12-10-2018

Kwartiermaker Anne-Wil Lucas: "Niet praten, maar doen"

Kwartiermaker Anne-Wil Lucas: “Niet praten, maar doen”

De afgelopen jaren vertegenwoordigde ze de belangen van startups in de Tweede Kamer en bouwde mee aan StartupDelta. Vanaf 1 november 2018 wordt ze het boegbeeld van innovatiecampus Kennispark. Anne-Wil Lucas brengt veel ervaring mee en heeft een duidelijke visie: “Bouwen aan Kennispark Twente betekent niet te veel praten, maar vooral doen.”

Lucas was van 2010 tot 2016 Tweede Kamerlid, waar zij zich hard maakte voor techniekonderwijs, startups en valorisatie. Onderwerpen die ook in haar rol als kwartiermaker aan de orde van de dag zijn. “Mijn tien-punten-plan om Nederland aantrekkelijker te maken voor startups, werd een 43-punten-plan”, illustreert Lucas de positie van startups in die periode.

Stem voor startups in Nederland

In het plan pleitte Lucas onder andere voor meer risicokapitaal om startups te ondersteunen. Ook stelde ze voor om wetenschappelijke publicaties gemakkelijker voor mensen van buiten de universiteit beschikbaar te maken. “Punt 43 van de lijst was het aanstellen van een ambassadeur die opkomt voor de belangen van startups in Nederland”, vertelt Lucas. “Neelie Kroes werd de eerste special envoy, opgevolgd door Constantijn van Oranje in 2016.”

Stimuleren van startups

De afgelopen twee jaar werkte Lucas zelf voor StartupDelta aan het versterken van het startup ecosysteem en het stimuleren van academische spin-off bedrijven. Naast de beleidsmatige zaken initieerde Lucas bijvoorbeeld ook acties om meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs te krijgen. “Met StartUp24 lanceerden we een event waar studenten hun idee transformeerde in gevalideerde startup-concepten. In zes universiteitssteden, waaronder Enschede, leerden studenten vaardigheden die essentieel zijn in onze snel veranderende economie.”

Initiatieven opstarten en doorgeven

Het Startup24 concept is inmiddels overgenomen door Dutch Students for Entrepreneurship. Lucas: “Dat illustreert ook mijn visie voor Kennispark. Als gebiedsorganisatie kunnen wij initiatieven opstarten, maar daarna wil je dat een groep toegewijde partners het overneemt. De gebiedsorganisatie moet zodanig ondersteunen dat de rest niet achterover gaat leunen, omdat alles voor hen wordt gedaan.” Als voorbeeld noemt Lucas het afstemmen van opleidingen op de vraag vanuit bedrijven. “Leren wij de studenten nog wat relevant is? Wij kunnen de dialoog tussen bedrijven en opleidingscentra starten, maar we nemen het vraagstuk niet over.”

Slim organiseren rond concrete doelen

“Kennispark Twente staat als innovatiecampus in de top 3 van Nederland”, stelt Lucas als ze toelicht waarom ze naar Twente komt. “Wat mij aanspreekt in deze campus is dat ondernemers, overheid en onderwijs beseffen dat een blijvende impuls nodig is. Als we over vijf jaar nog op deze positie willen staan, moeten we nu bouwen. Niet alleen, maar samen met de andere innovatieve locaties in Twente.” Lucas waakt ervoor niet te veel in organisatievorm te denken. “Ik ga een actieplan maken met de gebiedsstrategie die in het voorjaar is vastgesteld. Vervolgens bouwen we de organisatie rond de concrete activiteiten. Slim georganiseerd en gericht op het behalen van onze doelen.”

Best practices naar Kennispark brengen

De afgelopen jaren zag Lucas vele best practices die ze meeneemt in de plannen voor innovatiecampus Kennispark. “Het aantrekken en behouden van talent voor de regio is een moeilijke opgave. Uit ervaring weten we dat mensen eerder blijven als ze de taal al een beetje beheersen”, legt Lucas uit. “Het aanbieden van een taalcursus Nederlands kan dus helpen om buitenlandse studenten in onze regio te houden. En zo zijn er nog meer kleine dingen waarmee je talent kunt binden.”

Thuisvoelen in Twente

In haar rol voor StartupDelta trok Lucas samen op met medewerkers van Universiteit Twente en Novel-T. Zo ontstond haar betrokkenheid bij de regio en de wens om in Twente aan de slag te gaan. Lucas: “In Twente is er een duidelijke ambitie om meer kennis uit de universiteit te benutten voor nieuwe en bestaande bedrijven. Die ambitie gecombineerd met de Twentse nuchterheid van ‘niet praten, maar doen’ leidt tot concrete resultaten. Het lijkt me heerlijk om hier in Twente te laten zien dat wetenschap en ondernemerschap elkaar juist versterken, mits je talent, kennis en investeringen bij elkaar weet te brengen.”

Kennismaken met Anne-Wil Lucas kan op 22 november 2018 tijdens de Meet & Experience Kennispark.

Lees hier de reactie van de Stuurgroep op de benoeming van Anne-Wil Lucas.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak