CHIPTECH TWENTE LUNCH
Aanmelden
CHIPTECH TWENTE LUNCH

ChipTech Twente lunch

Datum
18-06-2024
Tijd
12:00 - 14:00
Locatie
University of Twente, ITC, Hallenweg 8, Lounge 2201-2203, Room 2105

 

Deze ChipTech Twente lunch staat in het teken van project Beethoven.

Op donderdag 28 maart jl. heeft het kabinet besloten tot ambitieuze maatregelen om de chipsector in Nederland te laten groeien (ook bekend als het Beethoven-project). Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het stimuleren van meer talent voor deze sector. Het gaat om het landelijk versterken van de gehele waaier van onderwijs en onderzoek, van mbo, hbo tot en met wo. Doel van het nationaal versterkingsplan is zo effectief en efficiënt mogelijk, gebruikmakend van het landelijke onderwijs- en onderzoeksaanbod, een stevige stijging van het aantal, de kwaliteit en de diversiteit van studenten in de halfgeleidersector te bereiken en tegelijkertijd een impuls te geven aan publiek-private samenwerking.

Dit plan wordt onder regie van de ministeries van OCW en EZK, samen met Brainport Development opgesteld. Naast een centrale rol voor de Brainportregio worden bij het opstellen en uitvoeren van het versterkingsplan ook de regio’s Delft, Groningen en Twente betrokken.

Twente heeft een heel sterk Chip Tech ecosysteem. Van groot belang is daarom ook dat we ons sterk profileren in dit versterkingsplan en dat we voor onze regio goed in kaart willen brengen welke behoeftes en ambities er spelen op het gebied van talent en talentontwikkeling. We zijn (mogelijk) mede-afhankelijk van co-financiering van bedrijven om talentprogramma’s binnen dit project op te kunnen tuigen

Graag willen we tijdens deze lunch het versterkingsplan voorleggen en om feedback vragen.

We hopen dat jullie aanwezig zijn om de plannen te voorzien van gefundeerde, maar ongezouten kritiek.

CHIPTECH TWENTE, EEN STERK CLUSTER

ChipTech Twente is een sterk cluster in Twente met grote ambities:

  • Blijven investeren in elektronisch chipontwerp
  • Onderzoeksprogramma voor integratie heterogene systemen
  • Toekomstvisie op realisatie van een heterogene gieterijdienst
  • Realisatie Talent & Learning Center

Om deze ambitie waar te maken willen ze de gemeenschap dichter bij elkaar brengen. Als ze een beter begrip hebben van wat ‘de buurman’ doet, kunnen ze nauwer samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsagenda’s. Samen kunnen ze veel meer bereiken! De ChipTech Twente community staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de gezamenlijke ambities. Het cluster omvat bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van chipontwerp (o.a. RF, Mixed signal, digitaal) micro-elektronica, microfluïdica, fotonica, quantum, nanotechnologie, verpakking en testen.

INSCHRIJVEN (GRATIS)

Wilt u aanschuiven voor de lunch? Of meer informatie over aansluiting bij het cluster of hun ambities? Mail ze op m.vizee@chiptechtwente.com

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak