23-09-2020

Certificering BREEAM-NL Gebied: Krijgt Kennispark vier sterren in 2022?

Certificering BREEAM-NL Gebied: Krijgt Kennispark vier sterren in 2022?

De ambitie ligt er, de wil is er, maar is het ook haalbaar: vier sterren voor de duurzaamheidsprestaties van Kennispark? Stegehuis Infra rondde onlangs de inventarisatie af. We vroegen projectleider Rob Lammerink en BREAAM-expert Jeroen Neumann van het ingenieurs- en adviesbureau of onze innovatiecampus vier sterren verdient.

In onze structuurvisie uit 2018 legden we vast dat we inzetten op verduurzaming van het totale Kennispark-gebied om ook daarmee het gebied aantrekkelijker te maken. Het Business & Science park van Kennispark, maar liefst 50 hectare met gebouwen, wegen en groen, willen we certificeren volgens de BREEAM-aanpak. Met een mooie bijdrage van € 500.000,- uit de RegioDeal-middelen voor Twente, kunnen we onze ambities voor een duurzame innovatiecampus verder vorm geven.

Wat is BREEAM-NL Gebied?

BREEAM-NL Gebied is een methode om de duurzaamheidprestatie van een heel gebied te beoordelen en verbeteringen te stimuleren. Deze aanpak ken je misschien als beoordelings- en certificatiesysteem voor gebouwen, maar is er dus ook voor gebieden. “Het is eigenlijk een meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling”, legt Jeroen uit. “Het stelt heldere doelen, geeft meetbare criteria en vraagt om concrete bewijslast.” Certificering draagt bij aan het onderscheidend vermogen van een gebied. En omdat het internationaal erkend is, kun je er investeerders en gebruikers mee aantrekken.

Voor de BREEAM-certificering wordt Kennispark beoordeeld op zes duurzaamheidscategorieën:

  • management
  • synergie
  • bronnen
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • welzijn & welvaart
  • gebiedsklimaat

Eerst de haalbaarheid toetsen

De afgelopen maanden beoordeelden Jeroen en Rob de haalbaarheid van de BREEAM-certificering voor Kennispark. “Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zetten we even de roze bril af en kijken echt naar wat er nu al in het gebied is en wat daadwerkelijk geborgd is. Binnen de zes duurzaamheidscategorieën beoordelen we zevenenveertig aspecten. Dan blijkt dat het gebied in de huidige vorm nog ver van de vier sterren af is”, vat Rob samen. “Maar de potentie zit in het gebied”, vult Jeroen aan. “Zeker als we de betrokkenheid en samenwerking zien tussen gemeente, de gebiedsorganisatie, Universiteit Twente en de ondernemers en pandeigenaren om de ambitie in structuurvisie te realiseren.”

Kansrijke credits

“De volgende stap is het analyseren van de opgevraagde informatie en inschatten welke aspecten van de certificering we al kunnen bewijzen, de zogenaamde kansrijke credits. En op welke aspecten we extra moeten inzetten of versnellen om tot vier sterren te komen. Eind dit jaar presenteren we de conclusies en geven een advies”, vertelt Rob over het traject. Hij benadrukt dat je voor certificering nog niet alle onderdelen gerealiseerd hoeft te hebben. “We leggen vast dat bijvoorbeeld led-verlichting of vrijliggende voet- en fietspaden worden aangelegd. Vervolgens moeten die dan binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.”

Uniek voor Nederland

Als het ons lukt om vier sterren te behalen, zijn we de eerste innovatiecampus in Nederland met die status. “Het is een traject dat je als gebruikers van een gebied samen aangaat”, stelt Jeroen. “Het moet gaan leven en je moet het met z’n allen aanpakken.” Pandeigenaren kunnen bijvoorbeeld bijdragen door hun gebouw te laten certificeren. Of kijken hoe ze hernieuwbare energie kunnen inzetten. En de gemeente kan door een ander soort materiaal voor wegen te gebruiken punten scoren. Er zijn tal van mogelijkheden. Rob: “We moeten gaan afwegen waar we op inzetten. In het rapport zullen we daar concrete adviezen voor geven. Dan kunnen we ook pas wat zeggen over de daadwerkelijke haalbaarheid.” Wordt vervolgd dus.

Gratis BREEAM scans voor verduurzaming vastgoed

Wil je als vastgoedeigenaar meehelpen om ons gebied te verduurzamen? Dat kan door je eigen gebouw onder de loep te nemen. Vanuit de RegioDeal-middelen kan iedere vastgoedeigenaar op Kennispark een voucher van € 1.000,- opvragen om een gebouwscan te laten maken. Deze scan geeft inzicht in het huidige energielabel van het pand en geeft inzicht in de te nemen maatregelen om je vastgoed te verduurzamen. De voucher kun je opvragen bij Alfred Stobbelaar, projectmanager Kennispark, en is inwisselbaar bij een erkende BREEAM-expert. Linneman Bouw en Advies heeft al diverse scans uitgevoerd op Kennispark.

Vraag de voucher aan >

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak