25-11-2022

Samen bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam Kennispark

Samen bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam Kennispark

Op Kennispark komen wetenschap, ondernemerschap en leisure bij elkaar. Onze innovatiecampus behoort inmiddels tot de top 3 van Nederland en we zijn samen met onze partners, ondernemers en vastgoedeigenaren hard op weg om onze ambities om te groeien naar een toppositie in Europa waar te maken. We blikken vooruit naar alle mooie ontwikkelingen die voor 2023 en verder op stapel staan en die bijdragen om een van dé ecosystemen in Europa te worden.

Eind 2022:

 • Fase 1: slimme verbinding Kennispark en Universiteit Twente

De Hengelosestraat zorgt letterlijk en figuurlijk voor een te grote afstand tussen de bedrijven en de campus van de Universiteit Twente. De slimme oversteek verbindt deze gebieden met elkaar. Aan de Hengelosestraat wordt ruimte gemaakt om de bebouwing aan beide zijden dichter op elkaar te ontwikkelen, waardoor het gebied tot één geheel samengesmeed wordt. Het aantal rijstroken wordt teruggebracht van 2×2 naar 2×1, zodat een veilige oversteek gerealiseerd kan worden en de brede autoweg transformeert naar een boulevard.

Projectmanager Alfred Stobbelaar: ‘Het wordt een brede, pleinachtige oversteek, waar ook een bushalte komt. Daaromheen komen vergaderruimtes, om te stimuleren dat mensen vanuit de UT en het Business & Science Park elkaar ontmoeten.’ Juist dat ontmoeten is cruciaal, zegt hij. ‘Dat is in een notendop het fundament van de gebiedsstrategie, dat we van twee relatief gescheiden gebieden naar één gaan. Dat het niet zo kan zijn dat een UT-student hier vijf jaar doorbrengt en nooit de Hengelosestraat heeft overgestoken.’

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Wegversmalling op de hoek van De Broeierd, zodat ruimte ontstaat om bomen afkomstig van de oversteek terug te planten

Begin 2023:

 • Fase 2: slimme verbinding Kennispark en Universiteit Twente

 • Daadwerkelijke realisatie slimme verbinding
 • Verplaatsen bushaltes kruising UT naar de slimme verbinding

 

 • Parkmanagementorganisatie operationeel

Om een inspirerend, schoon en veilig terrein waar ondernemers zich graag willen vestigen, te kunnen waarborgen, is het van belang om het parkmanagement bij een externe organisatie neer te leggen. Professioneel parkmanagement zorgt er daarnaast voor dat bijvoorbeeld energie, afvalverwerking en beveiliging collectief – tegen lagere kosten – ingekocht kan worden.

 • BREEAM-gebied 3 sterren certificering

De Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is de belangrijkste keuringsmethode om gebouwen en gebieden zoals Kennispark te beoordelen op (integrale) duurzaamheid. Aan de hand van deze beoordeling worden de behaalde punten in diverse categorieën bij elkaar opgeteld. De hoeveelheid punten bepaalt het aantal sterren dat je krijgt. Begin 2023 streven we er naar een 3-sterren-beoordeling te bemachtigen. De uiteindelijk ambitie – vastgelegd in de Structuurvisie 2030 – is om een BREEAM-classificering van 4 sterren (‘Excellent’) voor het hele gebied te verkrijgen.

 • Start verbouwing huisvesting studententeams Universiteit Twente

De vijf studententeams van de UT zijn twee jaar geleden verhuisd naar Capitool 25 op Kennispark. De gezamenlijke huisvesting draagt bij aan een nauwere samenwerking tussen de teams én legt de verbinding tussen toptalent en bedrijven op Kennispark. De ruim 1400 vierkante meter kantoor- en werkplaatsruimte wordt grondig verbouwd en verduurzaamd. De werkplaats wordt voorzien van transparante gevels zodat interactie met de omgeving mogelijk wordt. De omgeving – de wandel- en fietspaden achter het pand – zal de komende jaren ook flink op de schop gaan. Alles in het kader van ontmoeten en verbinden. Het pand zal na verbouwing volgens de BREEAM methode worden gecertificeerd tot 4-sterren Excellent. Tenslotte wordt het pand uitgebreid met een carport waar aanhangers van de teams gestald kunnen worden. Kortom, een transformatie van een regulier bedrijfspand naar een campuswaardige duurzame toplocatie.

 • Start verhuizing voormalig gerechtsgebouw uit Amsterdam naar Enschede

HMO gaat in samenwerking met sloopbedrijf Lagemaat en installatiebedrijf Winkels het voormalige gerechtsgebouw uit Amsterdam op Kennispark weer opbouwen. Het gebouw is als megabouwpakket gedemonteerd, per vrachtauto naar Twente vervoerd en zal hier opnieuw opgebouwd worden. Naar verwachting is er ongeveer een jaar tijd nodig om het gebouw helemaal gebruiksklaar te hebben.

Eerste helft 2023:

 • Afronding slimme verbinding met realisatie vergaderpaviljoens beide zijdes Hengelosestraat

 • Bouwrijp maken nieuw uit te geven kavels Hengelosestraat

De ruimte tussen de Broeierd en de Institutenweg wordt bouwrijp gemaakt, zodat hier nieuw uit te geven kavels gerealiseerd kunnen worden.

 • Huidige parallelweg wordt verwijderd en kabels en leidingen worden verlegd
 • Komt een tijdelijke bouwstraat voor terug
 • Alle ondernemers blijven goed bereikbaar

 

 • Start vergroening openbare ruimte eerste deel Institutenweg

Het nieuwe hoofdkantoor van Demcon aan de Institutenweg – tussen het Demcon Innovation Center en Technology Center – kan bijna in gebruik worden genomen. Als het zover is, wordt de omliggende openbare ruimte aangepakt. Het plan is om het deel van de Institutenweg waaraan het gebouw zich bevindt, te transformeren tot een campus. Zitjes, het vele groen en de wadi’s zorgen voor een autoluwe, groene en parkachtige omgeving.

 • Nieuwbouw PHIX

Om de verdere industrialisatie en schaalvergroting van het verpakken van fotonische chips mogelijk te maken, gaat PHIX verhuizen naar een nieuw bedrijfspand op Kennispark. Het oude schoolgebouw van 1.800 m2 aan de Hengelosestraat 525 wordt volledig gerenoveerd en voorzien van een cleanroom faciliteit van meer dan 600 m2.

Zomer 2023:

 • Uitbreiding Innovatiepad met vergadermogelijkheden in het groen

Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijk in het ontwerp van het Innovatiepad. Vrijgekomen grond wordt verwerkt in een glooiend landschap en ingezaaid met bijvriendelijke wilde bloemenmengsels en bomen. Het pad vormt daarmee niet alleen een fysieke verbinding, maar ook een verbinding tussen mens, techniek en natuur. Vanaf de zomer van 2023 is het mogelijk om langs het Innovatiepad te vergaderen in het groen.

Eind 2023:

 • Start gezamenlijke inrichting vergroening tweede deel Institutenweg

HMO, gemeente Enschede en de UT gaan de campusomgeving en buitenruimte op de hoek Capitool-Institutenweg gezamenlijk inrichten.

 • Concrete plannen voor zonnedaken op Twente Village gereed en goedgekeurd

Uit onderzoek van Sweco blijkt dat de parkeerterreinen op Kennispark – tussen de Grolsch Veste en IJsbaan Twente – geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. De terreinen beslaan bij elkaar zo’n 3,4 hectare aan gemeentelijke grond en nog eens 1 hectare in particulier bezit. Goed voor meer dan 12.000 zonnepanelen die genoeg elektriciteit opwekken voor een kleine 1600 huishoudens. Op nog geen kilometer afstand is er een ‘stopcontact’ vrij in een middenspanningsstation van Enexis.

2024:

 • Wonen op Kennispark: start woongebouw Domijn aan de Hengelosestraat

Op Kennispark worden woningen gerealiseerd voor een bredere doelgroep: studenten, young professionals, promovendi en medewerkers van Kennispark-bedrijven. Het moeten aantrekkelijke woon-, werk- en leefplekken worden met voorzieningen voor alle Kennisparkers. Plekken waar talent elkaar ontmoet, inspireert en nieuwe kansen creëert, met hightechbedrijven en onderzoeksfaciliteiten van de universiteit altijd dichtbij.

 • Start bouw NEXT TWENTE

ASR Dutch Science Park Fund gaat zich richten op onder meer de ontwikkeling van een multi-tenantgebouw in het nieuwe innovatiedistrict, genaamd NEXT Twente. NEXT Twente zal een divers programma krijgen waarin het stimuleren van innovatie en het bouwen van een community een belangrijk onderdeel is. Het gebouw zal ontmoeting en interactie faciliteren en een landingsplek worden voor diverse (inter-)nationale publieke en private partijen.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak