26-04-2018

Onderzoek naar voordelen vestigen op sciencepark

Onderzoek naar voordelen vestigen op sciencepark

Benny Ng – promovendus Urban Systems & Real Estate aan de Technische Universiteit Eindhoven – onderzoekt wat bedrijven op scienceparken belangrijke ‘attributen’ vinden en welk voordeel ze dit oplevert. Oftewel: is het ‘slim’ om je als bedrijf op een sciencepark vestigen? We spraken met Benny Ng over zijn onderzoek en het belang voor bedrijven op scienceparks zoals Kennispark Twente om mee te doen.

Focus op attributen

De kern van het onderzoek van Benny Ng richt zich voornamelijk op attributen. “Bij attributen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de nabijheid van gerenommeerde bedrijven, concurrenten, onderzoeksinstituten, een universiteit of de toegang tot nieuwe klanten. Voor mij is interessant om te weten welke van die attributen voor bedrijven een overweging zijn om op een sciencepark te gaan zitten.” Het tweede deel van het onderzoek focust zich op de voordelen die de attributen bedrijven opleveren. “Gaat het dan om verhoogde sales of het besparen van kosten als economisch voordeel? En wat zijn de voordelen op het gebied van innovatie? Zit dat vooral in de verhoogde R&D-investeringen of de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten?”

Kennispark interessant onderzoekgebied

Kennispark is volgens Benny Ng anders dan andere scienceparken. “Wat je ziet is dat het sciencepark van Twente heel omvangrijk is, groter dan welk ander sciencepark dan ook in het land. Daarnaast zie je ook een interessante scheidslijn tussen de bedrijven enerzijds en de UT-campus anderzijds. Een grens die volgens mij wel aan het vervagen is gezien de ontwikkelingen de laatste jaren. Ook valt mij de clustervorming op. Bijvoorbeeld het IT-cluster en een grote dichtheid van accountancybedrijven aan de Institutenweg. Wat dat betreft is juist Kennispark Twente een interessant en bijzonder gebied om te onderzoeken.”

Benny Ng maakt een vergelijking met Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. “Dit sciencepark focust zich voornamelijk op het cluster chemie. Bovendien is hun campus veel compacter en richt deze zich ook op regionale ontwikkeling. Kennispark daarentegen neemt meer een internationale positie in naast de regionale en landelijke impact die het al had. Ik ben benieuwd in hoeverre die verschillen van invloed zijn op de attributen die bedrijven belangrijk vinden en hoe die zich verhouden tot innovatievoordelen en economische en relationele voordelen.”

Resultaten belangrijk voor Kennispark Twente

Benny roept ondernemers op Kennispark op om mee te doen aan zijn onderzoek. “De resultaten van het onderzoek helpen de verantwoordelijken over het gebied – zo is mijn verwachting – om nog beter in te spelen op de behoefte van bedrijven. En indirect kan dat weer nieuwe business opleveren voor bedrijven die al op Kennispark zitten. Niet alleen voor een beter Kennispark, maar ook voor alle scienceparken in Nederland. ”

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak