Smart IT

Een digitale transformatie is noodzakelijk om de maatschappij toekomstbestendig te maken, maar hoe zorg je ervoor dat de mens de kracht van de technologie benut?

Smart IT

De digitalisering neemt steeds sneller toe, technologie ontwikkelt zich in een noodtempo en de hoeveelheid beschikbare data neemt per dag toe. Levert dat alleen kansen op of brengt die ontwikkeling ook risico’s met zich mee? We moeten klaarstaan om negatieve gevolgen op te vangen, maar niet met angst en beven naar de toekomst kijken.

Artificial Intelligence en big data in de zorg

De afgelopen jaren zijn de zorg, het bedrijfsleven en de ICT steeds dichter bij elkaar gekomen. Er ontstaan steeds meer samenwerkingsmogelijkheden met onder meer Saxion, de Nederlandse AI Coalitie, Oost NL, een zorgverzekeraar en veertig zorgorganisaties om met artificial intelligence de zorg naar een hoger plan te tillen. Big data kan bijvoorbeeld ingezet worden om de advisering van de bedrijfsfysiotherapeut te optimaliseren en zo uitval bij de zorgmedewerkers te minimaliseren. Veel beslissingen in de zorg worden nu genomen op basis van de expertise en de affiniteit van de professional. We zien daarin veel variatie: de ene professional adviseert bijvoorbeeld mindfulness en de ander zegt dat je je bureau iets omhoog moet zetten. We weten niet goed hoe we individuele gevallen op basis van de beschikbare bewijzen goed advies kunnen geven. Artificial intelligence en big data kunnen daarin een bijdrage leveren.

De zorg- en welzijnssector kan niet zonder toekomstbestendige zorgprofessionals. Professionals die kennis en vaardigheden hebben op het gebied van zorg en welzijn en daarnaast in staat zijn om technologie en innovaties op een duurzame wijze in te zetten. Dit leidt tot betere zorg, gepersonaliseerde zorg en tot verlichting van de werkzaamheden van professionals.

Real-life uitdagingen in het onderwijs

Onze 21e eeuw is challenged-based. Op Kennispark worden daarom steeds meer real-life uitdagingen geïntegreerd in het onderwijs. Bijvoorbeeld op Universiteit Twente met events, zoals Create Tomorrow, Curious-U Summerschool en creatieve hackatons. Tijdens deze events werken studenten in multidisciplinaire teams aan een actueel vraagstuk. Dat levert innovatieve oplossingen en verrassende inzichten op. Tegelijk stoomt het studenten klaar voor hun toekomst in de maatschappij. Juist de economische en maatschappelijke relevantie maakt projecten zo interessant voor studenten. Met het project High Tech Knowledge Transfer van Novel-T, brachten onder andere studenten en onderzoekers kennis van Smart Industry en Medische Technologie bij bedrijven in Oost-Nederland. Ondernemers zochten niet alleen actuele kennis, maar ook hulp bij het inzetten van deze kennis. Studententeams gingen vier maanden met zo’n vraagstuk aan de slag. Voor bedrijven een manier om sneller te innoveren en nieuwe technologie te implementeren.

 

 

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak