30-01-2019

Werken aan de droom van Kennispark 2030

Werken aan de droom van Kennispark 2030

“Duidelijke kaders voor gebiedsontwikkeling, ondernemers en studenten samenbrengen en het bruisende gevoel van de UT-campus naar de overkant van de Hengelosestraat brengen.” De plannen van kwartiermaker Anne-Wil Lucas gaan snel meer reuring brengen op Kennispark. Als iedereen mee doet tenminste!

“De UT is de enige echte Nederlandse campus-universiteit. Nergens anders vind je alle faciliteiten bij elkaar. Van wonen, studeren en werken tot sport en cultuur. Met topkennis en volop ondernemerschap. Dat biedt niet alleen een unieke kans om ons te profileren, maar ook om de community uit te bouwen”, stelt Anne-Wil. In januari presenteerde Anne-Wil Lucas haar actieplan voor de innovatiecampus. “Het plan bestaat uit een aantal grote projecten die randvoorwaardelijk zijn voor de realisatie van de gebiedsvisie en uit een flink aantal kleinere projecten die snel successen moeten opleveren. De uitvoering doen we samen met de ondernemersvereniging Kennispark, gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en natuurlijk de ondernemers.”

Het eerste halfjaar van 2019 gaan we aan de slag met 18 projecten op 5 thema’s:

 1. Ruimtelijk instrumentarium
 2. Lopende gebiedsontwikkeling
 3. Communitybuilding
 4. Externe profilering
 5. Organisatie vervolg

Ruimtelijk instrumentarium en lopende gebiedsontwikkeling

“Allereerst moet het ruimtelijk instrumentarium op orde, zodat iedereen weet wat er wel en niet kan op Kennispark. Tegelijkertijd moeten we de uitbreidingsplannen van ondernemers in het gebied accommoderen. Als ondernemers zien dat er echt wat gaat gebeuren, is het ook makkelijker om met het versterken van de community aan de slag te gaan. Pas als er wat te zien en vertellen valt, gaan we ons extern in de kijker spelen”, legt Anne-Wil uit over de aanpak. “En ik moet als kwartiermaker natuurlijk onderzoeken hoe we het vanaf de zomer organiseren. Als deze aanpak met concrete projecten die de bestaande organisaties uitvoeren werkt, hoeft er misschien helemaal geen aparte gebiedsorganisatie te worden opgetuigd. Liever niet zelfs.”

Doe mee

“We hebben ondernemers en medewerkers van Kennispark nodig om input te leveren op de structuurvisie”, benadrukt Anne-Wil. “Maar ook op de projecten rond communitybuilding, zoals Free Lunch Friday en de werkveldcommissies van de opleidingen op de UT.”

Duidelijke kaders voor campusontwikkeling

“Ons droombeeld voor Kennispark moet ondernemers en beleggers verleiden om naar Kennispark te komen. Dit beeld gaan we concreter maken door aan de gebiedsstrategie een structuurvisie, bestemmingsplan, parkeerstrategie en beeldkwaliteitskader toe te voegen”, legt Anne-Wil uit. Daarmee laten we zien welke ambities Kennispark heeft en wat bijvoorbeeld onze eisen zijn aan nieuwbouw op de innovatiecampus. In de structuurvisie wordt duidelijk hoe het gebied er uit moet komen te zien en nemen we bijvoorbeeld ook voorstellen voor de oversteek van de Hengelosestraat mee.”

In gesprek met beleggers

“Samen met Universiteit Twente en gemeente Enschede zijn we op zoek naar een investeerder die ons kan helpen onze campusambities te realiseren. We zijn volop in gesprek met mogelijke investeerders en hopen dit voorjaar een contract te tekenen. We zijn nadrukkelijk op zoek naar een investeerder die niet alleen panden kan ontwikkelen, maar ook wil investeren in de openbare ruimte, parkeeroplossingen en bijdraagt aan de communitybuilding op Kennispark, bijvoorbeeld door het realiseren van shared facilities en co-working spaces. Twee belangrijke uitgangspunten bij onze ambitie zijn ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit: We willen snel kunnen schakelen bij toekomstige ontwikkelingen, maar tegelijkertijd geldt dat vanaf nu elke klap in het gebied raak moet zijn.”

Communitybuilding en externe profilering

De UT-studententeams van bijvoorbeeld RoboTeam Twente, het Solar Boat Team en Electric Superbike creëren en bouwen duurzame voertuigen. “Prachtige projecten die helaas niet zichtbaar zijn, omdat ze verspreid op de campus zitten. Over twee jaar krijgen ze waarschijnlijk een plek in Gallery 2. Tot die tijd willen we ze graag een prominente werkplek geven op de hoek van de Auke Vleerstraat en de Hengelosestraat. Daarvoor bedachten we tijdelijke huisvesting in zogenaamde booghallen. Het wordt naast een werkplaats ook een ontmoetingsplek. Op die manier willen we de loop van studenten richting Kennispark op gang brengen. We hopen dat de teams er in september 2019 kunnen starten. Een mooi voorbeeld van een ‘klein’ project met een grote uitstraling!”

Free Lunch Friday: studenten lunchen bij bedrijven

“Het is een terugkerend thema, studenten kennen de bedrijven op Kennispark niet of nauwelijks. Natuurlijk zijn er jaarlijks de Bedrijvendagen, maar dan moeten de Kennisparkbedrijven concurreren met bedrijven als ASML. We willen slimmer gebruik maken van het voordeel dat de Kennisparkbedrijven er de andere 363 dagen per jaar óók zijn. Met Free Lunch Friday brengen we studenten naar jouw bedrijf”, vertelt Anne-Wil over dit initiatief. Hoe het werkt? Als bedrijf geef je aan hoeveel lunchplekken je die vrijdag voor studenten beschikbaar hebt in je kantine. Studenten kunnen daarop inschrijven en schuiven die vrijdag aan bij de lunch in jouw bedrijf. Gewoon aan tafel bij andere medewerkers die hen iets kunnen vertellen over het bedrijf en wat hun baan precies inhoudt. Dat hoeft niet elke vrijdag en zelfs niet op je eigen locatie als je geen plek hebt. De keuze is aan jou. “Ons streven is om half februari tijdens de UT bedrijvendagen de eerste Free Lunch Friday te lanceren. En hopelijk daarna dus iedere week, als we voldoende bedrijven kunnen vinden die mee willen doen. De eerste drie schapen zijn al over de dam!”

Wil je als bedrijf meedoen? Meld je hier aan!

Meer projecten in communitybuilding en externe profilering:

 • “Samenwerking begint met weten wat er bij buurman speelt”, stelt Anne-Wil. “Om de uitwisseling van onderzoek en ondernemerschap te stimuleren gaan we meer nieuws uit de Kennispark community delen in het magazine U-Today van Universiteit Twente. Dat willen we doen via een vaste rubriek op het businessplatform van het magazine. En we gaan een U-Today special uitbrengen over de innovatiecampus. Zo maken we slim gebruik van de kanalen die er zijn.”
  Heb je nieuws? Deel het met ons!
 • Innovatie excursie voor gasten op Kennispark. Anne-Wil: “Wat laat je gasten zien die Kennispark en Twente bezoeken? Als topcampus in Nederland moeten we innovatietoerisme faciliteren. We maken een standaardprogramma met daarin de unieke bouwstenen van Twente waarmee we een programma op maat kunnen samenstellen. De financiële bijdrage van de gasten komt in een speciaal fonds voor studentondernemerschap.”
  Als ambassadeur meedoen in dit programma? Meld hier je bedrijf aan
 • Ondernemersvereniging Kennispark heeft een belangrijke rol bij de communitybuilding op de campus. Anne-Wil: “OV Kennispark wil graag nog meer dan nu gesprekspartner en startpunt voor de ondernemer op Kennispark zijn. Ze gaan meer leden aantrekken en kijken hoe zij hun aanbod kunnen versterken.”
 • Meer Kennisparkers in werkveldcommissies Universiteit Twente, zodat opleidingen beter aansluiten op wensen en eisen van bedrijven.
 • Promotie van events van Novel-T voor ondernemers op Kennispark.
 • Engelstalige website voor de innovatiecampus Kennispark.
 • Talent initiatieven zijn er in Twente volop. We gaan bekijken bij welke initiatieven we moeten aansluiten.
 • Extra aantrekkingskracht voor Kennispark creëren door het aantrekken van een internationaal bekend accelaratorprogramma en aanbieden via Novel-T.
 • Campusbrede wifi zodat studenten ook aan de overkant bereik hebben en gasten een warm welkom krijgen.

Campusmanagement: hoe gaan we het organiseren?

De komende maanden inventariseert Anne-Wil de mogelijkheden voor campusmanagement. “Werkt het netwerkmodel of moet er toch een eigen gebiedsorganisatie komen? Welk organisatiemodel past dan het beste? Hoe zorgen we dat ook de bedrijven bijdragen aan de gezamenlijke opgaven? Hoe pakken anderen, zoals HTSP, Technology Base en bijvoorbeeld Wageningen Campus, dat aan?”, somt Anne-Wil haar vragen hierbij op. “De stuurgroep wil eind mei een besluit nemen over het meest gewenste organisatiemodel.”

Actieplan voor tweede helft 2019

“Terwijl we werken aan het actieplan, maken we ook vast plannen voor de tweede periode van 2019. Eind mei weten we welke acties succesvol waren, welke we willen voortzetten en welke acties we de tweede helft van het jaar oppakken.”

Regiodeal voor Kennispark

In het voorjaar van 2019 wordt de regiodeal Twente gesloten tussen het Rijk en de regio. “Kennispark is een van de topwerklocaties waarin wordt geïnvesteerd”, legt Anne-Wil uit. “De plannen voor de inzet van de regiodeal en eventuele cofinanciering worden nu uitgewerkt.”

Bouw mee aan Kennispark

Niet praten, maar doen, zei Anne-Wil over de Twentse nuchterheid bij haar benoeming als kwartiermaker. “Inmiddels ontdekte ik dat Twente ook veel clubjes en samenwerkingsverbanden kent. We moeten zorgen dat al die clubs goed samenwerken en elkaar nog meer versterken”, aldus Anne Wil. “Niet met praten, maar door doen.”

Lever jij ook een bijdrage aan het actieplan voor Kennispark?

Laat ons weten wat jij kunt bijdragen!

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak