28-11-2018

Parkeerstrategie Kennispark: hoe innovatief zie jij de toekomst?

Parkeerstrategie Kennispark: hoe innovatief zie jij de toekomst?

Donderdag was de eerste in een serie van drie bijeenkomsten die moet leiden tot een meerjarige parkeerstrategie voor Kennispark. Vast staat dat de parkeerstrategie moet passen bij de ambitieuze plannen voor onze innovatiecampus. Welke (innovatieve) oplossingen denken we aan, in welk tempo zijn die nodig en hoe kunnen we die realiseren? Dat zijn vragen waar we gezamenlijk een antwoord op moeten gaan vinden. Denk jij mee bij het vervolg?

Parkeren scoort, samen met het aanbod van horeca en een ontmoetingsplek voor medewerkers, het laagst in onze enquête naar de beleving van Kennispark. Tijdens de Meet & Experience op 22 november 2018 bespraken we met een aantal ondernemers en gebruikers van de innovatiecampus de knelpunten.

Parkeerdruk in beeld

De Gemeente Enschede voerde eind september 2018 in samenwerking met Twente Mobiel en de ondernemersvereniging een parkeerdrukmeting uit. “We bekeken hoeveel van de in totaal 3.500 parkeerplaatsen bezet waren op vaste meetmomenten van maandag tot en met vrijdag; de maandag, dinsdag en donderdag om 10 uur, en de dinsdag en donderdag om 13 uur blijken de drukste momenten”, legt projectleider Mark van der Rijst van gemeente Enschede uit. “Opvallend is dat de máximale bezetting over geheel Kennispark 60 procent bedroeg. Nog 1.500 parkeerplaatsen vrij dus tijdens de piekmomenten.” Hebben we dan wel een parkeerprobleem?

Grote verschillen tussen deelgebieden

De verschillen op Kennispark zijn groot. “Knelpunten zijn vooral rond de bedrijven aan de Institutenweg in beide richtingen en het Capitool in de omgeving bij het stationsplein”, laat Mark op de kaart zien. “Daar staan de auto’s in de berm en op de stoep. En de asfaltplaat naast het station is altijd vol.” Op andere terreinen is nog wel plek, maar dat zijn parkeerplaatsen die bij een bedrijf horen. Soms achter een slagboom. “Op parkeerplaats P1 bij het stadion is altijd plek.”

Er moet iets gebeuren! Goede suggesties

Dat er iets moet gebeuren is helder. Met de groei van Kennispark wordt de vraag naar parkeerplekken alleen maar groter en de ruimte steeds beperkter. Zet daarnaast de ambitie om meer en betere openbare ruimte te realiseren, en de opgave is duidelijk. Een aantal suggesties die werden aangedragen: delen van parkeerplaatsen, onderling verbinden van parkeerplaatsen, parkeersensoren, een mooi centraal parkeergebouw, betere bewegwijzering naar P1 bij de Grolsch Veste, een elektrische pendel en bijvoorbeeld een veilige onderdoorgang onder het spoor. Mark: “Bij onze ambitie om de meest aantrekkelijke innovatiecampus te worden, passen innovatieve oplossingen. De oplossingsscenario’s bespreken we op vrijdag 11 januari.”

Parkeren is emotie: 14 december benefitsessie

Het parkeervraagstuk gaat niet alleen maar over ruimtelijke inrichting. “Het is ook gedrag, beleving en zelfs emotie”, stelt Mark. “Ik vind het geen probleem om ’s ochtends vijf minuten te wandelen en dus iets verderop te parkeren, voordat ik achter mijn bureau kruip. Lekker eerst een frisse neus halen en op de terugweg mijn hoofd leegmaken.” Uit de reacties die volgen, blijkt dat niet voor iedereen te gelden. Mark vervolgt: “Daarom wil ik graag eerst met een groep medewerkers op Kennispark inzoomen op de criteria die bepalen hoe we naar werk reizen en hoe we het gebied als geheel (willen) beleven. De zogenaamde ‘benefits’ zijn per persoon heel verschillend. Inzicht daarin is cruciaal om in januari tot oplossingen te komen die aanslaan. Deze extra ‘benefitsessie’ (inclusief goede lunch) is op vrijdag 14 december van 12 uur tot 14:30 uur. Werk jij op Kennispark en draag je graag een steentje zodat je straks met nog meer plezier naar je werk gaat? En mag het van je baas? Laat dit zo snel mogelijk weten via onderstaande gegevens.”

De stappen op een rij:

  • Donderdag 22 november: urgentie en vertrekpunt bepalen (afgerond)
  • Vrijdag 14 december 12.00 tot 14:30 uur: benefit-sessie met medewerkers (inclusief lunch). Graag uiterlijk 5 december aanmelden.
  • Vrijdag 11 januari 11:30 tot 13.00 uur: oplossingsscenario’s ontwikkelen (inclusief lunch).
  • Februari: voorkeursscenario en acties bepalen (exacte datum nog niet bekend).

Medewerker of ondernemer en meedenken? Geef je op bij Mark

Aanmelden voor de benefit-sessie op 14 december of voor de tweede parkeerstrategie-sessie op 11 januari kan via m.vanderrijst@enschede.nl. Geef vooral ook je medewerkers binnen het bedrijf op! Zij zijn immers de grootste gebruikersgroep.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak