Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Cybersecurity Centrum Maakindustrie

Vergoot de cybersecurity weerbaarheid van de maakindustrie.

Cybersecurity Centrum Maakindustrie

Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en bedrijvigheid. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers, zoals gerichte aanvallen van cybercriminelen. Het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie biedt ondernemers kennis, tools en ondersteuning om hun eigen cybersecurity goed te organiseren.

Cybersecurity Centrum Maakindustrie

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie (CCM) focust zich op het digitaal weerbaar maken van de Nederlandse maakindustrie. We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd). Digitalisering is één van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van vele maatschappelijke uitdagingen. Deze technologie brengt echter ook veel uitdagingen met zich mee op het gebied van cybersecurity. Het verhogen van de digitale weerbaarheid is voor ondernemers daarom een must. In Oost-Nederland is daarvoor het Cybersecurity Centrum voor de maakindustrie. Partners hiervan zijn o.a. het FME, Metaalunie, VMO, OostNL en CIO platform. Het initiatief komt voort uit het programma ‘Digital Trust Centre’ dat eind 2017 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart.

Doe de cybersecurity scan en vergroot je cyberweerbaarheid

Vanaf nu is het voor maakbedrijven in Oost-Nederland mogelijk een weerbaarheidsanalyse te laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. Samen met cybersecurity professionals hebben we een scan ontwikkeld waarin je bedrijf wordt geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. De scan biedt inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf. Na afloop ontvang je concrete adviezen waarmee je de cyberweerbaarheid binnen je organisatie vergoot.

De provincie Overijssel heeft voor 100 bedrijven in Overijssel een voucherregeling. Hiermee kost een scan je als ondernemer slechts 250 euro in plaats van 1000 euro.

Advies en dreigingsinformatie

Met het Cybersecurity Centrum geven we concreet advies, relevante informatie over de vraagstukken op het gebied van digitale veiligheid vanuit onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en cyberalerts (dreigingsinformatie). Daarnaast zetten we het CSCM ISAOs (Information Sharing and Analysis Organization) op. Hierin delen bedrijven en experts hun kennis en ervaring over cyberdreigingen.

Handelingspersepctieven voor ondernemers

Verder zorgen we met het Cybersecurity Centrum Maakindustrie voor handelingsperspectieven voor ondernemers. We zetten een nulmeting in waarmee jij als ondernemer inzicht krijgt in de cyberveiligheid van jouw organisatie. Door deze nulmeting kunnen we adviseren op drie belangrijke onderwerpen: organisatieniveau, interactie met bedrijfsprocessen, en systemen en technologie. Vervolgens kijken we samen naar de volgende stap om jouw digitale veiligheid te verhogen en te beschermen tegen cyberdreigingen.

Sluit aan bij de cybersecurity meetups

Maandelijks organiseren we o.a. meetups waarin we met verschillende onderwerpen en blikken kennis en ervaringen delen op het gebied van cybersecurity voor ondernemers. Op donderdag 4 april gaan we aan de slag met het thema: Digitale spionage, sabotage & de noodzaak van threat intelligence. Bekijk het volledige programma van de cybersecurity meetups.

Bekijk de meetup.

 

Ontmoet onze expert

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak