26-09-2023

ChipTech Twente cluster versneld naar volgende fase met aangepast team

ChipTech Twente cluster versneld naar volgende fase met aangepast team

Binnen het Twentse ChipTech-cluster zijn grote stappen gezet en sorteert het samen met nationale samenwerkingspartners voor op een nationale strategie voor semicon, fotonica en quantum. Daarmee gaat het cluster ook een nieuwe fase in en dat maakt dat andere accenten nodig zijn in de samenstelling en verdere uitvoering van het team van betrokkenen.

Ruim een jaar geleden ontving Europarlementariër Bart Groothuis het ambitieplan voor het versterken van ChipTech in Twente. Met dit plan liet Twente zien een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie van de Europese Commissie om minder afhankelijk te zijn van Azië en de VS qua chipproductie en meer marktaandeel te claimen. Nu – een jaar later – zijn er binnen het Twentse ChipTech-cluster grote stappen gezet en sorteert het samen met nationale samenwerkingspartners voor op een nationale strategie voor semicon, fotonica en quantum. Daarmee gaat het cluster ook een nieuwe fase in en dat maakt dat andere accenten nodig zijn in de samenstelling en verdere uitvoering van het team van betrokkenen. Belangrijkste wijziging is dat kwartiermaker Tim Tiek zijn opgehaalde kennis overdraagt aan een uitvoeringsteam dat handen en voeten geeft aan de ambities en strategische koers.

Chipdesign bedrijven in Twente verenigen

Om de Twentse ambities waar te maken is met een financiële bijdrage van Twente Board begin 2023 een team geformeerd met Tim Tiek als kwartiermaker. Samen met het team heeft hij een aantal belangrijke stappen gezet. Tim Tiek: “Belangrijk aspect van mijn opdracht was om de chip-bedrijven in Twente te verenigen, de regionale behoefte in kaart te brengen en de sterktes van Twente als semicon-regio landelijk nog beter op de kaart te zetten. Als mkb-bedrijf kun je in plaats van elkaar beconcurreren beter gezamenlijk optrekken in het profileren van Twente als ChipTech regio. De afgelopen maanden hebben we via inhoudelijke bijeenkomsten en deelname aan relevante (inter)nationale beurzen, bijeenkomsten en handelsmissies een stevig cluster gebouwd en onze ambities goed voor het voetlicht gekregen in Den Haag en Europa.”

Twente als semiconductor regio op de kaart zetten

Twente is wereldtop als het gaat om chipdesign. Ook de kennis over fotonica, quantum en microfluïdica staat hoog aangeschreven. Hier ligt ook een belangrijk antwoord richting de EU Chips Act. Maar om het verschil te kunnen maken, moet de regio de handen ineenslaan met anderen en dat heeft het cluster de afgelopen periode ook gedaan. Door intensieve samenwerking tussen ChipTech Twente en Twente Board met Brainport, Delft, Nijmegen, High Tech NL Semiconductors, PhotonDelta, Oost NL en andere partners, kan Twente haar ambities goed laten aansluiten bij nationale en internationale ambities. Op dit moment werkt Twente met bovengenoemde partners aan een nationale strategie voor integratie van elektronica met fotonica en quantum. Daarnaast zijn aan het ministerie van Economische Zaken en RVO de nationale plannen gepresenteerd voor de oprichting van een Competence Center, als hét Nederlandse kennisplatform voor de Europese Chips Act. Dit nationale center moet het mogelijk maken om de nationale strategie ook daadwerkelijk te realiseren door kennis te ontsluiten, consortia te bouwen, researchprogramma’s binnen te halen en de talentopgave handen en voeten te geven. ChipTech Twente speelt bij die uitvoering een belangrijke rol. Begin januari 2024 komt er uitsluitsel van Europa of het consortium aan de slag kan met het opbouwen van dit center.

Volgende fase

Met al deze ontwikkelingen en de enorme bereidheid onder bedrijven, kennisinstellingen en partnerorganisaties om mee te bouwen aan ChipTech Twente, is de organisatie versneld in een andere fase beland. Professor Bram Nauta, lid van het kernteam ChipTech Twente: “We hebben samen met het team en alle partners met ontzettend veel energie en eensgezindheid heel hard gewerkt om hier te komen, waardoor we de resultaten uit de eerste fase veel sneller hebben bereikt dan we in eerste instantie hadden voorzien. Nu is het tijd om met een structureel team verder te bouwen aan ChipTech Twente, de realisatie van een foundry voor heterogene systemen voor chips, het versterken van chipdesign en het neerzetten van programma’s rondom heterogene integratie. Dat vraagt om andere type mensen, mensen die veel tijd kunnen steken in het uitvoeren van de strategie.”

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak