20-07-2019

Technology Base zoekt innovaties

Technology Base zoekt innovaties

Technology Base is volop in ontwikkeling met de vestiging van diverse bedrijven. De ambitie van projectbureau Technology Base is om op basis van innovatieve technologieën en concepten, een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Om dat te organiseren roept de toplocatie nu de hulp in van de samenleving.

Om een aantrekkelijke infrastructuur en openbare ruimte te creëren, is Technology Base op zoek naar innovaties.  Innovaties die direct meerwaarde bieden voor de bedrijven op Technology Base, maar die de komende jaren ook kunnen worden doorontwikkeld op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Dit past bij het karakter van Technology Base: een geconditioneerde omgeving voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real life situaties willen simuleren. Daarnaast is het gebied nog volop in ontwikkeling en moeten innovaties ook kunnen meegroeien met de wensen van het gebied en haar gebruikers.

Heb jij een innovatief concept?

De komende periode gaat het projectbureau aan de slag om de infrastructuur verder te verbeteren. Zo moet er bijvoorbeeld een nieuwe entreeweg komen, die bezoekers en werknemers op het terrein brengt. Deze is gekoppeld aan het nieuwe toegangsmanagementsysteem dat in voorbereiding is.

Technology Base zoekt voor de infrastructuur en openbare ruimte innovatieve concepten, die kunnen bijdragen aan een positief vestigingsklimaat. De toplocatie kan daarbij fungeren als platform om producten en concepten aan te scherpen en in de praktijk te testen. Als launching customer of als showcase, of beide.

Wat zoekt Technology Base?

  • Ideeën, concepten en producten, die bijdragen aan een innovatieve en toekomstbestendige infrastructuur.
  • Kernthema’s: verlichting, energiepositief, circulair, gastvrijheid, interactief, bodemsanering.

Wat biedt Technology Base?

  • De kans om je innovatie te testen en toe te passen op Technology Base.
  • Het partner en kennisnetwerk van Technology Base om je businessidee te versterken of te versnellen.

Planning

  • Leer het gebied en de opgave kennen tijdens de inloop op 5 september a.s. van 11.00 – 13.00 uur. Aanmelden graag vóór 29 augustus via info@technologybase.nl, met als onderwerp: Aanmelden inloop 5 september.
  • Stuur je inschrijving in voor 20 september 2019.
  • Pitches worden gehouden op 3 oktober 2019.

Meer informatie

Meer informatie over deze uitvraag, vind je op de website van Technology Base.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak