28-09-2018

Anne-Wil Lucas benoemd tot Kwartiermaker Kennispark Twente

Anne-Wil Lucas benoemd tot Kwartiermaker Kennispark Twente

Anne-Wil Lucas is door gemeente Enschede, bedrijven uit het gebied Kennispark, provincie Overijssel en Universiteit Twente aangesteld als Kwartiermaker Kennispark Twente. Lucas gaat met ingang van 1 november aan de slag om de gebiedsstrategie voor innovatiecampus Kennispark Twente te vertalen naar concrete acties.

De nieuwe kwartiermaker zal de komende maanden ook de gebiedsorganisatie opbouwen en de verbindende rol in het gebied op zich nemen. Lucas: “Mijn ambitie is om van Kennispark dé plek te maken waar kennis, ondernemerschap en talent elkaar ontmoeten en versterken. Dat doen we samen met alle regionale partners, de andere toplocaties in Twente, zoals Technology Base en High Tech Systems Park, innovatieve bedrijven en initiatieven rond sleuteltechnologieën. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking tussen alle partijen en locaties in de regio.”

Over Anne-Wil Lucas

Lucas was van 2010 tot 2016 Tweede Kamerlid, waar zij zich hard maakte voor techniekonderwijs, startups en valorisatie. Onderwerpen die ook in haar rol als kwartiermaker aan de orde van de dag zijn. De afgelopen twee jaar werkte ze voor StartupDelta in het team van Special Envoy Constantijn van Oranje aan het versterken van het startup ecosysteem en het stimuleren van academische spin-off bedrijven. In die rol trok ze samen op met medewerkers van Universiteit Twente en Novel-T. Zo ontstond haar betrokkenheid bij de regio en de wens om in Twente aan de slag te gaan. Lucas heeft ruime ervaring als senior-adviseur gebiedsontwikkeling bij ingenieursbureau Oranjewoud. Deze ervaring, gecombineerd met haar kennis van startup ecosystemen, geven haar een stevige basis om Kennispark Twente door te ontwikkelen naar een sterke en toekomstbestendige innovatiecampus.

Sterke persoonlijkheid

De stuurgroep van Kennispark is erg blij met de komst van Lucas naar de Enschedese innovatiecampus. Dennis Schipper, CEO Demcon: “Anne-Wil Lucas heeft niet alleen de ervaring, maar ook de persoonlijkheid die bij onze ambities past. Ze is een professional die alle partijen scherp houdt, aanspoort en waar nodig bijstuurt. Met haar gezonde portie ongeduld en haar resultaatgerichtheid past ze perfect bij onze plannen voor Kennispark.”

‘Niet praten, maar doen’

Lucas: “In Twente is er een duidelijke ambitie om meer kennis uit de universiteit te benutten voor nieuwe en bestaande bedrijven en zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, watermanagement, circulaire economie, veiligheid en gezondheid. Die ambitie gecombineerd met de Twentse nuchterheid van ‘niet praten, maar doen’ leidt tot concrete resultaten. Het lijkt me heerlijk om hier in Twente te laten zien dat wetenschap en ondernemerschap elkaar juist versterken, mits je talent, kennis en investeringen bij elkaar weet te brengen.”

Lucas blijft de komende maanden nog een dag per week aan StartupDelta verbonden, om haar projecten af te ronden. Meer weten over Kennispark: bekijk de gebiedsstrategie voor Kennispark Twente

Noot voor de redactie:

Wilt u meer weten over de aanstelling van Anne-Wil Lucas? Dan kunt u contact opnemen met:

• Anne-Wil Lucas: +31 (0) 53 489 4118 • Marieke Stokkelaar, communicatieadviseur Kennispark Twente: 06- 42 11 07 39, info@kennispark.nl

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak