27-11-2019

Micro- en nanotechnologie-expert reserveert kavel voor nieuwbouw

Micronit breidt activiteiten op Kennispark uit

Micronit Microtechnologies gaat fors uitbreiden op Kennispark. Het bedrijf reserveert een kavel in de nabijheid van station Enschede Kennispark. Daarmee wil het micro- en nanotechnologiebedrijf haar positie in de markt verder verstevigen. De komende periode werkt Micronit haar nieuwbouwplannen verder uit voor huisvesting op innovatiecampus Kennispark Twente. Het bedrijf kiest voor Kennispark vanwege de nabijheid van de Universiteit Twente, de kennisintensieve bedrijven waarmee wordt samengewerkt, de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de nabijheid van High Tech Factory. Kortom, de nieuwbouwplannen worden gerealiseerd op een toplocatie waar kennis omgezet wordt in bedrijvigheid. De nieuwbouwplannen passen goed in de kwaliteitsimpuls die Kennispark aan het gebied wil geven.

Cleanroom, kantoren en laboratorium
Micronit heeft haar groei kunnen realiseren door in de beginjaren intensief gebruik te maken van het Nanolab van de Universiteit Twente. De afgelopen jaren is Micronit verder gegroeid en geprofessionaliseerd in de High Tech Factory. Deze locatie met hightech faciliteiten heeft Micronit als zeer waardevol ervaren in verder realiseren van haar groeiambities. Als hightech ontwikkel- en productiebedrijf is Micronit nu gevestigd op twee locaties in Enschede, namelijk aan het Colosseum op Kennispark en in de High Tech Factory op het terrein van de Universiteit Twente. Ontwikkelingen voor de medische markt en groeiambities vragen om het verder professionaliseren van de ontwikkel- en productiefaciliteiten van Micronit. De activiteiten van het bedrijf vereisen een hoogwaardige cleanroom-omgeving met daarbij kantoren én laboratoriumfaciliteiten voor productontwikkeling volgens de geldende medische normen en regelgeving. Door deze nieuwbouw zal de wens om de productontwikkelings- en productieactiviteiten van Micronit op één locatie te concentreren, gerealiseerd kunnen worden. Met de verdere groei van Micronit wordt het medtech-cluster op Kennispark nog verder verstevigd.

Duurzaam bouwen
CEO en oprichter Ronny van ’t Oever is trots op de stappen die het bedrijf nu zet, en kiest ook nadrukkelijk voor een duurzame toekomst. “Duurzaamheid is een sterke drijfveer bij de nieuwbouwplannen: de te realiseren nieuwbouw moet klaar zijn voor de toekomst en bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven en werken. We hebben met Micronit de ambitie om als nanotechnologie-bedrijf een volledig CO2-neutrale activiteit te bereiken. Met behulp van partijen in de regio onderzoeken we of deze ambitie realiseerbaar is. Omdat ook Kennispark inzet op een duurzame gebiedsontwikkeling, wordt tevens gekeken of er synergievoordelen te behalen zijn. We ervaren de samenwerking met de gemeente hierin tot nu toe als erg positief.”

Talent aantrekken en behouden
De uitbreiding van Micronit moet op termijn leiden tot verdere groei van de activiteiten. De groeiambities gaan van meer dan 100 arbeidsplaatsen vandaag de dag naar 250 of meer hightech-arbeidsplaatsen in de komende jaren. Daarmee is Micronit een belangrijke werkgever om hightech-talent aan deze regio te binden, vindt ook wethouder Eelco Eerenberg. “Dit type bedrijf is exact waar we met Kennispark op in willen zetten: gestart in het gebied, een belangrijke werkgever voor toptalent én een sterke focus op technologie. We zijn blij dat we de groei van Micronit op deze manier kunnen faciliteren. Daar komt nog bij dat het een schoolvoorbeeld is van de bouwstenen die we in de structuurvisie in juni met elkaar hebben afgesproken.”

Over Micronit
Micronit Microtechnologies is een hightech scale-up op het gebied van micro- en nanotechnologie. Micronit ontwikkelt en produceert producten op het gebied van lab-on-a-chip en MEMS. Voor een deel van haar lab-on-a-chipproducten zijn ook photonische sensoren of onderdelen nodig. Micronit’s klanten bevinden zich voornamelijk in de health & life sciences-sector. Producten die Micronit ontwikkelt, worden toegepast in DNA-analyses en medische testen, maar ook in bijvoorbeeld de ruimtevaarttechnologie.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak