16-12-2020

Kennispark vraagt commitment van ondernemers en eigenaren

Kennispark vraagt commitment van ondernemers en eigenaren

“Nu onze ambities helder zijn en de plannen voor de verbouwing van Kennispark klaarliggen, vragen we ondernemers en vastgoedeigenaren financieel bij te dragen aan de upgrade van onze innovatiecampus”, vertelt directeur Anne-Wil Lucas over de plannen voor de gebiedsorganisatie Kennispark. “Samen met de bijdragen van gemeente Enschede en Universiteit Twente kunnen we zo de komende jaren Kennispark aantrekkelijk maken voor talent, bedrijven en investeerders.”

De afgelopen maanden veranderde ons innovatiepark zichtbaar, bijvoorbeeld met de nieuwbouw van Ecare en de komst van de Broodbode. En er staan meer mooie initiatieven op stapel. Zo verhuizen de studententeams naar een pand aan het Capitool en zijn er de bouwplannen van het Frauenhofer Project Center en Micronit. “Dat zijn goede ontwikkelingen, maar we zijn er nog lang niet”, stelt gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas. “Willen we bij de beste innovatieparken in Nederland blijven horen, dan is een flinke opknapbeurt nodig en daar moeten we niet te lang mee wachten.”

Kan het niet sneller?

“De afgelopen jaren investeerden provincie Overijssel, gemeente Enschede en Universiteit Twente in de gebiedsorganisatie om de verbouwing op gang te helpen”, legt Anne-Wil Lucas uit. Inmiddels liggen de plannen voor een upgrade klaar. “Voor sommige ondernemers gaat het niet snel genoeg, maar voor overheidsbegrippen maken we grote sprongen.” Achter de schermen steekt de gebiedsorganisatie veel tijd en energie in onder andere de acquisitie van bedrijven om te bouwen aan het Medtech-cluster op onze innovatiecampus. Maar ook in samenwerking en afstemming tussen alle partijen over de gebiedsstrategie en het stedenbouwkundig ontwerp. Anne-Wil: “Nu komen we in de fase dat we echt kunnen bouwen aan Kennispark. Daarom vragen we nu ook een financiële bijdrage aan ondernemers en vastgoedeigenaren.”

Samen investeren

“De komende jaren is een budget nodig van 450.000 euro per jaar om dezelfde inspanning als nu te blijven garanderen”, legt Anne-Wil uit over de investeringen in de gebiedsorganisatie. “Wij zien dat als een gezamenlijke inspanning tussen Universiteit Twente, gemeente Enschede en de bedrijven op het park. Daarom vragen we vastgoedeigenaren en ondernemers samen 150.000 euro per jaar bij te dragen.” Dit is trouwens een heel gebruikelijke constructie voor science-parken. “Normaal betaal je de fee vanaf het moment dat je je op een park vestigt, maar wij hebben natuurlijk te maken met bestaande ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarom kiezen we voor een vrijwillige bijdrage.”

Bijdrage naar rato en profijt

Hoe het werkt? Bedrijven en vastgoedeigenaren sluiten een partnercontract met de nieuwe stichting Gebiedsorganisatie Kennispark. Ze betalen een bijdrage naar rato en profijt. Dat betekent een bedrag per vierkante meter. Voor een startup komt dat misschien rond de 70 euro, voor een groot bedrijf op 4.000 euro per jaar. Zie ook de rekenvoorbeelden in de onderstaande tabel.

Rekenvoorbeelden bijdrage

Als we inzetten op € 0,25 per m2 bruto-vloeroppervlak voor gebruikers en € 0,75 per m2 bruto-vloeroppervlak voor vastgoedeigenaren, dan komt de verdeling er als volgt uit te zien voor bedrijven op Kennispark.

Wat levert deze investering op?

“Door Kennispark samen te verbouwen tot moderne innovatiecampus, creëren we meerwaarde voor zowel vastgoedeigenaren als ondernemers”, stelt Anne-Wil. Vastgoed vindt makkelijker huurders en de waarde van vastgoed vermeerdert. “Als ondernemer ben je op Kennispark onderdeel van een innovatief ecosysteem in een aantrekkelijke omgeving. Dat helpt bij het aantrekken en vasthouden van talent. En dat geldt niet alleen voor techbedrijven. Elk bedrijf profiteert van een innovatiecampus die uitnodigt tot verblijven, met horeca, detailhandel en een actieve community.” Deelname betekent ook dat je gebruik kunt maken van een gebiedsteam dat inzet op de totale kwaliteit voor de lange termijn. Dat betekent dat we onder andere het volgende doen:

  • Strategische acquisitie op clusters voor de innovatiecampus. Leads zetten we door naar onze partners die bijdragen aan het gebeid.
  • Investeringen in gezamenlijke faciliteiten: labfaciliteiten, horeca, vergaderlocaties, retail, wonen.
  • Marketing en promotie: inzetten op landelijke profilering van het gebied, wat moet leiden tot meer leads.
  • Bemiddelen, ondersteunen en binnenhalen van subsidies voor bedrijven en vastgoedeigenaren en voor het gebied, zoals RegioDeal-middelen.
  • Media-aandacht genereren voor de bedrijven die meedoen.
  • Communitybuilding en programmering samen met Novel-T.

Wat is de volgende stap?

“We zijn nu de nieuwe gebiedsorganisatie aan het voorbereiden. We verwachten begin 2021 hiervoor een nieuwe stichting op te richten. Daarna gaan we ondernemers en vastgoedeigenaren benaderen.” Binnen vier jaar moet minstens tachtig procent van de eigenaren en ondernemers meedoen. Wat verwacht Anne-Wil van de ondernemers en vastgoedeigenaren op Kennispark? “De bereidheid om te investeren is er, daar ben ik van overtuigd. Dat blijkt ook uit de steun van de ondernemersvereniging. Maar als ondernemers en vastgoedeigenaren eerst willen afwachten, lopen we het risico dat de gemeente en de universiteit zich terugtrekken. Zij hebben namelijk al aangegeven dat ze over vier jaar stoppen met de financiering van de gebiedsorganisatie als onvoldoende ondernemers en vastgoedeigenaren aanhaken. Daarom hoop ik dat een aantal ondernemers en eigenaren alvast hun commitment laat blijken en als eerste lid van de vereniging van eigenaren wordt.”

Wil je alvast meer weten over investeren in Kennispark als ondernemer of vastgoedeigenaar? Download onze brochure. Of neem contact op met Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur, anne-wil@kennispark.nl.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak