02-07-2020

Nationaal pleidooi voor het investeren in innovatie-ecosystemen

Nationaal pleidooi voor het investeren in innovatie-ecosystemen

Op woensdag 1 juli hebben de tien topcampussen van Nederland tijdens een webinar het manifest toplocaties gepubliceerd. Een manifest waarin versterking door het rijk van fysieke campusontwikkeling centraal staat. Naast introductie over de meerwaarde van deze innovatie-ecosystemen door Bert Kip (voorzitter Nationaal Campussen Overleg) en de presentatie van het manifest in woord en beeld, zijn reacties gevraagd van VNO-NCW (voorzitter Hans de Boer) en VSNU (voorzitter Pieter Duisenberg). Beide zijn overtuigd van het stimuleren van de campussen als succesnummers. “Succesnummers om te koesteren”, aldus Hans de Boer.

Campusbewoners onderstrepen belang

Hoe belangrijk de innovatie-ecosystemen van campussen en scienceparks zijn, wordt onderstreept door de aanwezig partijen in het webinar. Zo ook door campusbewoners Dennis Schipper, managing director DEMCON, en Linda Dijkshoorn, CEO en Founder EV Biotech.

Linda Dijkshoorn tijdens het webinar: “Om op Campus Groningen te zijn, is echt een gelukje. We zitten nu zelf in een shared facility, namelijk Innolab Agrifood. Een prachtige faciliteit waarin we dichtbij grotere bedrijven zitten, zoals Avebe en Syncom, en dichtbij de wetenschap. Het leuke daarvan is dat je enorm veel informatie en hulp krijgt. Die totale hulp en toewijding om de campus te laten groeien en haar bewoners te laten floreren, dat voel je echt als startup.”

Dennis Schipper beaamt die meerwaarde: “Campussen zijn voor DEMCON belangrijk vanwege het aanwezige Human Capital. Het is voor ons belangrijk om zichtbaar te zijn voor talent, en samen met dat talent, maar ook met medewerkers van kennisinstellingen, projecten te kunnen doen. We zijn fysiek op de Campus onderdeel van het ecosysteem, waardoor men letterlijk niet om ons heen kan”.

Successtories: wetenschappers die een bedrijf starten

Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU, komt in het webinar ‘last but not least’ aan het woord en geeft aan de woorden van Hans de Boer (VNO-NCW) te kunnen herhalen. Voor wat betreft de koers van VSNU, sluit deze naadloos aan op hetgeen is beschreven in het manifest. “Als het bijvoorbeeld gaat om start-ups specifiek, dan willen wij het nummer één aantrekkelijke klimaat zijn voor academische startups. Dennis Schipper en Linda Dijkshoorn zijn mooie voorbeelden hiervan: twee wetenschappers die elk hun eigen onderneming hebben opgestart.”

Hoe nu verder?

Het webinar ‘Manifest Toplocaties’ wordt afgesloten door voorzitter Nationaal Campussen Overleg Bert Kip, met een prangende vraag van de moderator: Hoe verder? “Hartverwarmend hoe de steun van VNO en VSNU wordt uitgesproken en prachtige voorbeelden van kenniswerkers die ondernemers worden in zo’n innovatie-ecosysteem. Daar krijgen we energie van. Dit is een startschot voor een traject om de lobby breder onder de aandacht te brengen, daar zullen we als campussen hard voor werken. We hopen dat we een groot aantal ambassadeurs erbij hebben gekregen vandaag”, zo sluit Bert Kip af.

Over het Manifest Toplocaties

Op woensdag 1 juli hebben de tien topcampussen van Nederland tijdens een webinar het manifest toplocaties gepubliceerd. In het Manifest pleiten de campussen voor gezamenlijke overheidsfacilitering op 5 gebieden: shared facilities, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campusorganisaties. Campussen zijn onmisbaar voor een succesvol innovatiebeleid.

Download het manifest Toplocaties via: www.topcampussen.nl

Video: waarom het belangrijk is om te investeren in de fysieke ruimte op innovatiecampussen.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak