TOP Regeling

Geef je business een boost met de TOP Regeling.

TOP Regeling

De TOP regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. Het biedt een jaar lang brede ondersteuning aan bedrijven in de vorm van juridisch advies, communicatieadvies, netwerken en een renteloze lening. Inmiddels heeft de TOP regeling al meer dan 25 jaar financiële ondersteuning en business development geboden aan honderden innovatieve bedrijven.

De TOP regeling is bedoeld voor alle innovatieve starters en groeiers in Twente die een samenwerking met de Universiteit Twente en/of Saxion hebben of daartoe de intentie hebben.

Ondernemers die een TOP plaats hebben weten te bemachtigen, kunnen gebruik maken van de volgende ondersteuning:

 • Ondersteuning van coaches bij het uitwerken van het businessplan;
 • Professionele marktscan met waardevolle inzichten;
 • Lening van €40.000 met aantrekkelijke voorwaarden, zoals geen renteverplichting en geen aflossing voor het eerste (en onder voorwaarden) het tweede jaar.
 • Ondersteuning door Mazars Accountants bij het opzetten van een goede financiële administratie om succesvol naar een toekenning toe te werken;
 • Coaching en advies over juridische zaken, waaronder bedrijfsrecht;
 • Ondersteuning door IP-specialisten bij vraagstukken over de bescherming van je idee of vinding;
 • Ondersteuning en advies in marketing en communicatie;
 • Ondersteuning bij het vinden van kennisintensieve en/of technische ondersteuning voor een product of dienst vanuit Universiteit Twente en/of Saxion;
 • Business coaching;
 • In goed overleg gebruik van kantoor- en vergaderruimtes van Novel-T;
 • Openstelling van relevante en hoogwaardige netwerken;
 • Een jaar lang lidmaatschap van Technologie Kring Twente.

Om een aanvraag voor een TOP plaats te kunnen doen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf is niet ouder dan 5 jaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Een innovatief en/of kennisintensief businessmodel dat schaalbaar is;
 • Het bedrijf heeft geen TOP plaats aangevraagd en toegekend gekregen in het verleden;
 • Het bedrijf levert een aantoonbare bijdrage aan de economische ontwikkeling van Oost-Nederland;
 • Er is een intentie tot of een bestaande samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente en/of Saxion.

Een totaaloverzicht van alle voorwaarden van het TOP programma vind je in dit document.

Om in aanmerking te komen voor het TOP programma moet de volgende procedure worden gevolg:

1. Intakegesprek met de coördinator;
2. Inzending van het intakeformulier (check van de voorwaarden voor deelname);
3. Ondersteuning in het verbeteren van het businessplan (workshops, accountant, een-op-een meetings);
4. Inzending van het definitieve businessplan voor TOP en check van compleetheid (deadline: elke eerste woensdag van de maand);
5. Presentatie en beoordeling door de TOP commissie (gepland op elke derde woensdag van de maand);
6. Bij toekenning: een toelichting op de ondersteuning die door het TOP Programma worden aangeboden;
7. Halfjaargesprek met de TOP commissie;
8. Jaar- en teven eindgesprek met de TOP commissie.

Het intakeformulier voor de TOP Regeling vind je hier. Wij verzoeken je het formulier volledig in te vullen, echter pas nadat een intakegesprek met de coördinator heeft plaatsgevonden. De coördinator neemt vervolgens contact met je op om het vervolg van de procedure te bespreken.

Het TOP committee bestaat uit ervaren ondernemers eventueel aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Universiteit Twente, Saxion, het business development team van Novel-T en financieel experts. Het committee komt elke derde woensdag van de maand bij elkaar voor presentaties van ondernemers die een TOP aanvraag hebben ingediend. Besluitvorming geschiedt op basis van de presentatie en het businessplan van de (startende) ondernemer. De presentatie duurt 15 minuten, vervolgens worden er 15 minuten vragen gesteld. Daarna bespreekt de commissie het businessplan en de presentatie onderling om tot een besluit te komen. De coördinator neemt spoedig contact op over de besluitvorming.

Er zijn een aantal punten die belangrijk zijn om in je businessplan mee te nemen:

 • Financiële paragraaf waarin onder andere de TOP lening, inclusief aflossingsverplichting wordt opgenomen;
 • Je motivatie voor het indienen van je voorstel voor een TOP regeling;
 • Bewijs van de toegevoegde waarde van je onderneming voor Oost-Nederland (bijv. de locatie van je bedrijf).
 • De samenwerking met Saxion en UT.

Een beknopte checklist voor het businessplan vind je hier. Heb je extra informatie nodig voor het schrijven van een businessplan (bijvoorbeeld een sjabloon) of het opstellen van financiële cijfers, dan kan de coördinator je daarvan voorzien.

Het TOP programma biedt vele financiële en praktische voordelen. Van TOP deelnemers verwachten we daarom een bepaald niveau van betrokkenheid en inspanning. Tijdens het halfjaar en het eindgesprek moet inzet van de ondernemers onder andere blijken uit het volgende:

 • Een presentatie van de status van het businessplan;
 • Transparantie over de inzet van de TOP regeling;
 • Een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en de meest actuele cijfers.

In het verleden hebben al vele bedrijven een TOP plaats gehad. De TOP ondersteuning heeft er mede voor gezorgd dat vele van deze bedrijven een enorme groei hebben doorgemaakt. Periodiek monitoren we deze resultaten. Een weergave van de succesratio’s vind je hier.

Alle veelgestelde vragen vind je hier. We proberen zo volledig mogelijk te zijn met deze FAQ. Staan hier echter niet de antwoorden die je zoekt. Neem dan contact op met de coördinator. 

Maak kennis met onze Fund Manager

Businesscases

Previous article
Previous article

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak