29-03-2022

Medtech Factory Twente verwacht binnen een jaar de eerste bedrijven in zijn biomedische labs

Medtech Factory Twente verwacht binnen een jaar de eerste bedrijven in zijn biomedische labs

Twente zit, mede dankzij financiële steun vanuit Europa, in een stroomversnelling als het gaat om medische technologie. Er komen onder andere nieuwe biomedische laboratoria op Kennispark Twente.

Van de high-tech beademing solutions van techgigant Demcon tot aan de kunstalvleesklier van Inreda: de afgelopen jaren bewees het MedTech-cluster uit Twente haar kwaliteiten aan de wereld. Het cluster in de regio ontving afgelopen zomer ruim 11 miljoen euro aan REACT-EU gelden. Daarmee komt de medische technologie in de regio in een stroomversnelling terecht. Er komen onder andere nieuwe biomedische laboratoria op Kennispark Twente, die startende bedrijven van betaalbare labruimte voorzien. “Binnen een jaar hopen we de eerste bedrijven te verwelkomen in onze MedTech Factory”, zegt gebiedsdirecteur van Kennispark Anne-Wil Lucas.

Een bruisende universiteit, een gezond start-up-klimaat en MedTech-giganten die zich vestigen in de regio. Het ging ook voor de toekenning van de Europese gelden al goed met de Twentse medische technologie. Twente kan worden gezien als een ‘MedTech hotspot’. Het Kennispark maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Van de ruim 150 technologiebedrijven op Kennispark zijn er inmiddels zo’n 30 gelieerd aan de medische technologie-sector.

Op deze innovatiehub in Twente werken zorginstellingen, revalidatiecentra en bedrijven samen met kennisinstellingen aan de nieuwste innovaties in de zorg. Toonaangevende MedTech-bedrijven als Demcon, Micronit, Medspray en Lipcoat, allemaal ontstaan in Twente, kregen tijdens de pandemie veel nationale en internationale erkenning.

Zo bedacht Medspray uit Enschede een methode waarbij medicijnen tegen corona met een verstuiver via de neus en mond toegediend kunnen worden. Samen met de Zweedse pharmagigant Recipharm, behorend tot de vijf grootste producten voor geneesmiddelen ter wereld, brengt het bedrijf de verstuiver nu op de markt. Maar eigenlijk zie je, naast op Kennispark, dat in heel Twente steeds meer MedTech-bedrijven zich vesteigen, van Benchmark in Almelo, Inreda Diabetic in Goor tot nieuwe start-ups in Connect-U in Enschede. De Europese steun zorgt voor een extra boost in de regio.

MedTech Factory: broodnodig voor verdere groei

Door de gelden van REACT-EU en een extra investering van 2 miljoen door de Twente Board, kan de MedTech Factory nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit is een faciliteit voor medische technologiebedrijven, niet alleen uit Twente maar voor heel Nederland en West-Europa. Dat de komst zorgt voor een verdere groei van MedTech in de regio valt niet te betwisten, zo voorspelt ook Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur van Kennispark Twente. “Je ziet dat er door de overheid veel geïnvesteerd wordt in sleuteltechnologieën, maar we vergeten wel eens dat er ook geïnvesteerd moet worden in campusontwikkeling en goede voorzieningen waar de wetenschap en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. Mede daarom ben ik blij dat we de MedTech Factory kunnen gaan neerzetten”, zegt Lucas. Het gebrek aan betaalbare labruimte voor het bedrijfsleven, werd een steeds nijpender probleem. “De universiteit beschikt dan wel over dergelijke labs, maar daar is maar beperkt plek voor bedrijven. Het nieuwe lab biedt ruimte aan bedrijven om hun biomedische oplossingen te testen en te valideren.”

‘INTERNATIONALE MARKT BEDIENEN’

Naast Nederlandse bedrijven moet de MedTech Factory op den duur ook de internationale markt bedienen. Lucas licht toe: “Bedrijven uit het buitenland waren vaak al geïnteresseerd om naar Twente te komen. Bijvoorbeeld omdat hier ook het TechMed Centre is gevestigd. Maar wij moesten dan ‘nee’ verkopen, omdat we ze geen labruimte konden bieden. Dat probleem kunnen we nu oplossen. Het is mooi om nieuwe bedrijven uit het buitenland te kunnen verwelkomen, want zij nemen weer nieuwe kennis en inzichten met zich mee. Zo bouwen we aan een steeds sterker cluster. Daarnaast vinden internationale studenten het vaak interessant om aan de slag te gaan bij een internationale start-up. Door deze studenten na hun studie in Twente een interessante baan te bieden, hopen we ze in hier ook voor de lange termijn vast te kunnen houden.
Lucas voorspelt dat de MedTech Factory net zoveel succes zal hebben als de High Tech Factory: een gedeelde productiefaciliteit voor micro- en nanotechnologie die al jaren in gebruik is op Kennispark. “De High Tech Factory fungeert als kraamkamer voor mooie initiatieven. Daar zijn inmiddels prachtige bedrijven uit gegroeid, waaronder Micronit Microtechnologies.” Het bedrijf produceert en ontwikkelt biochips en MEMS. Daarmee kunnen lichaamseigen vloeistoffen op zeer kleine schaal geanalyseerd en bewerkt worden. “Binnenkort vliegt Micronit uit naar een eigen productielocatie op Kennispark met cleanrooms. Ik hoop dat we binnen een jaar ook de eerste bedrijven kunnen verwelkomen in de MedTech Factory. We hebben al een lijst met geïnteresseerde bedrijven, waaronder biotechnologiebedrijf Orthros Medical. Zij zijn destijds uitgeweken naar Raalte, omdat er geen ruimte beschikbaar was op Kennispark. Ze komen graag terug als de MedTech Factory zijn deuren opent.”

Een sterke groei

Eddy van Hijum (CDA), lid van Twente Board en gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor de portefeuille Economie, Financiën en Europa, is blij met de Europese steun voor de MedTech Factory en de andere consortia. Hij voorspelt dat de groei van MedTech in de regio komende jaren sterk zal doorzetten. “We hebben de sector uitgedaagd om ambitieuze plannen te maken en je ziet veel gebeuren. In de regio vind je medische laboratoria, innovatieprogramma’s voor het bedrijfsleven en je ziet dat studenten zich binden aan de verschillende medische centra. Dat totaalplaatje is veelbelovend.

Ook Victor-Jan Leurs, directeur van Twente Board, ziet de toekenning van Europese gelden als een stap in de goede richting. “Voor de medische wereld zijn de REACT-EU gelden van cruciaal belang. De grootste uitdaging is de zorg betaalbaar en bemensbaar houden. Hierbij spelen nieuwe technologieën een sleutelrol. Robotica, advanced manufacturing, fotonica, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie zijn hier mooie voorbeelden van. We zien dat veel start-ups uit onze regio vanuit deze technologieën innovaties ontwikkelen voor onder andere medische toepassingen. Innovaties die een deel van onze maatschappelijke uitdagingen in de zorg kunnen oplossen.

Eerste stappen al in jaren ’60

Het succes van de sector in de regio komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Jaap Beernink, CEO van Novel-T, een organisatie gericht op hightech start-ups en innovatieve business development in de regio, beschrijft de groei van het MedTech Twente-cluster. “De eerste stappen richting een goedwerkend ecosysteem werden decennia geleden al gezet, in de jaren ’60. In die tijd werd er een lobby vanuit de universiteit gevoerd om hier een medische faculteit te krijgen. Uiteindelijk werden er labs gebouwd, nanotechnologie was in opkomst en er kwam een biomedisch instituut. Sindsdien zie je dat het ecosysteem een enorme groei heeft doorgemaakt. We zien dat er steeds meer spin-offbedrijven komen met een medisch-technologische achtergrond. Naast de unieke onderzoeksposities op de universiteit vestigen zich bedrijven hier die met radicale innovaties op de markt komen.

De Universiteit Twente is, ook van oudsher al, een belangrijke speler in het ondersteunen van startende MedTech bedrijven. MESA+, een toonaangevend onderzoeksinstituut voor nanotechnologie gevestigd op de universiteit, stimuleert ondernemerschap onder medewerkers en biedt hen ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf. Hierdoor is het de bakermat van hightech spin-off bedrijven die nieuwe technologieën voor de medische sector op de markt brengen, met als recent voorbeeld MyLife Technologies. Het bedrijf haalde onlangs nog 3,5 miljoen euro op voor de ontwikkeling van een vaccintoedieningstechnologie: een eenvoudige vaccinpleister, ideaal voor mensen met prikangst.

Regio’s in Nederland moeten krachten bundelen

Om MedTech in Twente verder te laten groeien, is niet alleen innovatie in de regio zelf van belang. Van Hijum: “We proberen Twente in verbinding te brengen met Brainport uit Brabant en ook met Europese netwerken. Zo versterken we de MedTech in de regio en blijven we vooroplopen in de wereld.” Ook Beernink benadrukt het belang van samenwerkingen aangaan met hotspots buiten de regio. “Ik denk dat we op nationaal en internationaal niveau onze krachten moeten bundelen. De zorgsector staat voor een immense uitdaging: hoe houden we ons systeem betaalbaar en bemensbaar? Medische technologie biedt oplossingen die de hele wereld aangaan. We moeten samenwerkingen aangaan met Brainport uit het zuiden en kijken naar bottlenecks en bekostiging van producten, samen met zorgverzekeraars.

Aan de ambitie van Twente om verder te groeien, zal het in ieder geval niet liggen, voegt Leurs toe. “De medische technologie in Twente moet uitgroeien tot een van de meest toonaangevende clusters in Europa. Dat is ons doel. De Europese gelden zijn een stap in de goede richting. Ons MedTech Twente cluster is nu een uitgebreid plan aan het maken om onze doelstelling te bereiken. Komende jaren gaan we prioriteit geven aan de groei van het aantal bedrijven in het MedTech cluster, aan internationale samenwerkingen en aan de versterking van het ecosysteem.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak