08-06-2018

Twente aan de top met innovatiecampussen

Twente aan de top met innovatiecampussen

Twente komt uitstekend uit de bus in het recent verschenen onderzoek naar de meerwaarde en ontwikkeling van werkgelegenheid rondom innovatiecampussen en science parks in Nederland.

Adviesbureau Buck Consultants International (BCI) publiceert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland een update van een eerder onderzoek, waaruit Twente ook heel goed tevoorschijn kwam. De Twentse innovatiecampussen zijn een belangrijke motor voor de regionale economie. Zo werd een kwart van de nieuwe banen in Enschede in 2017 op Kennispark Twente gerealiseerd.

Hoge ogen

Twente is opvallend goed vertegenwoordigd in het onderzoek. Kennispark Twente staat als ‘volwassen campus’ aangemerkt en steekt er met kop en schouders bovenuit waar het gaat om het aantal gevestigde bedrijven. Kennispark Twente heeft zelfs het dubbele aantal bedrijven ten opzichte van de nummer twee op de lijst. Ook in omvang van het aantal arbeidsplaatsen, werkgelegenheid bij spin-offs en startups, doet Twente het goed. Ook opvallend zijn het High Tech Systems Park en Technology Base Twente, die als nieuwe binnenkomers een tweede en vierde plaats innemen in de lijst van campussen in de ‘opstartfase’. Technology Base Twente is in de periode van het onderzoek opgestart en voorziet nu al in 81 arbeidsplaatsen.

Kennispark Twente: hoogste aantal bedrijven

Uit het rapport blijkt dat de werkgelegenheid bij bedrijven op de bestaande Nederlandse campussen en science parks, in de periode 2014-2018, is gegroeid met 22%. Ter vergelijking: de totale werkgelegenheid in de gemeenten waar die parken liggen groeide in dezelfde periode met 6%.

De campussen en science parks blijken een gewilde vestigingsplaats te zijn, want ook het aantal bedrijven groeide in diezelfde tijd met 30% tot ruim 2.200. Het hoogste aantal bedrijven is gevestigd op Kennispark Twente. Naar aantal arbeidsplaatsen gerekend zijn de High Tech Campus Eindhoven, Leiden Bio Science Park en Kennispark Twente de grootste. Snelle groeiers zijn de campussen in Groningen en Wageningen.

Een kwart van de nieuwe banen in Enschede in 2017 is op Kennispark Twente gerealiseerd. Deze banengroei zat vooral in de sectoren informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening en onderwijs. De Universiteit Twente is de grootste werkgever op Kennispark Twente.

Talent aantrekken en behouden

Patrick Welman, wethouder economie & werk van de gemeente Enschede, is verheugd met de uitkomsten van het rapport. “Samen met alle betrokken partijen op Kennispark Twente, Technology Base Twente en High Tech Systems Park en in de regio streven wij naar een duurzame economische ontwikkeling. Om nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid te creëren en het benodigde talent te kunnen aantrekken en behouden, leggen wij de lat hoog. Dat dit nu wederom erkend wordt, is erg mooi. Verder dragen we graag bij aan de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport worden beschreven ten behoeve van verdere ontwikkeling van de science parks.”

Campussen in beeld

In totaal zijn 82 campussen/campusinitiatieven onderzocht en daarvan zijn er 35 als ‘echte’ campussen geclassificeerd. Op de kaart in het rapport is te zien dat 10 campussen ‘volwassen’ zijn en 7 campussen in de groeifase zitten. Daarnaast zijn nog 12 campussen in de opstartfase en bestaan er plannen voor 6 nieuwe campussen. Uit het onderzoek blijkt dat campussen voor bedrijven meerwaarde hebben, omdat er een stimulerende innovatie-omgeving is. Steeds meer nieuwe bedrijven (startups, Nederlandse bedrijven, bedrijven uit het buitenland) kiezen voor campussen – ook als ze (nog) geen directe link hebben met bijvoorbeeld de universiteit op een science park.

Innovatiecampus

BCI definieert in dit onderzoek campussen als locaties met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waartussen partners gezamenlijke Research & Development en open innovatierelaties bestaan. De aanwezigheid van een zgn. manifeste kennisdrager (bijv. universiteit, academisch medisch centrum, grote R&D-afdeling van bedrijf) is een belangrijke sleutelfactor.

Een campus of science park fungeert als een facilitator van open innovatie, welke een kernelement vormt voor de versnelling van de algehele innovatie in Nederland. Een campus is een natuurlijke habitat (‘leefomgeving’) voor onderzoeksafdelingen en daaraan gerelateerde onderzoeksfaciliteiten. Daarmee is de campus aantrekkelijk en uitnodigend voor internationale kenniswerkers. De campus werkt als een magneet en oefent een aantrekkende werking uit op mensen, instituten en bedrijven die afkomen op de continue flow van kennis.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak