26-11-2021

Stevige impuls voor wonen op Kennispark

Stevige impuls voor wonen op Kennispark

Gemeente Enschede, Universiteit Twente, De Veste en Domijn hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor huisvesting op Kennispark Twente. De partijen bundelen hun krachten om nationaal en internationaal talent aan te trekken en vast te houden. Dat doen ze door op de UT-campus en het Business & Science-deel van Kennispark woon-, werk- en leefplekken te creëren waar studenten, ondernemende wetenschappers en innovatieve ondernemers zich thuis voelen. Ook tekenen bovengenoemde partijen samen met ontwikkelende bouwer Trebbe een overeenkomst om studenten op korte termijn betaalbare flexwoningen te bieden op de universiteitscampus. Met deze twee initiatieven krijgt wonen op Kennispark een stevige impuls.

Initiatief 1: Tijdelijke huisvesting voor acute woningnood onder studenten

Voor studenten is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden, als gevolg van een krappe woningmarkt. Woningcorporatie De Veste, Gemeente Enschede, Universiteit Twente en Trebbe plaatsen op zeer korte termijn 230 woningen op de campus. Als alle procedures en de montage rond zijn, kunnen de eerste studenten hun flexwoning medio februari 2022 betrekken. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Ik ben trots dat de Twentse samenwerking – met een verbindende rol van de Twente Board – en de steun vanuit het Ministerie van BZK ertoe leidt dat we in relatief korte tijd een acuut huisvestingsprobleem voor een grote groep studenten kunnen oplossen. Dat is volgens mij nog nergens in het land eerder vertoond. En natuurlijk hoop ik dat we uiteindelijk deze talenten blijvend aan onze regio kunnen binden.” Trebbe ging deze samenwerking aan, nadat de kamernood in Enschede veelvuldig in de media is geweest. Hein Trebbe sr., directeur bij Trebbe: “Deze ontwikkeling laat zien dat als de wil er écht is, er vanuit krachtenbundeling snel een adequate oplossing gevonden kan worden. Daar ben ik trots op.”

De woningen hebben een oppervlakte van 28 m2, en beschikken over een eigen douche, toilet, keuken en voordeur. Studenten kunnen huurtoeslag aanvragen en zowel nationale als internationale studenten komen in aanmerking voor deze tijdelijke flexwoningen. Studenten met een spoedaanvraag krijgen voorrang. De woningen worden geplaatst aan de Witbreuksweg, inmiddels is gestart met de fundering. De woningen worden ten minste voor de komende zeven jaar ingezet voor de huisvesting van studenten.

Ondertekening SOK Tijdelijke studentenhuisvesting

Initiatief 2: Permanente huisvesting voor bredere doelgroep op Kennispark Twente

Op Kennispark Twente worden daarnaast woningen gebouwd voor een bredere doelgroep: studenten, young professionals, promovendi en medewerkers van Kennispark-bedrijven. De woonconcepten passen binnen de ambitie om talent te binden aan de regio en moeten aantrekkelijke woon-, werk- en leefplekken worden. Plekken waar talent elkaar ontmoet, inspireert en nieuwe kansen creëert, met hightech-bedrijven en onderzoeksfaciliteiten van de universiteit altijd dichtbij. Het resultaat is een internationale toplocatie voor innovatie waar talent zich graag aan verbindt.

Oplossingen die naadloos aansluiten en elkaar versterken

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur van Kennispark, is blij met deze overeenkomst voor permanente huisvesting op Kennispark. “We werken met onze transformatie toe naar een dynamische toplocatie waar talent zich thuis voelt. Functiemenging, zoals het toevoegen van horeca, ontmoetingsplekken en wonen zorgen voor die gewenste dynamiek. Daar komt bij dat de onderzoeksinstituten, startups en hightech-bedrijven van Universiteit Twente en Kennispark Twente alle ingrediënten bieden voor een kennisregio met nationale en internationale impact. Kennispark bekleedt een toppositie in Nederland, maar we moeten er wel voor zorgen dat het die ook blijft behouden. Daarom is het noodzakelijk dat we een dynamische omgeving ontwikkelen, waarmee we toptalent aantrekken en behouden. Talent dat een fijne plek in Enschede vindt om te leven, wonen én werken.”

Machteld Roos, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente vult aan: “We hebben allemaal onze opgaven en uitdagingen bij het werven en huisvesten van talent en zien tegelijkertijd dat succesvolle oplossingen juist sterk met elkaar in verbinding staan. Daarom slaan we de handen voor beide initiatieven ineen, zodat er een unieke kans ontstaat om samen genoeg betaalbare woningen aan te bieden die écht passen bij de verschillende doelgroepen. We creëren samen een inspirerende, kennisintensieve en ondernemende plek dichtbij hightech-bedrijven en onderzoeksfaciliteiten.”

Verbinding tussen Kennispark Twente, wijk én stad

In de samenwerkingsovereenkomst richten de partijen hun pijlen op betere en meer huisvesting voor studenten uit binnen- en buitenland op de campus, op een plek voor young professionals om te wonen, werken en ontmoeten op Kennispark en op meer verbinding tussen Kennispark, zowel het business & sciencepark als de universiteitscampus, met de aanliggende wijken en de stad.

John Slot, manager Vastgoedsturing Domijn: “We zetten ons in om díe woon- en leefruimte te maken waar talent graag wil wonen. En die betaalbaar is natuurlijk, want dat staat voor ons als corporatie altijd voorop. Ook al gaat het voor ons in deze samenwerking echt om een nieuw soort aanbod, naast het aanbod van sociale huurwoningen dat we al hadden.”

Martijn Rink, directeur-bestuurder van De Veste, vult aan: “Het is inspirerend om te zien dat door krachtenbundeling echt gewerkt wordt aan het binden van talent aan Enschede door het creëren van een inspirerende en verbindende plek om te werken, wonen én leven. Fantastisch dat wij als De Veste en Domijn hieraan kunnen bijdragen!”

Eerste concrete woongebouwen voor permanente huisvesting

Ten aanzien van de permanente huisvesting krijgen twee projecten al concreet vorm. Het eerste is het ontwikkelen van extra studentenwoningen op de universiteitscampus, waarbij wordt nagedacht over circa 90 woningen aan de Boulevard of elders op de campus. De verwachting is dat deze ontwikkeling in 2022 van start gaat en dat de woningen in 2023 klaar zijn. De Veste richt zich met deze huisvesting op studenten die zelfstandig wonen, maar die daarnaast ook genieten van de studentencommunity die de campus zo uniek maakt.

Daarnaast ontwikkelen Domijn en De Veste een woonconcept op het business & sciencedeel van Kennispark aan de Hengelosestraat, waar de corporaties woonruimte gaan aanbieden aan young professionals, promovendi en medewerkers van Kennispark-bedrijven. Een woon- en werkplek van circa 200 woningen waar de kruisbestuiving tussen bewoners, bedrijfsleven en de universiteit als vanzelf gaat. De verwachte start van dit project is in 2024.

SOK permanente huisvesting op Kennispark

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak