Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Free Lunch Friday

Free Lunch Friday

Iedere vrijdag een gratis lunch voor studenten, aangeboden door een bedrijf op Kennispark. Het is de ideale manier voor jou als student om bedrijven te leren kennen en voor jouw bedrijf een unieke kans om talent te spotten! Wees er snel bij en maak kennis met topbedrijven of ontmoet toptalent bij jou om de hoek!

—- SEE ENGLISH VERSION BELOW—-

 

Info voor studenten

Bedrijven op Kennispark zijn altijd op zoek naar toptalent. En jij bent als student op zoek naar een stage, traineeship, bijbaan of misschien wel toekomstige werkplek. Hoe gaaf is het om nu alvast kennis te maken met deze bedrijven en zelf te laten zien wat je hen te bieden hebt. Goed idee? Meld je dan aan voor een Free Lunch Friday! Kijk bij events welke Free Lunch Fridays al worden georganiseerd!

Info voor bedrijven

Elke vrijdag organiseren bedrijven op loopafstand van de universiteit een gratis lunch voor studenten. Studenten kunnen rondkijken, praten met medewerkers of zelfs meedenken met een opdracht. Zo weet je direct of je elkaar wat te bieden hebt. Lekker eten en een goed gesprek! Wil je als bedrijf ook een Free Lunch Friday organiseren? Graag! Het enige wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar info@kennispark.nl met je deelname, datum (of meerdere) van de vrijdag die je in gedachten hebt en hoeveel studenten je maximaal kunt herbergen. De kosten voor de catering zijn voor jezelf, de inschrijving en promotie doen wij voor je (maar alle hulp is natuurlijk welkom!).

Meedoen?

Download het aanmeldformulier via onderstaande link en mail deze naar info@kennispark.nl!

Download aanmeldformulier

—-ENGLISH VERSION—-

 

Free Lunch Friday
Every Friday a free lunch for students, offered by a company at Kennispark. It is the ideal way for you as a student to get to know companies and for your company a unique opportunity to spot talent! Be quick and get to know top companies or meet top talent just around the corner!

Information for students
Companies at Kennispark are always looking for top talent. And as a student you are looking for an internship, traineeship, side job or maybe even a future workplace. How cool it would be to get to know these companies and show them what you have to offer. Good idea? Sign up for a Free Lunch Friday! Check out which Free Lunch Fridays are already being organised at events!

Information for companies
Every Friday, companies organise a free lunch for students within walking distance of the university. Students can look around, talk to employees or even think along with an assignment. This way you know immediately whether you have something to offer each other. Good food and a good conversation! Would you also like to organise a Free Lunch Friday as a company? Please do! All you have to do is send an email to info@kennispark.nl with your participation, date (or dates) of the Friday(s) you have in mind and how many students you can accommodate at most. The costs for the catering are for your company, we take care of the registration and promotion for you (but any help is of course welcome!).

Join in?

Download the registration form via the link below and mail it to info@kennispark.nl!

Download registration form

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak