27-05-2020

Onderzoek: Wat is je warmte- en koudevraag?

Onderzoek: wat is je warmte- en koudevraag?

Kennispark ontwikkelt zich de komende jaren tot een aantrekkelijk en duurzaam innovatiepark. Het energievraagstuk is daar een belangrijk onderdeel van. Het streven is om Kennispark, dat momenteel 1 ster scoort op de BREEAM-NL schaal, naar een hoger level van 4 sterren te tillen. Een belangrijke stap daarbij is het in kaart brengen van het energieverbruik. Alfred Stobbelaar, lid van het kernteam Kennispark en projectmanager van de Regio Deal-projecten, legt uit hoe dat wordt aangepakt.

Verduurzamen gebied
Er wordt al op verschillende manieren gewerkt aan het verduurzamen van het gebied, zodat Kennispark aan de normen van de landelijke en Europese klimaatdoelstellingen kan voldoen. Ook willen we een aantrekkelijke werkomgeving creëren voor de medewerker van de toekomst. Een omgeving die goed bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer en waar de auto en parkeerplaatsen een minder prominente plek gaan innemen. Een belangrijke stap in het proces is het in kaart brengen van het huidige energieverbruik. Alfred Stobbelaar: “We gaan per pand in kaart brengen wat de behoefte is aan warmte en elektriciteit. Hoe ziet het verbruik er per 24 uur, per maand en per jaar uit?  Gaat er warmte rechtstreeks de lucht in, terwijl een naburig pand die wellicht goed kan gebruiken? Over dat soort vragen en analyses gaan we ons nu buigen.”

Energieonderzoek door Fraunhofer Project Center
Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten die via het Fraunhofer Project Center worden ingezet. Alfred: “Studenten van verschillende technische opleidingen gaan per bedrijfspand onderzoeken hoe het energieverbruik in elkaar zit: hoeveel gas en elektriciteit wordt er verbruikt, zijn er ook andere energiebronnen aanwezig? Als we daar inzicht in hebben, kunnen we kijken hoe we het totale verbruik op Kennispark slimmer kunnen regelen. Een datacentrum levert bijvoorbeeld continu veel warmte. Bij het koelen van de ijsbaan komt ook veel warmte vrij. Dat gebeurt in de winter, precies wanneer kantoren die warmte goed kunnen gebruiken. Laboratoria en cleanrooms hebben weer andere eisen qua binnenklimaat dan kantoren. Kun je met de lucht uit cleanrooms de naastgelegen kantoren verwarmen? Dat zijn interessante vraagstukken. Met dit onderzoek krijgen we inzichtelijk waar warmte over is en wie er op hetzelfde moment behoefte aan heeft. Daarom willen we van zoveel mogelijk panden het energieverbruik weten. We hopen dan ook dat zowel de ondernemers als de pandeigenaren aan het onderzoek meewerken. Hoe meer gegevens we verzamelen, hoe beter we weten hoe we het park energieneutraal kunnen maken.”

Medewerking gevraagd
Het onderzoek gaat binnenkort van start. Stobbelaar: “Na de zomer hebben we al inzicht in het energieverbruik van het park. Met die 0-meting kunnen we dan aan de slag om slimme en innovatieve oplossingen voor de toekomst te bedenken. We vragen we je dan ook vriendelijk om je medewerking te verlenen als je door de studenten benaderd wordt. Alleen samen kunnen we er een energieneutraal Kennispark van maken!”

Wil je meer met ons delen rondom het thema energie? Zie je kansen om met ondernemers in het gebied in gezamenlijkheid energiemaatregelen toe te passen? Of heb je daar hulp bij nodig? Mail naar info@kennispark.nl.

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak