14-12-2018

Nieuw Technology Center maakt fotonica klaar voor massaproductie

Nieuw Technology Center maakt fotonica klaar voor massaproductie

In januari start het Photonics Integration Technology Center Twente op de innovatiecampus Kennispark. Dit nieuwe centrum, ook wel PITC Twente, is onderdeel van de strategie om de Nederlandse toppositie in fotonica te verstevigen. “Een mooie aanwinst voor het fotonicacluster in Twente”, aldus kwartiermaker Pieter Telleman. Wat zijn de voordelen van dit nieuwe centrum voor Kennispark?

Donderdag 13 december hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheid hun handtekening gezet onder het strategisch plan voor de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica in Nederland. PhotonDelta, zoals de publiek-private-samenwerking heet, zet in op gezamenlijke ontwikkeling van deze key enabling technology. Met een investering van 236 miljoen gaat PhotonDelta de komende acht jaar aan de slag. Onderdeel van de strategie zijn twee Photonics Integration Technology Centers. Een daarvan komt in Enschede op het terrein van de innovatiecampus bij Universiteit Twente.

Sprong naar grootschalige productie

“Wereldwijd is geïntegreerde fotonica sterk aan het groeien. Wij lopen samen met de Verenigde Staten en China voorop”, stelt Pieter Telleman, kwartiermaker van het nieuwe Twentse fotonicacentrum. “We kunnen al uitstekend geïntegreerde fotonicachips maken in het lab, maar om deze in grote aantallen in commerciële producten te gebruiken moeten we nog een aantal obstakels overwinnen. Het nieuwe Photonics Integration Technology Center Twente helpt bedrijven de sprong te maken naar grootschalige productie. Daarnaast gaan we in het PITC mensen opleiden die met deze fotonische technologie bedrijven helpen innoveren.”

Juiste infrastructuur hoognodig

Pieter Telleman vervolgt zijn uitleg: “De chips die werken met licht moeten worden ingepakt en in een apparaat verwerkt worden. Pas dan kunnen we deze chips in massa produceren en op de markt brengen.” Als voorbeeld noemt hij toepassingen in de gezondheidszorg of dataverwerking. Bedrijven hebben niet de capaciteit of fondsen om deze integratie zelfstandig te realiseren. En universiteiten leggen hier niet de focus op. “Het Photonics Integration Technology Center Twente biedt de juiste infrastructuur, zodat wetenschappers en bedrijven samen deze stap kunnen zetten.”

Aanvulling op MESA+ kennis en infrastructuur

“We hebben het eigenlijk over de laatste fasen in de technology readiness levels, van proof of concept naar marktklaar product”, illustreert Pieter Telleman. “In het centrum bieden we straks apparatuur en kennis aanvullend aan de diensten van het MESA+ instituut en NanoLab van de Universiteit Twente, specifiek op het vlak van geïntegreerde fotonica. We hebben in het PITC de mensen en de instrumenten voor assembly, packaging en testing van fotonische chips.”

Start vanaf januari 2019

Pieter Telleman is nu in overleg met bedrijven. “We willen weten waar hun behoeften liggen en welke diensten en apparatuur ze nodig hebben. Daarmee maken we een investeringsplan.” Een deel van de benodigde apparatuur staat al in het NanoLab van MESA+ en kan al worden gebruikt. “De rest plaatsen we op een andere locatie op de campus. Mogelijk in de High Tech Factory waar ook PHIX Photonic Assembly is gevestigd.” Ondertussen bouwen ze aan de organisatie, die zal bestaan uit een directeur, stafmedewerkers en operators. “Daarnaast verwacht ik dat ook medewerkers van verschillende bedrijven dagelijks in het centrum werken.” De financiering bestaat uit fondsen en inbreng van kapitaal van deelnemende bedrijven.

Meer fotonica op Kennispark

Fotonica is sterk vertegenwoordigd in een cluster van onderzoeksgroepen verbonden aan het MESA+ instituut van de Universiteit Twente en in het programma ‘Toegepaste Nanotechnologie’ van Hogeschool Saxion. Ook kennen we een tiental Twentse fotonicabedrijven, waaronder Kennisparkers LioniX International, Synopsis (voorheen Phoenix), DEMCON en Micronit Microtechnologies. In juni 2018 zetten het Fraunhofer Project Center en PHIX Photonic Assembly al een belangrijke stap naar seriefabricage met een nieuwe machine die glasvezels, geautomatiseerd, verbindt aan de chip. De hightech regio Twente loopt hiermee voorop.

Meer weten of aanhaken? Mail naar kwartiermaker Pieter Telleman: p.telleman@utwente.nl.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak