15-06-2020

Nieuwbouw op Kennispark Enschede faciliteert forse groei Xsens

Nieuwbouw op Kennispark Enschede faciliteert forse groei Xsens

Een omvangrijke nieuwbouw op het Kennispark in Enschede weerspiegelt de ambitie van Xsens. “We willen de komende jaren fors groeien”, vertelt general manager Boele de Bie van de wereldleider op het gebied van bewegingssensoren.

Nog deze maand wordt het fundament gelegd voor een nieuw gebouw, pal naast het huidige hoofdkantoor van Xsens aan het Pantheon. Met een moderne productieomgeving en meer werkplekken voor (nieuwe) medewerkers. De uitbreiding verlost Xsens van de ruimtenood en stelt het bedrijf in staat om fors door te groeien. De overname door, en samenwerking met, branchegenoot mCube in 2017 heeft Xsens al een enorme impuls gegeven. Het aantal personeelsleden is verdubbeld naar 120 en de omzet steeg van $ 13 miljoen in 2017 naar $ 19 miljoen in 2019. “Het hangt natuurlijk sterk af van de ontwikkeling van het coronavirus maar we koersen af op een omzet van meer dan 25 miljoen dollar”, zegt general manager Boele de Bie van Xsens.

Bewegingssensoren
Xsens, in 2000 opgericht als spin-off van de Universiteit Twente, is wereldspeler op het gebied van 3D motion tracking. De bewegingssensoren registreren bewegingen uitermate nauwkeurig en sturen de verzamelde data draadloos door naar een computer. Sensoren worden toegepast in machines en (onbemande) voertuigen maar registreren en analyseren ook bewegingen van het menselijk lichaam. De innovatieve technologie wordt ondersteund door geavanceerde software. Alle acties en bewegingen kunnen worden omgezet in realistische animaties. Xsens heeft veel bekendheid en waardering verkregen door de ontwikkeling van een pak met draadloze sensoren (MVN Suit). De ‘slimme pakken’ geven een beter inzicht in de bewegingen van het menselijk lichaam en worden onder meer gebruikt in de entertainmentindustrie, biomechanica, gezondheidszorg en de sport.

Wereldwijd
De vraag naar de sensoren en software van Xsens is wereldwijd groeiende. De groei is relatief het grootst in Azië. In Shanghai werd vorig jaar een nieuwe vestiging geopend, waar engineers werken aan nieuwe productontwikkeling en van waaruit de productie in China wordt ondersteund. In 2018 werd voor Aziatische klanten en distributeurs al een kantoor in Hong Kong geopend. Met een soortgelijke vestiging in Bangalore (India) is vorig jaar ook de stap naar het zuidelijk deel van Azië gezet. De activiteiten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika worden sinds ruim tien jaar aangestuurd vanuit Californië (VS). Hier werd vorig jaar een nieuw, groter pand in gebruik genomen. De verhuizing stelt het bedrijf in staat om de snelle groei beter te faciliteren.

Nieuwbouw
Door de stormachtige ontwikkeling is het bedrijf in het huidige pand aan het Pantheon in Enschede uit het jasje gegroeid. “We benutten nu als het ware elke vierkante centimeter maar de limiet is echt bereikt”, licht Boele de Bie toe. Met de fysieke uitbreiding krijgt met name de productie meer ruimte. De begane grond van het nieuwe gebouw wordt hiervoor conform de modernste eisen ingericht. In de vide, die het oude en nieuwe gebouw met elkaar verbindt, kunnen grotere gezelschappen bijeenkomen voor bijvoorbeeld presentaties. De verdieping erboven wordt ingericht als personeelsruimte. Zodra de nieuwbouw is gerealiseerd, wordt ook het bestaande pand op het Kennispark gemoderniseerd.

Twente
Er is bewust voor gekozen om de productiecapaciteit in Nederland uit te breiden, verklaart Jeroen Weijts, senior operations manager. “Om pragmatische redenen worden veel van onze componenten in China gemaakt maar aan de andere kant zien we dat Nederland, en zeker Twente, een stabiele regio is voor high-tech productie.” Xsens werkt in de regio Twente nauw samen met bijvoorbeeld de Universiteit Twente, revalidatiecentrum Roessingh en andere innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De wetenschappelijke basis, die ten grondslag lag aan de start van Xsens, is dus nog altijd aanwezig. “Innovatie is eigenlijk de corebusiness van ons bedrijf”, verklaart De Bie. “Zo worden onze producten steeds beter en ontstaan er nieuwe mogelijkheden.” De verwachting is dat de steeds slimmere bewegingssensoren ook door het midden en kleinbedrijf- en de consumentenmarkt omarmd worden. Met name in de gezondheids- en sportmarkt ziet Xsens grote mogelijkheden voor het gebruik van ‘motion capturing’.

Out of the box
Het personeelsbestand kan door de nieuwbouw in Enschede doorgroeien naar 200 arbeidsplaatsen. Opvallend is dat Xsens relatief weinig problemen kent bij het vervullen van nieuwe vacatures. Het aantal respondenten is vele malen groter dan het aantal vacatures. De bekendheid van Xsens helpt hierbij. “Wij zijn de Rolls Royce in de ‘motion capturing’-sector”, zegt De Bie. “We zoeken slimme mensen die ‘out of the box’ kunnen denken”, licht HR-manager Astrid Hauskens toe. “Zij komen te werken in een open en vriendelijke cultuur met veel verschillende nationaliteiten. De voertaal is Engels.” Om te voorkomen dat werknemers het gevoel krijgen een klein radartje in een groter geheel te zijn, is een organisatiemodel met verschillende business-units gecreëerd. Binnen zo’n afdeling hebben individuele werknemers veel verantwoordelijkheid en sturingsmogelijkheden. “Zo blijf je onderdeel van het eigen succes”, licht Jeroen Weijts toe.

Grenzen verleggen
Het Xsens-teamgevoel krijgt ook gestalte buiten werktijd. Er is een eigen hardloopclub en geregeld worden gezamenlijk (sportieve) activiteiten georganiseerd, zoals een filmavond, karten en bergklimmen. “Wij willen niet alleen binnen het bedrijf maar ook daarbuiten grenzen verleggen”, verklaart De Bie. Het sportieve karakter wordt benadrukt door sponsoring van onder meer de FBK-Games en de Enschede Marathon.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak