CoCreatie ontbijtbijeenkomst ‘toekomstbestendig MKB in Twente’
Aanmelden
CoCreatie ontbijtbijeenkomst ‘toekomstbestendig MKB in Twente’

CoCreatie ontbijtbijeenkomst ‘toekomstbestendig MKB in Twente’

Datum
24-04-2024
Tijd
06:30 - 11:00
Locatie
CTT Intermodaal Transport 4 Zuidelijke Havenweg 7550 RR Hengelo

Kom naar de CoCreatie bijeenkomst ‘toekomstbestendig MKB in Twente’ en deel jouw behoefte, idee of initiatief voor de regiodeal. Ondernemend Twente nodigt jou uit voor een bijeenkomst waarin zij op zoek zijn naar jouw project of goede idee voor een toekomstbestendig midden en klein bedrijf in Twente.

Op 24 april vanaf 7.30 uur ben je welkom bij Combi Terminal Twente B.V., Zuidelijke Havenweg 4, te Hengelo.

Ondernemend Twente wil het (mkb) bedrijfsleven ondersteunen op het gebied van verduurzamen van bedrijfslocaties, digitaliseren en verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hierdoor stijgt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar leveren we ook een bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en natuur. In de regiodeal Twente II is hiervoor een aanzienlijk bedrag vanuit het Rijk beschikbaar (2,7 miljoen Euro) beschikbaar voor initiatieven in Twente die bijdragen aan deze doelen. Maar daarnaast zijn er talloze andere mogelijkheden om Twentse plannen voor een toekomstbestendig mkb te helpen realiseren.

Ben jij ondernemer of ondernemend, docent, student en heb je een geweldig idee of initiatief? Kom dan naar deze ontwikkelochtend! Tijdens deze ochtend bieden we jouw idee een podium, brengen we gelijkgestemden samen, bundelen we initiatieven die hetzelfde doel nastreven en maken we afspraken over de uitwerking van goede proposities.

PROGRAMMA

7.30u Ontvangst en ontbijt
8.00u Introductie
8.10u Pitches – Twentse Top ideeën voor een Toekomstbestendig mkb

Heb jij een behoefte, idee of initiatief voor een toekomstbestendig mkb? Neem plaats op onze Twentse zeepkist en deel in 1 minuut jouw idee met gelijkgestemden.

We vragen alle pitchers van tevoren dit idee in 1 presentatie slide met korte toelichting naar ons te sturen, via info@ondernemendtwente.nl

9.00u Aan tafel… in gesprek over de top ideeën en vooral samenwerking tussen deze ideeën

We gaan in vier thema’s aan tafel:

  • Digitalisering in het mkb
  • Grondstoffen en circulaire economie
  • Verduurzaming van je onderneming
  • Alle andere top ideeën om Twentse ondernemingen toekomstbestendig te maken

10.15u Afsluiting
10.30u Einde

Achtergrond regiodeal

Om nog meer impact te kunnen maken in de regio, heeft Twente Board eind 2022 een aanvraag ingediend voor de vierde tranche. Deze aanvraag is gebaseerd op onderdelen uit de regionale investeringsagenda, de Agenda voor Twente 2023 – 2027 en op basis van een analyse waar de brede welvaart in Twente, ons Bruto Twents Geluk, onder druk staat. Op 17 februari 2023 kwam het goede nieuws dat deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van maximaal 25 miljoen. Rijk en regio hebben in de maanden daarna gewerkt aan een convenant waarin staat waar het geld voor ingezet gaat worden. Op 1 november 2023 hebben Rijk en Regio het convenant ondertekend.

Vragen

Wil je vooraf meer informatie over de regiodeal? Kijk dan naar het webinar van Twenteboard Development. Deze zal op 23 april worden uitgezonden om 12.00 uur.
Heb je vooraf al vragen? Mail die dat uiterlijk 11 april 2024 naar project@twenteboard.nl . We beantwoorden deze dan zoveel mogelijk tijdens het Webinar.
Vragen naar aanleiding van het Webinar? Mail deze ook naar project@twenteboard.nl .

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak