20-12-2022

Jaarplan Kennispark 2023

Jaarplan Kennispark 2023

In 2023 zetten we sterker dan voorheen in op het verstevigen van ons profiel en het verbeteren van de samenwerking. Nu de ruimtelijke kaders (zo goed als) zijn vastgesteld en de uitvoering van diverse plannen daadwerkelijk plaatsvindt, gaan we een volgende fase in. Een fase waarin nog meer de nadruk komt te liggen op het neerzetten van een sterk HighTech Twente profiel, waarop de clusters van Kennispark naadloos aansluiten.

Innovatie vanaf het eerste uur! Dát kenmerkt Kennispark Twente.

Ook zetten we ons in voor een sterkere samenwerking tussen alle partijen binnen dat HighTech Twentse speelveld: van ecosysteembouwers als Novel-T en Oost NL tot de bedrijven en de topwerklocaties, en van de kennisinstellingen tot aan de Twente Board en overheden. Een sterke Twentse propositie helpt Kennispark om haar rol als banenmotor voor de regio beter te benutten. Door samen de krachten te bundelen en ons nationaal en internationaal als regio nog sterker op de kaart te zetten, kunnen we een aanzuigende werking hebben op talent, bedrijven en bedrijvigheid. Er liggen nog te veel onbenutte kansen die we alleen met elkaar kunnen verzilveren.

In dit jaarplan lichten we onze keuzes toe aan de hand van de vier doelen en de bijbehorende projecten, aangevuld met partners waarmee we die doelen willen realiseren: Jaarplan 2023.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak