29-06-2020

Manifest Toplocaties: Rijksbijdrage voor 10 nationale campussen

Manifest Toplocaties: Rijksbijdrage voor 10 nationale campussen

De Rijksoverheid moet structureel gaan bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de campussen en scienceparks. Deze fysieke innovatie-ecosystemen fungeren als facilitator en accelerator van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven. Campussen zijn onmisbaar voor een succesvol innovatiebeleid. Dat schrijven de bestuurders van de tien grootste nationale campussen in het Manifest Toplocaties.

“We zijn essentieel voor de innovatie in Nederland, maar deze belangrijke fysieke component valt in het huidige Rijksbeleid tussen wal en schip”, aldus Bert Kip, voorzitter van het Nationale Campussen Overleg. In het Manifest pleiten de tien campussen voor gezamenlijke overheidsfacilitering op 5 gebieden: shared facilities, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campusorganisaties.

Aantal arbeidsplaatsen op topcampussen groeien harder
De Nederlandse campussen vervullen een belangrijke rol in het Nederlandse innovatielandschap, zo blijkt uit een recent rapport in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze fungeren als magneten voor startups en leveren een snel groeiend aantal succesvolle spin-offs af. Momenteel zijn de 10 campussen en science parks goed voor 44.000 banen bij 2.000 bedrijven. “Het zijn concentratiepunten voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en innovaties op het vlak van duurzaamheid”, aldus het rapport. Bovendien blijken de campussen erg in trek bij internationale kenniswerkers. Ook een recente publicatie van ASR laat zien dat het aantal arbeidsplaatsen op de 10 topcampussen in Nederland significant harder groeit dan het gemiddelde in Nederland.

Oproep: voer actief beleid op toplocaties
“Duidelijke conclusies”, constateert Bert Kip. “En voldoende reden voor de Rijksoverheid om een actief toplocatiebeleid te gaan voeren. In de Groeibrief van december vorig jaar geeft het kabinet aan te willen investeren in onderzoeks- en innovatiesystemen, maar wij missen de aandacht voor de fysieke component van de campussen. Juist hier kan vaart gemaakt worden, omdat alle essentiële partijen samenwerken: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Zij zijn ook de financiers van campusontwikkeling, hoewel dat niet hun primaire taak is. Wij pleiten in het Manifest Toplocaties voor een gezamenlijke inspanning van het rijk.”

100 miljoen gevraagd als basisfinanciering
Volgens de opstellers van het Manifest Toplocaties is een rijksbijdrage van 100 miljoen euro op jaarbasis in de basisfinanciering van de campussen noodzakelijk, evenals fondsen voor shared facilities, zoals labs en pilotplants, bereikbaarheid, business development en voor acquisitie. De bijdrage zou via de bestaande financiers verdeeld kunnen worden of rechtstreeks door de campusorganisaties.

Downloads
Manifest Toplocaties
Artikel ASR
Brochure Nationale Campussen

Media
Bekijk hieronder de uitlegvideo over het manifest dat op 1 juli 2020 aan Mona Keijzer is aangeboden.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak