05-07-2021

FC Twente innoveert samen met sciencepark Kennispark en Universiteit Twente

FC Twente innoveert samen met sciencepark Kennispark en Universiteit Twente

Hoe kan nanovoeding significant bijdragen aan de individuele voedingsprogramma’s van topsporters en zo leiden tot betere prestaties? En hoe kunnen neurowetenschappelijke inzichten vertaald worden naar op maat gemaakte trainingen? Deze en vele andere technologische vraagstukken stonden centraal tijdens een unieke brainstorm tussen de knappe koppen van Kennispark Twente, Universiteit Twente en de vakspecialisten van FC Twente. Het leidde tot het versterken van de innovatiecommunity op en rond de Grolsch Veste in Enschede.

FC Twente heeft een ambitie: binnen 5 jaar structureel meedoen voor de plekken voor Europees voetbal. Om die ambitie te verwezenlijken, wil de Enschedese voetbalclub zich op een breed vlak verder ontwikkelen. Technologische innovatie maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. “Het tempo van het voetballen gaat steeds verder omhoog, er moeten meer wedstrijden gespeeld worden en het spel wordt steeds intensiever. Dat vraagt veel van onze spelers”, geeft Hoofd voetbalzaken Rob Boudrie aan. “Ze moeten continu in zeer goede conditie zijn en daarbij steeds sneller keuzes kunnen maken. Innovatieve ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan het nog beter laten presteren van onze voetballers in een dynamische en veranderende wereld.”

Noaberschap: Kennispark, Universiteit Twente en FC Twente bundelen krachten

Om de ambities en gewenste doorontwikkeling kracht bij te zetten, schakelde FC Twente de gebiedsorganisatie van Kennispark in. Kennispark behoort tot de top 3 scienceparken van Nederland en zet sterk in op het verbinden van de innovatiecommunity op het park. Met een hightech profiel en een focus op Medische Technologie herbergt het sciencepark innovatieve bedrijven met kennis van onder andere sensortechnologie, nanotechnologie en data science. Ook de campus van Universiteit Twente behoort tot het Kennispark en ligt net als FC Twente in hetzelfde gebied. Door topsport, wetenschappelijke kennis en bedrijven met elkaar te verbinden, kan wetenschappelijke kennis daadwerkelijk omgezet worden naar innovatieve toepassingen in de praktijk. De samenwerking past daarnaast ook goed bij dat wat FC Twente hoog in het vaandel heeft staan: noaberschap, ambitie en trots. Rob Boudrie: “Het voelt voor ons heel logisch om de kennis van onze directe noabers in te zetten om onze ambities te realiseren.”

Technologie inzetten voor trainingscomplex

De eerste brainstorm tussen professoren, studenten, engineers, medisch technologen, de technische en medische staf van FC Twente en andere specialisten uit het bedrijfsleven leverde vernieuwende ideeën op, gericht op medisch herstel, prestatiebevordering, gedragsbeïnvloeding en omgevingsfactoren. Hoofdtrainer Ron Jans was samen met zijn staf aanwezig om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en koppelde dat aan de dagelijkse topsportwerkelijkheid. Aan het eind gaf hij een doorkijkje naar het vervolg. “Ik heb veel waardevolle ideeën gehoord en zie ook zeker kansen waarmee we direct aan de slag te gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een nieuw trainingscomplex dat in 2023 op Sportcampus Diekman gerealiseerd moet zijn. We gaan kijken hoe we technologie en neurowetenschappen kunnen inzetten om een prestatiebevorderende omgeving voor de topsporters te creëren. Ik zie daar hele mooie kansen voor.”

Digitale doping versus technologische voortgang

Ook gebiedsdirecteur van Kennispark, Anne-Wil Lucas, ziet kansen voor het versterken van de innovatiecommunity. “Ik hoorde het Esports Team Twente vertellen dat de voetballer van 2030 gebaat kan zijn bij trainingen via games, om bijvoorbeeld de versterkte intensiteitsvraag op te vangen. Zij zien tevens reële mogelijkheden om via serious gaming stressfactoren te verminderen en tactische keuzes te optimaliseren met behulp van data science. Maar ik hoorde ook: maak inzichtelijk wat de kwaliteit van bewegingen zijn tijdens de trainingen en vertaal dat naar een persoonlijk dashboard. Hoe staat de topsporter ervoor van dag tot dag? Mooi was ook de ethische kant van deze middag. Hoogleraar Peter-Paul Verbeek vroeg zich af: tot hoever wil je gaan? Wanneer is iets digitale doping en wanneer is het ‘slechts’ prestatiebevordering?”

Met de opgedane inzichten gaat FC Twente aan de slag om een plan van aanpak te maken. Hieruit kunnen studentopdrachten ontstaan, maar ook multidisciplinaire teams van wetenschappers en het bedrijfsleven. De contacten zijn gelegd om samen zowel de innovatiecommunity van Kennispark als de topsportambities van FC Twente verder te versterken.

FC_Twente_innoveert_Kennispark

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak