Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:
02-07-2020

Kennispark groeit: ruim 550 nieuwe banen in 2019

Investeren blijft nodig

Kennispark groeit: ruim 550 nieuwe banen in 2019

Met 550 extra banen neemt Kennispark een kwart van de banengroei in Enschede voor haar rekening. “Kennispark groeit nu echt van een bedrijventerrein naar een innovatiecampus waar vernieuwing ontstaat, ondernemers zich graag vestigen en bedrijven uitbreiden”, stelt gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas. Tegelijk waarschuwt ze: “Rijk en gemeente moeten wel blijven investeren anders komt deze innovatiemotor tot stilstand.”

De credits voor de extra banen gaan naar de bedrijven en kennisinstellingen in het gebied. Op Kennispark bleken vooral de technologiebedrijven en de Universiteit Twente verantwoordelijk voor de nieuwe banen. Daarmee maakt Kennispark haar rol als motor voor de regionale economie waar.

Download een kort overzicht van onze Groeicijfers Kennispark 2019

Bedrijven breiden uit

In 2019 werkten in totaal 9.510 mensen bij 430 bedrijven en instellingen op het Kennispark. Lucas: “Ook voor het komende jaar verwachten we dat de bedrijven op Kennispark blijven zorgen voor meer werkgelegenheid. Een aantal bedrijven is al begonnen met hun uitbreidingsplannen, zoals Xsens, Demcon en Micronit. Een aantal anderen komen er nog aan.”

En het is geen toeval dat de banengroei op Kennispark relatief groot is. Uit onderzoek van Buck Consultants International blijkt dat op campussen de werkgelegenheid fors harder groeide dan in de gemeenten waarin zij zijn gevestigd. In de periode 2014-2018 was de totale groei van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeenten waarin de campussen zijn gevestigd 6 procent, terwijl dat percentage op de campussen maar liefst 22 procent was.

Banen op alle niveaus

Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën leidt uiteindelijk ook tot productie en daarmee tot banen op alle niveaus voor onze regio. Daarom moeten we, ook nu economische neergang dreigt, blijven investeren in innovatie en campusontwikkeling, vindt Lucas.

“Juist in deze coronatijd hebben we gezien dat Twentse bedrijven slimme oplossingen hebben, innovatief zijn en elkaar weten te vinden. De COVID-crisis heeft ook laten zien dat we voor vaccins, mondkapjes en behandelmethoden afhankelijk zijn van andere landen. Dat maakt ons kwetsbaar in crisissituaties. “Ik verwacht dat het Rijk de komende tijd wil investeren in medisch technologische oplossingen en productie in eigen land. Dat biedt volop kansen voor het MedTech-cluster op Kennispark”, aldus Lucas. “We zijn met het Rijk ook in gesprek over het ontwikkelen van gedeelde voorzieningen, zoals laboratoria voor MedTech-bedrijven.”

Ontmoeten en verbinden

Tegelijkertijd weten we door de coronacrisis ook dat elkaar fysiek kunnen ontmoeten belangrijk is. “Natuurlijk kunnen we thuiswerken, maar innovatie ontstaat vaak door toevallige en georganiseerde ontmoetingen van mensen die kennis met elkaar delen. Daarom is campusontwikkeling en het creëren van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zo belangrijk is voor Kennispark. Daaraan werken we als gebiedsorganisaties samen met alle gebruikers.” Lucas hoopt dat de gemeente Enschede in de begroting geld vrijmaakt om verbinden en ontmoeten te stimuleren. “De verandering van Kennispark naar een echte innovatiecampus komt op gang. Kijk maar eens naar de nieuwbouw van Ecare en de vestiging van de Broodbode, de bouwplannen van Micronit en de vestiging van het Fraunhofer Project Center op Kennispark. We horen tot de top tien campussen van Nederland en zijn een van de weinige Business&Science parken met de universiteit zo dichtbij. Nu moet de gemeente Enschede ook durven investeren in de toekomst van Kennispark, door bijvoorbeeld pleinen en ontmoetingsplekken te creëren. Anders zoeken innovatieve bedrijven straks aantrekkelijkere gebieden op.”

Manifest Toplocaties

Op 1 juli 2020 lanceerden de 10 toplocaties van Nederland samen het manifest ‘Toplocaties’, waarin zij pleiten voor extra investeringen in de innovatiecampussen. “Campussen en scienceparks vormen letterlijk en figuurlijk de plekken waar toevallige en georganiseerde ontmoetingen leiden tot nieuwe ideeën en bedrijven. Dat fysieke aspect van het Nederlandse innovatie ecosysteem verdient meer aandacht. Dat brengen we met dit manifest onder de aandacht.”

Lees meer over het Manifest Toplocaties

Bronnen: Kennispunt Twente en manifest ‘Toplocaties’

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak