28-09-2020

Twente vraagt Rijk om mee te investeren in ontwikkeling MedTech-cluster Twente

Staatssecretaris Mona Keijzer bezoekt Kennispark: ‘Investeringsagenda MedTech Twente’

Medische technologie is de groeibriljant van de Twentse en Overijsselse economie. Om het Medisch Technisch Cluster Twente door te laten groeien tot een toonaangevende speler in Europa in 2030, is het noodzakelijk dat er nu wordt geïnvesteerd in faciliteiten, kapitaal en ontwikkelkacht. Die boodschap kreeg staatssecretaris Mona Keijzer tijdens haar werkbezoek aan innovatiecampus Kennispark in Enschede.

De regionale partners nodigen het Rijk uit om mee te investeren in de ontwikkeling van het MedTech-cluster Twente. Met deze investering komt een betere, betaalbare gezondheidszorg dichterbij, evenals de versnelde introductie van nieuwe zorginnovaties, een sterke economische regio, werkgelegenheid op alle niveaus, groei van bedrijven en behoud van talent.

Kapitaal, faciliteiten en ontwikkelkracht

De COVID-19-crisis heeft aangetoond, dat het belangrijk is dat Nederland zijn eigen medische supply chain heeft. Ook moeten innovaties snel naar de markt kunnen worden gebracht. Het MedTech-cluster heeft in de crisis zijn waarde bewezen, en is klaar om de volgende stap te zetten. Gedeputeerde van Overijssel Eddy van Hijum bood daarom samen met Jaap Beernink, directeur van ecosysteembouwer Novel-T, de Investeringsagenda MedTech Twente aan. Ook ontving staatssecretaris Mona Keijzer uit handen van Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL, een verzoek vanuit meerdere innovatiecampussen uit het land voor een versnellingsfonds voor de bouw van labruimten. Jaap Beernink: “Om de regionale en nationale ambities te realiseren, hebben we kapitaal, faciliteiten en ontwikkelkracht nodig voor de eerste groeifase van startups. Groeibedrijven op het gebied van bio-nano technologie hebben specifieke labfaciliteiten nodig om hun innovaties te ontwikkelen. Maar deze zijn erg kostbaar en bij de kennisinstellingen zijn deze inmiddels ook maximaal bezet.”

Remke Burie, zakelijk directeur van het TechMed Centre van de Universiteit Twente, beaamt dit: “Het TechMed Centre is uitgerust met de modernste infrastructuur. Denk aan onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Die faciliteiten zijn essentieel voor het snel testen van innovaties tijdens COVID-19. Naast extra capaciteit voor medische labs is er behoefte aan implementatiekracht. Het naar de markt brengen van innovatieve ideeën en het doorgroeien daarvan, vraagt om kapitaal en goede begeleiding. Een Proof-of-Concept financiering en intensieve samenwerking met ons medische netwerk is broodnodig om ondernemers de ruimte te geven te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel.”

‘Creëer de randvoorwaarden om te excelleren’

Onderzoekers en ondernemers bevestigen de noodzaak van de gevraagde investeringen. Ronny van ’t Oever, directeur Micronit: “Het ontwikkelen van een medische oplossing is complex. Als ondernemer wil je dan dat de randvoorwaarden voor ontwikkeling optimaal zijn. Je stopt je kapitaal liever in productontwikkeling en marktintroductie, dan in het aanschaffen van kostbare medische faciliteiten. Daarnaast is het van essentieel belang dat je een ondernemende omgeving creëert, met flexibele labfaciliteiten, de juiste financiering en ondernemende coaches. Zo zorg je samen voor de nodige regionale medische supply chain.” Ook Albert van den Berg, professor aan Universiteit Twente en vanuit zijn rol bij MESA+ voorzitter van NanoNextNL en Nano4Society, staat te springen om extra ontwikkelkracht: “De regio Twente heeft een uitstekende reputatie op zowel Nanotech als MedTech, waaruit reeds een groot aantal succesvolle spin-offs en scale-ups is ontstaan. Op het snijvlak van de topinstituten TechMed Centre en MESA+ zijn vervolginvesteringen in de regionale infrastructuur voor bionanotechnologie van essentieel belang om sneller te kunnen groeien en het verschil te maken voor patiënten.”

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie van de provincie Overijssel: “Door het MedTech-cluster in Twente verder te ontwikkelen, creëren we nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid in Twente, met een spin-off voor andere delen van Overijssel. Medische technologie is een sleuteltechniek. Jaren van investeren en plannen maken hebben geresulteerd in een bruisend ecosysteem hier in Twente, dat we graag willen door ontwikkelen. Het zou mooi zijn als de staatssecretaris deze kracht van Oost-Nederland herkent, en meedoet.”

Staatssecretaris Mona Keijzer was zeer onder de indruk van de verschillende Twentse MedTech-bedrijven en hun oplossingen voor de gezondheidszorg. Ook benadrukte ze dat we voor oplossingen in de medische sector minder afhankelijk willen worden van het buitenland. Het opbouwen van een sterk MedTech-cluster past daar dus in. De komende maanden wordt met haar ministerie verder gesproken over de verdere uitwerking van het gepresenteerde MedTech-plan. Mona Keijzer: “Wat we vandaag hebben gezien, biedt een perfect perspectief voor de komende jaren. De kennis en het ondernemende ecosysteem dat hier aanwezig is, vormen de basis voor niet alleen nieuwe economische ontwikkelingen, maar ook voor een goede infrastructuur waar onze kinderen over 15 jaar nieuwe innovaties op kunnen bouwen”

Het totale investeringsvolume van de investeringsagenda voor MedTech Twente is EUR 26,25 miljoen. Daarvan beogen regionale stakeholders EUR 17,5 miljoen te investeren. Twente vraagt het Rijk een investering van EUR 8,75 miljoen. 

Over MedTech Twente

Twente kent een stevig MedTech-cluster en wel op drie inhoudelijke speerpunten: Nano Biotech, Artificial Intelligence/e-Health en Health Robotics. Dit topcluster is ontwikkeld in samenwerking met regionale kennis- en zorginstellingen, ondernemers, overheden en ketenpartners. Op dit moment bereidt het cluster zich voor op het (mede) opstellen van een substantiële aanvraag (>100 miljoen euro) voor het Groeifonds onder regie van Nico Verdonschot, wetenschappelijk directeur van het TechMed Centre, die een landelijk consortium coördineert. Door te investeren in medische technologie, behoudt Nederland haar toppositie voor het best presterende gezondheidszorgsysteem in de Euro Health Consumer Index. De regio Twente zal in 2030 naar verwachting 25% meer banen in onderzoek, ontwikkeling en productie realiseren, en een verdubbeling van de export laten zien.

Meer informatie:

https://medtechtwente.nl

Mona_Keijzer_MedTech-cluster2

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak