Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:
15-02-2018

Ecare: “Nieuwbouw moet aansluiten bij de ambities van Kennispark”

Ecare: “Nieuwbouw moet aansluiten bij de ambities van Kennispark”

Softwarebedrijf Ecare gaat nieuwbouwen, tegenover het huidige onderkomen aan het Capitool. Naast het opvangen van de verwachte groei zijn er voor Ecare ook andere argumenten om te kiezen voor nieuwbouw. Wat zijn die argumenten? En wat wil het bedrijf toevoegen aan Kennispark? We spraken met Jan Pol, directeur van Ecare.

“De zorg slimmer maken en verder brengen”, zo zou Jan Pol de missie van Ecare in een notendop omschrijven. “De zichtbaarheid van een eigen identiteit is een belangrijke drijvende kracht om verder invulling te geven aan die missie”, licht directeur Jan Pol toe. “Daarom kiezen we nu ook voor een eigen pand in plaats van het verzamelgebouw waar we nu nog in zitten. In combinatie met de verwachte verdubbeling van het aantal medewerkers is het logisch om dan voor nieuwbouw te gaan.”

Aansluiten bij ambities Kennispark

Opvallend aan de plannen is de horecafunctie waar Ecare in wil investeren. “We willen naar alle stakeholders transparant zijn over de mooie dingen die we doen. We vroegen ons onder andere af hoe we in de toekomst potentiële werknemers verder aan ons kunnen binden. Een horecafunctie – en ook extra werkplekken overigens – kunnen daar een rol in spelen. We willen namelijk een open plek zijn die voor zowel omliggende bedrijven als toekomstige werknemers waarde kan toevoegen. Ik kan nog niet in detail zeggen hoe we dat concreet invulling gaan geven, het gesprek daarover is nog gaande. Laat ik het zo zeggen: we proberen zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de ambities van Kennispark Twente als gebied.”

Kennisuitwisseling met startups

De missie om de zorgsector echt verder te helpen in combinatie met de nieuwbouw levert veel nieuwe kansen op voor startups in de zorgsector. “Voor hen kunnen we de brug zijn naar de praktijk, dus we vinden het belangrijk dat er straks in het nieuwe pand voldoende capaciteit is om startups verder aan ons te binden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat er meerdere startups zich vestigen in ons pand. Bovendien hebben we ook de ondersteunende faciliteiten om die volgende stap voor ze te maken. Denk alleen al aan de managementervaring die wij hebben. Op het gebied van financiële administratie hebben we bijvoorbeeld veel te bieden: wil je focus blijven houden dan moet dat goed ingericht zijn.”

E-health Experience Center

Het nieuwe pand gaat ook onderdak bieden aan een E-health Experience Center. “Oog hebben voor de healthtech van morgen betekent dat je wendbaar moet zijn. Met het E-health Experience Center kunnen we nieuwe producten testen én laten zien aan stakeholders. We hebben bijvoorbeeld onlangs een app ontwikkeld die ervoor zorgt dat er niet een tweede zorgprofessional aanwezig hoeft te zijn bij het toedienen van medicatie. Dat levert een ongelooflijke kostenbesparing op. Een product als dit zou ideaal zijn geweest om te testen in onze E-health Experience Center.”

Meer weten over Ecare? Check de site: https://ecare.nl

Twee impressies van de nieuwbouw:

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak