Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Werk samen met UT-onderzoekers

Ga de samenwerking aan met de diverse onderzoekscentra op Kennispark voor bijvoorbeeld productonderzoek, testen of productie in een schone omgeving!

Onderzoekscentra

Universiteit Twente is voor veel bedrijven op Kennispark een belangrijke voedingsbodem voor innovatie. De universiteit behelst meerdere onderzoekscentra die hun expertise voor bedrijven inzetten om de volgende stap te zetten of een doorbraak te forceren. Hieronder vind je een overzicht van alle onderzoekscentra op Kennispark en hoe die jouw bedrijf kunnen helpen. Benieuwd naar voorbeelden van samenwerkingsverbanden? Op de website van de UT vind je een aantal interessante cases.

Dit zijn de 9 onderzoekscentra die jouw innovatie aan de volgende stap helpen

1. Mesa+ NanoLab
Een van de meest geavanceerde laboratoria ter wereld voor onderzoek op nanoschaal. Alles draait hier om stabiliteit, beheersing en veiligheid. Het Mesa+ NanoLab beschikt onder andere over een cleanroom met trillingsarme vloer, een Complex Oxide Materials-systeem, een Tansmission Electron Microscope en een Scanning Elektroc Microscope.

2. Bionanolab
Het Bionanolab is bedoeld voor onderzoek naar cel-analyse, proteinestructuren en membranen. De apparatuur met microscopische en spectroscopische technieken staat in een geconditioneerde ruimte. Daarnaast is er een zogeheten ML-II-laboratorium met een cel-analysesysteem.

Samenwerken met Mesa+ NanoLab of BioLab?
Gerard Roelofs is hoofd van het Mesa+ NanoLab en Bionanolab. Met hem kun je contact opnemen via g.p.m.roelofs@utwente.nl of 053 – 489 6773.

3. Virtual Reality Lab
Het Virtual Reality Lab is uitgerust met de nieuwste technieken voor visualisatie en interactie. Deze worden gebruikt om besluitvorming in multidisciplinaire ontwerptrajecten te ondersteunen. In het VR Lab beleeft en evalueer je toekomstige situaties en producten. De nadruk ligt hierbij op het visualiseren van de gevolgen van keuzes. Ook inzicht in onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende discipline komen aan bod.

Samenwerken met Virtual Reality Lab?
Roy Damgrave en Eric Lutters zijn de contactpersonen van het Virtual Reality Lab. Met hen kun je contact opnemen via r.g.j.damgrave@utwente.nl of e.lutters@utwente.nl.

4. Technical Medical Centre
Het Technical Medical Centre (TMC) is een centrum voor medische innovatie door middel van onderzoek en onderwijs op het gebied van technologie en geneeskunde. Het TMC beschikt over onder andere een intensive care en operatiekamer met state-of-the-art simulatietechnologie voor trainingen. Daarnaast zijn de faciliteiten geschikt voor het uitvoeren van mensgebonden onderzoeken en het testrn van nieuwe medische technologie.

Samenwerken met het ECTM?
Je kunt contact opnemen met het secretariaat via ectmsecretariattnw@utwente.nl of 053 – 489 4757 om je interesse voor samenwerkingsmogelijkheden kenbaar te maken.

5. Supersone windtunnel
De vakgroep Engineering Fluid Dynamics beschikt over verschillende windtunnels voor aerodynamisch en aeroakoestisch onderzoek. Met een maximale snelheid van 250 km/h is deze tunnel zeer geschikt voor metingen van aerodynamica en geluid van windturbinebladen en toepassingen uit de automotive. De stroming kan gevisualiseerd worden met rook en videotechnieken.

Samenwerken met Engineering Fluid Dynamics?
Professor Kees Venner is de contactpersoon als je meer wilt weten over samenwerking. Hij is te bereiken op c.h.venner@utwente.nl of 053 – 489 2488.

6. Designlab
In het DesignLab ontwerpen onderzoekers en studenten van verschillende disciplines oplossingen voor vraagstukken die verder gaan dan puur technologie. Ze kunnen hun concept of prototype direct testen met behulp van bijvoorbeeld een 3D printer of virtual reality-bril. Niet alleen onderzoeksgroepen van de universiteit komen met vraagstukken, ook bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen onderzoeksonderwerpen aan.

Samenwerken met DesignLab?
Voor meer informatie over samenwerken met het DesignLab kun je contact opnemen met projectleider Miriam Iliohan via m.iliohan@utwente.nl of 06 – 53 30 37 61.

7. BMS LAB
BMS LAB is het faculteitslab van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences BMS. Het lab is een katalysator van hoogwaardig en innovatief onderzoek en maatschappelijke uitdagingen. BMS LAB beschikt over meer dan 400 m2 aan faciliteiten met ruimtes in Cubicus en DesignLab. Tal van opstellingen zijn mogelijk voor onderzoek, onderwijs en gebruik door derden; enerzijds door flexibel in te richten ruimtes; anderzijds door apparatuur, software en knowhow te combineren. Tech support is beschikbaar op een aantal generieke en specialistische gebieden, zoals gedragsonderzoek, virtual reality en fysiologische metingen. Daarnaast is hoogwaardige (meet)apparatuur beschikbaar voor metingen en experimenten. Ook adviseert het lab onderzoekers en externe organisaties, en biedt rekencapaciteit en softwareoplossingen.

Samenwerken met BMS Lab
Meer informatie over een samenwerking met BMS Lab kan via bmslab@utwente.nl of 053 – 534 892 524.

8. Thermoplastic composite research center
ThermoPlastic Composite Research Center (TPRC), een samenwerkingsverband tussen industriële partijen (Boeing, TenCate, Stork Fokker) en de Universiteit Twente, doet onderzoek naar thermoplastische composieten. Deze lichtgewicht materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de vliegtuig- en automotive-industrie. Het laboratorium van TPRC bevindt zich op het terrein van de UT.

9. LEO-center for service robotics
Het LEO-Center for Service Robotics ontwikkelt robottechnologie voor de gezondheidszorg. Het gaat om computergestuurde hulpmiddelen die inzetbaar zijn bij operaties, revalidatie en andere vormen van zorgverlening. De toepasbaarheid in de praktijk staat voorop in de test- en ontwikkellaboratoria. LEO is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en marktpartijen.

Samenwerken met TPCR of LEO Center?
Voor onderzoekssamenwerking met het ThermoPlastic Composite Research Center of LEO Center for Service Robotics is het noodzakelijk om onderdeel uit te maken van het consortium.

 

Nieuwe ideeën of concrete plannen op Kennispark? Zij helpen je verder.

Anne-Wil Lucas
Filis Katalanç-Alp
Patrick Duwel
Previous article
Previous article
Anne-Wil Lucas
Kwartiermaker
Anne-Wil Lucas

Als kwartiermaker ben ik verantwoordelijk voor de vertaling van onze ambities voor 2030 naar concrete acties. Heb jij als ondernemer ideeën of zie je aanknopingspunten om dat samen met mij voor elkaar te krijgen? Of signaleer je als investeerder kansen in het gebied die je met mij wilt bespreken? Dan kijk ik graag samen met jou hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Filis Katalanç-Alp
Accountmanager
Filis Katalanç-Alp

Als ondernemer wil je de beste voorwaarden creëren om te kunnen groeien. Bedrijfshuisvesting, milieuzaken, vergunningen, bereikbaarheid en arbeidsmarktvraagstukken zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ik denk daarin graag met je mee en ken de snelste weg binnen de gemeente. Ondernemen laat ik aan jou over, maar ik wijs je graag de weg.

Patrick Duwel
Voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark
Patrick Duwel

Ondernemersvereniging Kennispark behartigt de belangen van alle ondernemers in het gebied. Ben je benieuwd wat wij als ondernemersvereniging voor jouw belangen kunnen betekenen? Neem contact met mij op!

Postadres Ondernemersvereniging Kennispark
OV Kennispark
Postbus 545
7500 AM Enschede

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak