25-11-2020

Kennispark houdt eigen biodiversiteit in balans dankzij valkenier

Kennispark houdt eigen biodiversiteit in balans dankzij valkenier

Heb jij hem deze zomer al zien vliegen over Kennispark? De havik van valkenier Arjan Heetebrij vliegt – vanuit een rondrijdende auto – sinds enkele weken geregeld over het UT-terrein. Het is een middel dat we mogelijk vaker en op meerdere plekken in het gebied gaan inzetten om de biodiversiteit op Kennispark te behouden. Hoe dat precies werkt? We zochten Arjan zelf even op.

Naast zijn beroep als boomkweker is het vooral ook een hobby. Hij doet dit samen met valkenier Rob Poliste, eigenaar van het bedrijf Valkenvlucht uit Enschede: “We rijden met zijn bus rond waar een grote zeearend op afgebeeld staat, dus we zijn gemakkelijk te herkennen als we bezig zijn.” Voor Arjan begint het langzamerhand meer dan een hobby te worden: “De meeste mensen denken bij een valkenier vaak aan een hulpmiddel voor de jacht, maar ons werk is én wordt steeds breder dan dat. Zo heeft het Euregio Bedrijvenpark haar terrein beschikbaar gesteld om de overlast van kraaien en kauwtjes een halt toe te roepen. Ook boeren weten ons steeds vaker te vinden voor het verjagen van duiven en kauwtjes. Ook worden we ingehuurd – bijvoorbeeld door Eternit in Goor – om de kauwtjes in de fabriek te verjagen.”

Het een trekt het andere aan
De overlast van kauwtjes en kraaien heeft meer impact dan alleen de rommel en de gaten in de gazons die ze veroorzaken: “Het een trekt het andere aan. Al die losgetrokken vuilniszakken lokken weer marters en ratten naar deze plekken. En die beesten veroorzaken – zeker op een bedrijventerrein zoals Kennispark – voor nog meer overlast én kosten, denk bijvoorbeeld aan autoschade. Vooral bij voedselbedrijven is dat een steeds groter probleem aan het worden.”

Diversiteit levert diversiteit op
Een overschot aan kauwen en kraaien heeft ook negatieve gevolgen voor de populatie konijnen, eekhoorns en eenden: “Kraaien roven hun nesten leeg en eten zelfs jonge vogels. Als je dat toelaat, dan stop je eigenlijk ook de stimulerende factor die nodig is voor biodiversiteit. Jonge vogels en andere diersoorten zorgen namelijk op hun beurt weer voor de verspreiding van zaden. Hazen en konijnen eten bijvoorbeeld specifieke planten die ervoor zorgen dat andere plantensoorten weer meer ruimte krijgen.” Volgens Arjan is het heel simpel: “Diversiteit levert diversiteit op, dus het in balans houden van dit sneeuwbaleffect is in feite de kern van mijn taak als valkenier.”

De resultaten zijn er inmiddels, want bij veel gebouwen is er beduidend minder overlast. Arjan licht toe: “Een valkenier is echt hét meest duurzame alternatief. Het is overigens ook niet de bedoeling om ze helemaal weg te jagen. Ook kauwen en kraaien hebben een belangrijke functie in de biologische keten die ik zojuist beschreef. Balans houden, daar gaat het om.”

Opleiden is nodig
Arjan gebruikt het UT-terrein nu ook als locatie om aspiranten te trainen: “Het opleiden van de aspiranten neemt mijn collega Rob vooral voor zijn rekening hoor, omdat hij erkend mentor is en vele jaren ervaring heeft als valkenier.” Er zijn veel mensen die opgeleid willen worden tot valkenier: “De kans die we van Kennispark heb gekregen, is ontzettend belangrijk om een nieuwe generatie valkeniers op te leiden.” En die zijn volgens Arjan straks meer nodig dan ooit: “De 150 valkeniers die we in Nederland hebben, zijn te weinig om die balans in de natuur te bewaken. Opleiden is daarom juist nu zo belangrijk. Met een opleiding ben je al gauw drie jaar bezig, dus het hebben van een goede locatie is ongelooflijk belangrijk.”

De maatregelen die we nu nemen om de biodiversiteit te beschermen, leveren ook BREEAM-punten op. Meer daarover lees je hier.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak