Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Vacature: Voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark


Vacature: Voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark


De huidige voorzitter Patrick Duwel heeft na een bestuursperiode van twee jaar aangegeven per september 2020 af te treden. Hierop heeft het bestuur besloten tot het open stellen van een vacature Voorzitter OVKP voor de opvolging van Patrick Duwel. Tot de opvolging wordt besloten via besluitvorming gedurende de Algemene ledenvergadering van de OVKP op 22 oktober 2020.

Wie zijn wij?

Ondernemersvereniging Kennispark behartigt de belangen van bedrijven en ondernemers in het algemeen en van aangesloten leden in het bijzonder. Wij bieden een levendig en enthousiast bestuur van een nog steeds groeiende ondernemersvereniging van ruim 140 actieve leden. OVKP maakt zich sterk voor ondernemersbelangen op het Kennispark op gemeentelijk en regionaal/provinciaal niveau en organiseert netwerkevents en informatieve avonden voor ondernemers.

Profielschets van de functie in het algemeen

De voorzitter is zelf werkzaam op het Kennispark en identificeert zich met de verschillende ondernemers die daar gevestigd zijn. Hij/zij is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Enschede, Universiteit Twenten en Saxion. De voorzitter levert een belangrijke bijdrage aan het verbinden met en het verenigen van de diversiteit aan ondernemers binnen de vereniging. Hij of zij heeft gevoel voor ondernemerszaken en is een verenigingsmens.

Profielschets van de functie in het bijzonder

Representativiteit

De voorzitter is in belangrijke mate hét gezicht van Ondernemersvereniging Kennispark. Hij/zij wordt breed geaccepteerd binnen de eigen achterban en door gesprekspartners. De voorzitter is enthousiast, toegankelijk en staat tussen de ondernemers.

Communicatieve vaardigheden

De voorzitter is eerste vertolker van OVKP opvattingen en standpunten. De voorzitter heeft gevoel voor publiciteit en is extern gericht. De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden voor onder andere ledenbinding, ledenacquisitie en belangenbehartiging. Hij/zij spreekt makkelijk in het openbaar en heeft affiniteit met de sociaal relationele kant van de functie (ontmoeten, netwerken en belangenbehartiging).

Bestuurlijke en maatschappelijke ervaring

De voorkeur gaat uit naar een voorzitter die het ondernemerschap kent, maatschappelijk actief is en over eigen betekenisvolle netwerken beschikt (die transparant zijn en geen belangenverstrengeling veroorzaken met deze functie). Daarnaast is het belangrijk dat de voorzitter het nodige (regio-) gewicht in de schaal kan leggen bij gesprekspartners. Belangenbehartiging vindt steeds meer gebundeld en in samenwerking plaats.

Tijdsinspanning en bezoldiging

De voorzitter stelt 3 – 5 uur per week voor de functie beschikbaar. De tijdsbesteding per week of per periode kan meer of minder intensief zijn en zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. Bestuursvergaderingen vinden eenmaal per maand plaats. De functie van voorzitter is onbezoldigd.

Kandidaten kunnen tot 12 oktober 2020 hun interesse en motivatie kenbaar maken door een mail te sturen aan Irith Hoffmann (ad interim voorzitter / secretaris van de OVKP) via hoffmann@damste.nl. Meer informatie kan ook telefonisch ingewonnen worden via (06) 30528468 / Irith Hoffmann.

Meer informatie?

Neem contact op met Irith Hoffmann

Irith Hoffmann
Irith Hoffmann
Interim voorzitter / Secretaris
Irith Hoffmann


De huidige voorzitter Patrick Duwel heeft na een bestuursperiode van twee jaar aangegeven per september 2020 af te treden. Hierop heeft het bestuur besloten tot het open stellen van een vacature Voorzitter OVKP voor de opvolging van Patrick Duwel. Kandidaten kunnen tot 12 oktober 2020 hun interesse en motivatie kenbaar maken door een mail te sturen aan Irith Hoffmann. Voor meer informatie bekijk de vacature.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak