De historie van Kennispark

In 1980 begonnen met een idee voor een Business and Technology Center. Nu een van de meest concurrerende innovatiecampussen in Europa!

Historie

In april 2018 is gestart met de sloop van het voormalige hoofdkantoor van BTC Twente (Bedrijfstechnologisch Centrum Twente). Een bijzonder moment, want BTC Twente heeft als een van de eerste business incubators van Nederland een belangrijke basis gelegd voor de toplocatie die Kennispark nu is voor ondernemend talent en innovatie. Bedrijven als Booking.com, Thuisbezorgd, Stratech, Ericsson, 3T en Key Technology vonden in BTC Twente een belangrijke partner om uit te kunnen groeien tot een bedrijf met een grote nationale en internationale impact. Na 36 jaar maakte het gebouw plaats voor het Demcon Technology Center. Hieronder kijken we terug op de periode waar de kiem werd gelegd voor het Kennispark van nu én de toekomst.

1980: het idee voor een Business and Technology Center
Het BTC-gebouw is een ontwerp van IAA Architecten uit Enschede. De maquette (zie beeld) is een eerste fysiek beeld van het BTC-gebouw. Het idee voor een Bedrijfstechnologisch Centrum ontstond al in 1980. Oorspronkelijk is het een idee dat overwaaide uit Amerika waar Business and Technology Centers hun toegevoegde waarde al hadden bewezen. BTC Twente wilde jonge micro-elektronicabedrijven helpen om ‘de kans op succes te vergroten’. Het idee voor een Business and Technology Center in Twente kwam op het juiste moment. Twente werd in die tijd geconfronteerd met een terugval in de textielsector en micro-elektronica was sterk in opkomst. In januari 1981 kreeg het idee voor een BTC Twente groen licht.

1982: Jan Terlouw legt de eerste steen

Voormalig minister van Economische Zaken en vicepremier Jan Terlouw legde op 29 juni 1982 de eerste steen. Daarmee werd BTC Twente officieel het eerste BTC van Europa. Een jaar eerder waren er in Italië, Frankrijk, België en Groot-Brittannië ook al ideeën voor een BTC. In eerste instantie is BTC Twente begonnen als een gezamenlijk project van de voormalig Amerikaanse computergigant Control Data en de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM). Op de foto (zie beeld) is ook de toenmalig burgemeester van Enschede te zien: Ko Wierenga.

1984: bouw BTC Twente afgerond

Een luchtfoto van Kennispark Twente met links een afgerond BTC Twente. Boven is de brug van de Hengelosestraat nog te zien. BTC Twente bood op dat moment werkruimte voor ongeveer twintig bedrijven. Directeur Ir. Gijs van Driem zorgde voor de nodige ondersteuning die de bedrijven wensten. Bedrijfsadviseurs Folkert Brongers en Henk Troost hielpen jonge bedrijven bij het opstellen van een ondernemingsplan en gaven tips voor de financiële administratie en financieringsmethoden. Ron ten Bokum was verantwoordelijk voor de huisvesting, verhuur en de organisatie van het BTC-gebouw als geheel. Het viertal werd ondersteund door een centraal secretariaat en een receptie.

Eind jaren ‘80: toenmalig Koningin Beatrix op bezoek bij 3T

Prinses Beatrix kwam in de jaren daarna – het exacte jaartal is onbekend – op werkbezoek bij 3T in het BTC-gebouw. 3T begon in 1982 als stichting Centrum voor Micro-Elektronica Twente (CME Twente) en ging later verder onder de naam Twente Technology Transfer B.V. Vandaag de dag is 3T gevestigd aan de Institutenweg 1 en heeft het een vestiging in Eindhoven. Kennisparker Lionix International is een chipdesignbedrijf dat is ontstaan uit de koker van 3T. Op de foto schudt Harry van den Kroonenberg de hand van Koningin Beatrix. Hij droeg als Rector Magnificus van de Universiteit Twente in belangrijke mate bij aan het ondernemerschap in Twente en wordt gezien als de geestelijk vader van ‘de ondernemende universiteit’.

2008 – 2010: Symbol zeven keer verhuisd binnen BTC

Voor Dick Theisens – directeur van Symbol – speelde BTC Twente een belangrijke rol in de beginfase van het bedrijf: “BTC Twente heeft veel voor ons betekend in het faciliteren van ruimtes, internet, telefonie en de middelen om trainingen te kunnen geven. We zijn in 2008 begonnen in een kantoortje van 12 vierkante meter. Sindsdien zijn we wel zeven keer verhuisd binnen het BTC-gebouw. Dat we zo flexibel konden zijn, was voor ons heel belangrijk om te blijven groeien. Omdat iedereen op Kennispark ‘het BTC-gebouw’ kende, wisten ze meteen waar je zat. Ook dat was een groot voordeel voor BTC’ers. Omdat we vlakbij de UT en andere bedrijven zaten, bleven we ook goed op de hoogte van wat er speelde op Kennispark. Bovendien konden we daardoor eenvoudig aanhaken bij actuele ontwikkelingen. In 2010 groeiden we uit onze voegen en waren we ‘klaar’ om een eigen locatie te openen (zie beeld).”

2016 – 2018: aankoop van BTC-gebouw door HMO

In december 2017 werd het BTC-gebouw definitief aangekocht door de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel). De provincie Overijssel maakte deze investering mogelijk om de topwerklocatie die Kennispark is nog verder te ontwikkelen. Het gebied draagt bij aan de regionale werkgelegenheid en door de investering krijgt het gebied een mooie extra kwaliteitsimpuls. Directeur HMO Han Wiendels is verheugd dat een icoon als BTC Twente een nieuwe invulling krijgt dankzij de aankoop: “In de zomer van 2016 waren daar op bestuurlijk niveau al gesprekken over gaande, maar het is goed dat het eind vorig jaar ook definitief is gelukt. Kennispark behoort tot een van de topwerklocaties in Nederland. De combinatie met de UT als centrale speler in het gebied biedt heel veel ruimte en gelegenheid om een geweldig werkklimaat te creëren voor bedrijven. Met de komst van het Demcon Technology Center (zie beeld) wordt het hightech-profiel van Kennispark Twente alleen maar meer versterkt.”

Patrick Welman over BTC Twente door de jaren heen

Wethouder Patrick Welman kijkt terug op een rijke periode die erg belangrijk is geweest voor de regio: “Eigenlijk is het belang van BTC Twente voor Kennispark en de regio Twente niet in een waarde uit te drukken. BTC Twente heeft onder andere erg veel betekend voor de ontwikkeling van banen.” Volgens Patrick Welman is BTC Twente niet alleen op sociaal-economisch vlak erg belangrijk geweest: “BTC Twente droeg ook bij in de periode dat we ons afvroegen hoe we de Technische Hogeschool Twente überhaupt naar een economische waarde konden omzetten. Het ‘BTC-gebouw’ kan ik – met zeer veel trots – wel de grootste kraamkamer van Twente noemen. Ook particulieren zoals de familie Ten Hag droegen en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Zij stelden als investeerders een groot netwerk beschikbaar voor bedrijven. Zij toonden bovendien aan dat niet alleen geld belangrijk is, maar ook vaardigheden en kennis bepalend zijn voor de ontwikkeling van een gebied.”

BTC Twente verhuist naar Capitool 50

De sloop van het voormalige hoofdkantoor van BTC Twente is in april gestart (zie foto links). Echter, ook in de toekomst blijft dit prachtige icoon behouden voor Kennispark. Directeur BTC Twente Rob de Koning: “Onze kantoren zijn verhuisd naar Capitool 50, een gebouw dat ook door ons wordt beheerd. BTC Twente blijft ook gewoon mede-eigenaar van het gebouw The Gallery ‘fase 1’ en beheert en exploiteert de vestiging van T-point en de High Tech Factory (HTF) op het UT-terrein. In alle gebouwen die wij beheren, huren (startende) innovatieve technologische bedrijven nog steeds ruimtes. Wij ondersteunen deze bedrijven met huisvesting, facilitaire zaken, ‘startersondersteuning’ en ondersteuning in de vorm van coaching of begeleiding. Daarmee is BTC Twente nog steeds een van de grootste incubators ter wereld.”

22 februari 2018: lancering gebiedsstrategie

Alleen door gezamenlijk te kiezen voor een koers kunnen we bouwen aan een dynamische toplocatie. Die koers is op 22 februari 2018 officieel vastgelegd in een gebiedsstrategie. Deze strategie is het resultaat van een groot aantal interviews, expertsessies, workshops en evenementen om visies en meningen te bundelen. Dat deden we vanwege 1 doel dat we willen bereiken: een dynamische toplocatie in 2030 waar wetenschap business wordt, Where science becomes business. Meer weten over de gebiedsstrategie en wat we daarin hebben afgesproken? Lees hier meer over de gebiedsstrategie.

1 november 2018: Kennispark Twente benoemt Kwartiermaker Anne-Wil Lucas

Anne-Wil Lucas is door gemeente Enschede, bedrijven uit het gebied Kennispark, provincie Overijssel en Universiteit Twente aangesteld als Kwartiermaker Kennispark Twente. Haar opdracht: de gebiedsstrategie van Kennispark Twente vertalen naar concrete acties. Lucas was van 2010 tot 2016 Tweede Kamerlid, waar zij zich hard maakte voor techniekonderwijs, startups en valorisatie. Onderwerpen die ook in haar rol als kwartiermaker aan de orde van de dag zijn.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak