Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Downloads documenten van Kennispark

Downloads

Kennispark is bezig met een grote verbouwing. Willen we onze toppositie als nationaal sciencepark behouden, dan moeten we blijven investeren in het gebied en in de innovatiecommunity. Op deze pagina vind je de meest relevante stukken die vastgoedeigenaren, ondernemers en partners houvast bieden rondom de strategische keuzes. Mis je wat? Mail naar info@kennispark.nl.

Hieronder vind je de meest relevante documenten. Je ziet ze in volgorde van actualiteit. De meest actuele documenten staan bovenaan.

Stedenbouwkundig plan

De gemeenteraad van Enschede heeft het Stedenbouwkundig plan om Kennispark van een bedrijventerrein te transformeren naar een innovatiedistrict waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan vastgesteld. Hierbij worden het Business & Sciencepark en de campus van Universiteit Twente tot één geheel samengesmeed. Daarnaast is ook het Mobiliteitsplan voor dit gebied vastgesteld. Lees meer over de ontwikkelprincipes op deze pagina.

Download Stedenbouwkundig plan

Download Mobiliteitsplan

Structuurvisie

Met de structuurvisie van Kennispark zijn de ambities voor 2030 concreter uitgewerkt. De nieuwbouw van het Demcon Technology Center en Ecare, de verbouwing van het voormalige Ondernemingshuis en de ontwikkeling van het buitengebied rondom het vernieuwde Hogekamp. Het zijn actuele ontwikkelingen die voorzichtig al het nieuwe Kennispark laten zien. Maar hoe verhouden ze zich tot de structuurvisie en het gebied als geheel? Op deze pagina schetsen we je kort waar de prioriteiten liggen.

Download Structuurvisie Kennispark

 

Gebiedsvisie

Talent wordt in een hoog tempo zeer schaars. Om aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent en talent te behouden is het van belang om als universiteit, ondernemers en overheden de krachten te bundelen en samen te werken. We ontwikkelden daarom een gebiedsstrategie om de positie van Kennispark Twente in de strijd om talent te verstevigen en om een ecosysteem te creëren dat ervoor zorgt dat talent behouden blijft voor Kennispark én voor Twente. Op deze pagina lees je meer.

Download Gebiedsvisie Kennispark

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak