Maak kennis met onze gebiedsstrategie

De koers die we onverstoorbaar blijven volgen tot 2030 is vastgelegd in onze gebiedsstrategie. En daar zijn we trots op!

Gebiedsstrategie

Talent wordt in een hoog tempo zeer schaars. Om aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent en talent te behouden is het van belang om als universiteit, ondernemers en overheden de krachten te bundelen en samen te werken. We ontwikkelden daarom een gebiedsstrategie om de positie van Kennispark Twente in de strijd om talent te verstevigen en om een ecosysteem te creëren dat ervoor zorgt dat talent behouden blijft voor Kennispark én voor Twente.

Vervanging masterplan
Oude kaders, zoals het masterplan gebiedsontwikkeling Kennispark Twente uit 2009 voldeden niet meer. Alleen door gezamenlijk te kiezen voor één koers kunnen we bouwen aan een duurzame economische toekomst voor Kennispark Twente. Op 22 februari 2018 werd de gebiedsstrategie voor Kennispark officieel gelanceerd met als titel: ‘Kennispark Twente: toplocatie voor ondernemend talent en innovatie’. Voor een goede, eerste indruk van de gebiedsstrategie kun je de onderstaand video bekijken. De volledige gebiedsstrategie is hier te downloaden.

Resultaat van intensief proces en samenwerking
De gebiedsstrategie is het resultaat van een proces dat ongeveer een jaar duurde. In dat jaar zijn via interviews, expertsessies, workshops en evenementen de visies en meningen van alle gebruikers van het gebied opgehaald. Samen met ingeschakelde experts over economische en ruimtelijke campusontwikkeling heeft een kernteam van mensen van de Universiteit Twente, Novel-T, gemeente Enschede en provincie Overijssel in opdracht van de stuurgroep gebiedsontwikkeling Kennispark Twente deze strategie tot stand gebracht.

Co-creatie
De gebiedsstrategie is een bijzondere prestatie waar we trots op zijn. Want niet alleen is het voor het eerst dat de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden) in één co-creatie een koers voor Kennispark uitzetten. Het is ook voor het eerst dat daarbij integraal zowel de ‘hardware’ (gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur) als de ‘software’ (mensen, samenwerking, profiel) worden meegenomen.

Twee pijlers
De gebiedsstrategie is samen te vatten in twee pijlers die als koers dienen voor het behalen van de doelen in 2030. Pijler 1 is het versterken van ons internationaal profiel en merk. Als Kennispark gaan we ons profileren op de thema’s waarin de universiteit en de bedrijven sterk zijn. Op onderdelen zijn we al wereldleider en dat gaan we vaker en beter communiceren. Pijler 2 is het bouwen aan een dynamische toplocatie. Eén gebied met één gemeenschappelijke en hoogwaardige uitstraling. Door het toevoegen van wonen, horeca en detailhandel en het organiseren van steeds meer evenementen, stimuleren we levendigheid, overdag en ‘s avonds.

Uitvoering van de strategie
De koers die in deze strategie is uitgezet is een koers op hoofdlijnen die uitwerking vraagt op diverse deelonderwerpen. Met deze gebiedsstrategie wordt een basis gelegd voor de tactische besluitvorming bij de deelnemende partners over uitvoeringsonderdelen van de strategie. Een stap die vaak nodig is voordat er tot daadwerkelijke uitvoering kan worden overgaan.

Blijf op de hoogte en deel je nieuws met ons!
Er gebeurt veel op Kennispark. Als community is het dus belangrijk om elkaar en geïnteresseerden van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden. Kijk daarom regelmatig op onze website en meld je aan voor de nieuwsbrief. Heb je zelf nieuws dat je graag wilt delen met andere Kennisparkers of ga je graag met ons in gesprek over de gebiedsstrategie of een ander onderwerp? Stuur dan een e-mail naar info@kennispark.nl.

 

Nieuwe ideeën of concrete plannen op Kennispark? Zij helpen je graag verder.

Marieke Vizee
Marieke Vizee
Communicatieadviseur
Marieke Vizee

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak