Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Waar staan wij voor?

Een sterke community waarin het bedrijfsleven optimaal profiteert en presteert!

Over Ondernemersvereniging Kennispark

Ondernemersvereniging Kennispark is bij uitstek een verbinder en belangenbehartiger voor Kennispark-bedrijven die zijn aangesloten. We hebben een goede relatie met alle partners in het gebied en dragen op duidelijke en betrokken wijze bij aan het versterken van de toplocatie.

Verbinden en versterken

Ruim 150 ondernemers zijn verenigd in Ondernemersvereniging Kennispark. Samen geven zij invulling aan de strategie die zij hebben opgesteld. Deze strategie is het beste samen te vatten in onderstaande boodschap:

“Samen werken wij aan een topklimaat door te verbinden en te versterken op ondernemerschap, innovatie en leisure.”
We zorgen voor verbinding tussen ondernemers onderling en behartigen de gezamenlijke belangen richting onze partners in het gebied. Dat doen we door het (mede) organiseren van eigen bijeenkomsten en het aanhaken bij relevante initiatieven. Daarbij is het verbinden van mensen en organisaties altijd een belangrijk thema. Ook door een goede gesprekspartner te zijn, willen we meer bereiken voor elkaar.

Kijk bij events welke activiteiten in het gebied op de planning staan.

Vier clusters
Om handen en voeten te geven aan onze strategie, hebben we vier clusters ingericht:

  1. Communicatie
  2. Evenementen
  3. Faciliteiten
  4. Vertegenwoordigen

Binnen deze clusters werken onze leden samen aan diverse taken. Denk daarbij aan het organiseren van inhoudelijke events, informatievoorziening over het gebied, spin in het web voor bedrijven richting samenwerkingspartners (loketfunctie), relatieonderhoud van onze (aspirant-)leden, keurmerken gebied, standplaatsen in het gebied en interne processen.

Bijdragen?
Wil je actief bijdragen aan onze community of heb je ideeën over de invulling van onze ondernemersvereniging? We staan open voor suggesties! Neem contact op met Patrick Duwel en hij gaat graag met je in gesprek. Of word lid!

Patrick Duwel
Patrick Duwel
Voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark
Patrick Duwel

Ondernemersvereniging Kennispark behartigt de belangen van alle ondernemers in het gebied. Ben je benieuwd wat wij als ondernemersvereniging voor jouw belangen kunnen betekenen? Neem contact met mij op!

Postadres Ondernemersvereniging Kennispark
OV Kennispark
Postbus 545
7500 AM Enschede

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak