21-06-2023

3,5 miljoen euro van het Rijk flinke stimulans voor woningbouwimpuls Kennispark

3,5 miljoen euro van het Rijk flinke stimulans voor woningbouwimpuls Kennispark

De gemeente Enschede heeft in de 5e tranche van de woningbouwimpuls maar liefst 2 subsidieaanvragen goedgekeurd gekregen. Dat resulteert in deze tranche in een totaalbedrag van 7,8 miljoen euro aan subsidies, waarvan 3,5 miljoen euro voor de realisatie van woningen op en rond Kennispark.

De aanvraag voor woningbouwprojecten op en rond het Kennispark heeft als titel ‘Binden van Talent’. Onder deze titel worden projecten op verschillende locaties in de stad samengebracht. Het gaat om Kennispark en omgeving (ca. 225 woningen) en het concept Young City (316 appartementen) in de Enschedese binnenstad. Deze projecten komen voort uit de samenwerking tussen Universiteit Twente, woningcorporaties Domijn en De Veste en de gemeente Enschede. Vanuit deze samenwerking worden zogenaamde springplankconcepten ontwikkeld die erop gericht zijn om net afgestudeerden en nieuwe Enschedeërs een goede plek te bieden om hun carrière in Enschede te starten en ze zo aan onze stad te binden. Alle woningen zijn sociale huurwoningen en dragen zo bij aan de doelstelling van het Rijk om zoveel mogelijk betaalbare woningen toe te voegen. Het Rijk draagt 3,5 miljoen euro bij om deze projecten te kunnen realiseren.

Meer op Enschede.nl

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak