23-09-2019

Ondernemers ontwikkelen gezamenlijk strategische agenda

Twente creëert impact

Ondernemers ontwikkelen gezamenlijk strategische agenda

Platform Ondernemend Twente heeft prioriteiten bepaald voor de sociaal-economische versterking van Twente. Ten eerste zien ondernemers grote kansen voor Twente om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale energietransitie. Twentse bedrijven, zowel de industrie als agrariërs, ontwikkelen al tientallen jaren slimme oplossingen voor nieuwe bronnen van energie. Dit verdient opschaling en exploitatie, zodat Twente de duurzame energieproducent voor en van Nederland wordt.

Belangrijke pijler daarvoor is de verbinding van Twente met de wereld. Ondernemers pleiten met klem voor een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn, via Twente. De bereikbaarheid van Twente draagt bij aan het behoud en aantrekken van talent in de regio. Daarvoor moet bovendien de focus liggen op duurzame en betaalbare woningbouw. In Twente kunnen starters en gezinnen wél een koopwoning krijgen. Twente is het woonalternatief voor de Randstad.

Agrarische sector niet het probleem, maar juist de oplossing
Wereldwijd wordt gezocht naar een balans tussen vraag en aanbod in het energiedistributienetwerk. Slimme oplossingen zoals de productie van pyrolyse-olie, vergistingsinstallaties bij de boeren voor de productie van groen gas in combinatie met bestaande gasnetwerken voor de distributie in de regio creëren nieuwe duurzame bronnen van energievoorziening. “In Twente zien wij de agrarische sector niet als probleem, maar eerder als een kansrijke sector waarin inventieve boeren zelf met oplossingen komen”, aldus René Venendaal (BTG). Het bedrijfsleven in Twente zoekt al jaren actief naar diverse alternatieven voor fossiele brandstoffen. Twente is hiermee een voorbeeld voor de rest van Nederland en de wereld. De doelstelling van Platform Ondernemend Twente is om de regio Twente in 2030 voor minimaal 30% te laten functioneren op hernieuwbare energie. Twente is een proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De technologische oplossingen zijn een exportproduct en daarmee van enorme waarde voor de sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Door in te zetten op hernieuwbare energie is Twente een cruciale speler voor het behalen van de energietransitie doelstellingen waar Nederland voor staat.

Ondernemers in Twente kiezen voor de trein
Platform Ondernemend Twente wil versnelde aanleg van HSL tussen Amsterdam en Berlijn. Twente ligt strategisch op de ‘Berlin Boulevard’ en is de hub naar Duitsland. Dit is van belang voor de transport en overslag van goederen maar ook voor de mobiliteit van mensen. Ondernemers in Twente vinden dat er een maximum is aan de mate waarop in Nederland nog meer wegcapaciteit kan worden gecreëerd. “Meer en snellere treinverbindingen zijn noodzakelijk om de toekomstige behoefte aan mobiliteit te vervullen.” stelt Raymond van Cleef (AlienTrick), “Voor zowel bedrijven als werknemers is de trein een snel en comfortabel alternatief voor de auto. En voor het aantrekken van en behouden van talent in Twente is een snelle verbinding met Amsterdam en de Randstad een belangrijke voorwaarde.”

Twente biedt de leefomgeving voor toekomstbewust talent
Talent is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van Twente. Het aantrekken en behouden van talent staat hoog op de agenda van ondernemers in Twente.  Hans ter Steege (Ter Steege Bouw Vastgoed): “Betaalbare koopwoningen zijn een extra prikkel voor talent om voor Twente te kiezen. En voldoende aanbod van betaalbare koopwoningen voor starters en gezinnen verhoogt het onderscheidend vermogen van Twente.” Positief neveneffect is dat ook het concurrentievermogen van de Twentse bouwsector wordt verbeterd. Het ontwikkelen en bouwen van betaalbare woningen geeft de sector een unieke positie in Nederland. Dit draagt bij aan de sociaal-economische versterking van Twente.

De waarde van ondernemend Twente
Twente ontwikkelt oplossingen voor mondiale problemen. Slimme oplossingen ontstaan sinds jaren in Twente, ideeën worden getest in Twente om vervolgens succesvol te worden geëxploiteerd door ondernemend Twente. Twents vernuft dat wereldwijde impact creëert. De prioriteiten van ondernemend Twente zijn primair gericht op het creëren van positieve impact op de leefomgeving, de economie en het aantrekken van toekomstig talent.  Door het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda nemen ondernemers in Twente hun verantwoordelijkheid voor de toekomstige welvaart en welzijn van de regio.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak