25-04-2019

Ecare en Sqills over het aantrekken van talent én het behoud ervan

Ecare en Sqills over het aantrekken van talent én het behoud ervan

Vrijdag 21 juni is er in de Grolsch Veste weer een editie van Today&Beyond. Hét evenement in de regio voor een dagje toekomst vol inspiratie, innovatie en amusement. Enthousiast IT- en TECH-toptalent weet Today&Beyond goed te vinden. We spraken met de twee hoofdsponsors – beiden softwarebedrijven – van het evenement: directeur Jan Pol van Ecare en directeur Johan Nieuwerth van Sqills. Wat hopen ze te bereiken met deze sponsoring? En in hoeverre speelt hun sponsorschap een rol in het behouden van talent naast de zoektocht naar toptalent?

De echte talenten gaan naar Today&Beyond
Zowel Ecare als Sqills zoekt altijd naar IT-talent. Het sponsoren van evenementen zoals Today&Beyond is een belangrijk onderdeel van die zoektocht. Jan Pol legt uit waarom juist evenementen zoals Today&Beyond hieraan bijdragen: “Als je echt geïnteresseerd bent in je vak dan ga je daarnaartoe, dus daar zit als het goed is ook het echte talent. Met sponsoring kun je door meer zichtbaarheid de interesse van dat talent wekken.” Johan Nieuwerth sluit zich daarbij aan: “We vinden het sowieso belangrijk dat we ons op de juiste plekken laten zien, dus is het voor ons altijd een afweging waar we aan kunnen haken. Today&Beyond biedt een totaal andere ervaring dan veel van de andere evenementen in de regio. Dat betekent dat je talent op een informelere manier ontmoet. Dan ga je gemakkelijker het gesprek aan en het past ook nog eens goed bij hoe we intern met onze eigen mensen omgaan”

Kwaliteit talent boven kwantiteit personeel
Die ‘andere setting’ is een bewuste keuze, voor beide bedrijven: “Ecare focust zich vooral op de kwaliteit van personeel, niet zozeer de kwantiteit. We doen dingen die maatschappelijke relevantie hebben en we proberen daar technologie bij aan te laten sluiten. Machine learning is daarin nu een belangrijk en actueel thema voor ons. De hoeveelheid personeel gaat ons bij die ontwikkeling niet helpen, de kwaliteit van talent wel.” Johan Nieuwerth: “Laten zien waar je goed in bent en hoe goed je daarin bent. Op die manier ben je talent meer op de inhoud aan het aanspreken. Tijdens Today&Beyond kun je echt een informeel gesprek aangaan om ervaringen uit te wisselen. Op die manier weet je ook heel goed talent te herkennen, zonder dat je elkaar op een formele manier probeert te vinden. Ik hoop in ieder geval dat een aanzienlijk percentage na Today&Beyond weet wie we zijn!”

Investeren in talentbehoud op gebiedsniveau en bedrijfsniveau
Beide bedrijven zien in evenementen zoals Today&Beyond een goede manier om onder de aandacht te komen bij talent, maar onderstrepen vooral ook het belang van ‘talentbehoud’. Jan Pol: “Er zijn veel initiatieven in Twente die georganiseerd worden, goede initiatieven ook vooral hoor. Allemaal focussen ze zich echter op het aantrekken van talent, maar ik denk dat we – ook als gebied – onze sponsoring erop moeten richten om talent juist te behouden. En ook op bedrijfsniveau ligt daar een belangrijke verantwoordelijkheid. Talentbehoud gaat namelijk ook over goed werkgeverschap.” Johan Nieuwerth vult aan: “Het is ook de uitdaging die je kunt bieden als werkgever. Daarachter schuilt namelijk weer de behoefte van talent om impact te hebben. Je rol als werkgever is om dat talent de ruimte te geven om daadwerkelijk nieuwe dingen te bedenken.”

Focus op identiteit voor talentbehoud
Sqills gaat in mei verhuizen naar een nieuw kantoorpand. Volgens Johan Nieuwerth zit daarin ook een belangrijke kans voor het behouden van talent: “Uitdagingen en voorwaarden zijn belangrijk, maar een goed werkklimaat verdient net zoveel aandacht. En dan gaat het ook om details, denk aan meetups voor meer kennisuitwisseling of zelfs de douchemogelijkheden die je aanbiedt voor de sportieve werknemer.” Jan Pol van Ecare – deze maand overigens ook gestart met de bouw van een nieuw kantoorpand – denkt dat er voor veel Kennispark-bedrijven op dit gebied wat te winnen valt: “Dit gaat allemaal over identiteit en hoe jouw werknemers zich daarin thuis kunnen voelen. Als alle bedrijven zich daar wat meer op focussen, dan heeft dat een positief effect op het ecosysteem dat we allemaal zo graag willen creëren. Een ecosysteem waarmee we bedrijven en talent aantrekken én zorgen voor het behoud ervan.”

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak