09-03-2020

Kennispartners Cybersecurity Centrum Maakindustrie tekenen voor digitale veiligheid ondernemers

Kennispartners Cybersecurity Centrum Maakindustrie tekenen voor digitale veiligheid ondernemers

Samen werken aan een cyberveilige maakindustrie
Het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie (CCM) met een basis in Oost-Nederland, heeft woensdagmiddag 4 maart een formele samenwerking bekrachtigd met kennispartners Tesorion, Actemium en The Cyber Partners. De overeenkomst is erop gericht om vanuit een gezamenlijke aanpak en structurele samenwerking bedrijven uit de maakindustrie te helpen zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het CCM, dat door Novel-T is geïnitieerd, ontwikkelde mede op basis van de expertise van de kennispartners een cybersecurity quick scan. De scan geeft inzicht in de potentiële risico’s binnen een bedrijf en hoe je deze kan verkleinen.

Cybersecurity Centrum Maakindustrie
Digitalisering biedt bedrijven veel kansen voor innovatie en groei. Tegelijkertijd zorgen de snelle technologische ontwikkelingen voor nieuwe uitdagingen en risico’s, zoals gerichte aanvallen van cybercriminelen. Productieomgevingen kunnen door een cyberincident namelijk gemakkelijk wekenlang stil komen te liggen, met alle gevolgen van dien. Dit wil het CCM  zoveel mogelijk voorkomen. Daarom ondersteunt het CCM, met steun van de landelijke en provinciale overheid, ondernemers uit de maakindustrie in deze digitale transitie, specifiek op het verbeteren van de cyberweerbaarheid. Het CCM biedt ondernemers kennis en handvatten om hun eigen cybersecurity goed te organiseren. Door de samenwerking met de drie kennispartners, ontstaat een krachtige propositie en passende dienstverlening.

Cybersecurity quick scan
Cyberincidenten hebben een enorme impact op een organisatie. Het CCM heeft met de expertise van haar kennispartners de cybersecurity quick scan ontwikkeld, waarbij bedrijven worden geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. Maakbedrijven in Oost-Nederland kunnen deze scan laten uitvoeren en krijgen zo inzicht in hun huidige digitale weerbaarheid en concrete handvatten om deze te verhogen.

De cybersecurity scan geeft inzicht in:
o   Wat heb ik in huis? – Inzicht in je bedrijf en waar je kwetsbaar bent
o   Wat kan mij gebeuren? – Mogelijke dreigingen en scenario’s voor je bedrijf
o   Wat heb ik geregeld? – Hoe weerbaar je nu al bent voor deze dreigingen
o   Wat ga ik nu doen? – Adviezen en tips om de weerbaarheid van je bedrijf te vergroten
De scan wordt opgeleverd met een rapport dat je inzicht geeft in korte, midden, en lange termijn oplossingen en het type maatregelen dat je kunt nemen om (nog) weerbaarder te worden.

Kennispartners
Om de kwaliteit van de quick scan te waarborgen en te zorgen dat ondernemers goede adviezen krijgen waar ze direct mee aan de slag kunnen werkt het CCM samen met Tesorion, Actemium en The Cyber Partners. Liesbeth Holterman, projectleider CCM: “Deze kennispartners zijn geselecteerd op hun specifieke kennis rondom cybersecurity van de industriële automatisering. We zijn ontzettend trots dat deze partners hun expertise willen inzetten voor het weerbaar maken van ondernemers.”

Subsidie Provincie Overijssel
Provincie Overijssel ondersteunt de plannen en heeft een subsidiebedrag van €150.000 beschikbaar gesteld voor de scan. Ondernemers kunnen daarmee al vanaf €250 een scan laten uitvoeren. Gedeputeerde Eddy van Hijum: “We werken in Overijssel aan een krachtige regionale economie, met een slim, schoon en ondernemend bedrijfsleven. Digitalisering is een belangrijke drijver van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Randvoorwaarde is dan wel dat je digitale veiligheid op orde is. We sluiten ons pand fysiek af, maar digitaal staan nog teveel deuren open. Door samen te werken in het Cybersecurity Centrum Maakindustrie kunnen we onze ondernemers helpen om samen te werken aan een digitaal veilig Overijssel.”

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak