Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Word KennisPartner!

Investeer en profiteer mee van een gezamenlijke, sterke community.

Word KennisPartner!

Kennispark moet meer worden dan een gemiddeld bedrijventerrein. Jij kunt daar nu als ondernemer heel concreet aan bijdragen door KennisPartner te worden. Hieronder leggen we je uit wat het is, waarom we het als gebied nodig hebben en wat het jou als ondernemer en/of vastgoedeigenaar oplevert.

Kennispark is klaar voor de volgende versnelling

De afgelopen jaren hebben Provincie Overijssel, gemeente Enschede en Universiteit Twente flink geïnvesteerd om de verbouwing van onze innovatiecampus op gang te helpen. Er zijn inmiddels diverse plannen ontwikkeld en er is een gebiedsteam geformeerd dat nog meer ontwikkelingen in gang heeft gezet. Kennispark is klaar voor de volgende versnelling en is daarom nu vooral gebaat bij een continuering van de successen die zijn geboekt.

De aanleiding voor een KennisPartner-model

In totaal is de komende jaren een budget nodig van 450.000 euro per jaar om dezelfde inspanning als nu te blijven garanderen. Een gezamenlijke inspanning tussen Universiteit Twente, gemeente Enschede en de bedrijven op het park is hiervoor nodig. Wij vragen vastgoedeigenaren en ondernemers nu gezamenlijk 150.000 euro per jaar bij te dragen, dit om sprake te laten zijn van een volwaardige bijdrage als 1 van de 3 initiërende partijen.

Stichting in oprichting

Als je als KennisPartner bijdraagt, dan help je mee om uitvoering te geven alle zaken die met de uitvoering van de gebiedsstrategie gemoeid zijn. De bijbehorende entiteit is in oprichting, maar je kunt je nu al aanmelden als KennisPartner. Zodra de stichting Kennispark Twente is opgericht, formaliseren we je bijdrage. We verwachten medio 2021 dat de stichting up and running is.

Een bijdrage naar rato én profijt

Om mee te blijven bouwen aan de innovatiecampus, vragen we ondernemers en vastgoedeigenaren om bij te dragen naar rato en profijt. Door een contract met de Kennispark-entiteit af te sluiten, ‘koop’ je een plek in de entiteit. Hiermee behoud je ook zeggenschap over de inrichting en optimalisatie van de innovatiecampus. Daarnaast kan een KennisPartner extra profiteren van diverse zaken die we als gebiedsorganisatie aanbieden. Daarover straks meer.

De investering

De bijdrage naar rato is gebaseerd op een bijdrage per bruto vloeroppervlak. Bij dit model dragen huurders € 0,25 per m2 bvo bij en vastgoedeigenaren € 0,75. Daarbij geldt dat – als vastgoedeigenaren tevens gebruiker zijn – de bedragen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt dan neer op € 1,- per m2 bvo. Als minimaal 80% op Kennispark meedoet, behalen we het benodigde bedrag (€150.000,-) dat we nodig hebben om de gebiedsvisie uit te voeren. Dit model is al succesvol gebleken op Wageningen Business en Sciencepark. Je begrijpt: wij willen dit ook voor Kennispark!

De voordelen voor KennisPartners

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat zo’n partnership nou oplevert. We hebben de voordelen hieronder op een rij gezet. Heb je hier nog vragen over of zijn er zaken onduidelijk? Neem direct contact met ons op via een van de leden van het kernteam of via info@kennispark.nl.

Voor ondernemers:

 • Je bent (fysiek) onderdeel van een innovatie-ecosysteem.
 • Het aantrekken en vasthouden van talent gaat makkelijker.
 • Je bent voorzien van een goed uitgerust gebiedsteam dat relevante projecten en subsidies voor jou initieert.
 • Je profiteert van relevante netwerken binnen de community.
 • Samen innoveren gaat nog sneller en makkelijker!
 • Je kunt gebruikmaken van diverse shared facilities (labs, horeca, vergaderlocaties)
 • Gezamenlijke acquisitie om nog meer groei te realiseren.

Voor vastgoedeigenaren:

 • Leads van nieuwe huurders worden exclusief bij jou onder de aandacht gebracht.
 • Vastgoed op een sciencepark levert hogere huurprijzen op.
 • Je maakt exclusief gebruik van RegioDeal-middelen. Denk daarbij aan een gratis duurzaamheidsscan om jouw vastgoed te verduurzamen en de buitenruimte te vergroenen. Klik hier voor de projecten waarvoor jij in aanmerking komt.
 • Bijdrage Green Deal Fonds: vergroenen buitenruimte met subsidiemogelijkheden.
 • Deelname aan collectieve inkoop parkmanagementzaken.

We doen nog veel meer!

Deelname betekent ook dat je gebruik kunt maken van een gebiedsteam dat als ‘makelaar’ in het gebied inzet op de totale kwaliteit voor de lange termijn. Concreet betekent dit dat we volop op de volgende zaken inzetten:

 • Strategische acquisitie op clusters voor de innovatiecampus. Leads zetten we door naar jou als partner.
 • Investeringen in shared facilities zoals labfaciliteiten, horeca, vergaderlocaties, retail en wonen.
 • Marketing en promotie inzetten op landelijke profilering van het gebied wat moet leiden tot meer leads.
 • Bemiddelen, ondersteunen en binnenhalen van subsidies voor partners en voor het gebied, zoals RegioDeal-middelen.
 • Communitybuilding en programmering in samenwerking met Novel-T.

Jouw partnership wordt steeds meer waard

We zijn op dit moment meerdere projecten aan het voorbereiden die jou nog meer voordelen moeten opleveren. Het gaat om de volgende projecten:

 • Kennispark geeft Energie. Mogelijk heb je de naam al een keer voorbij zien komen. Deze coöperatie zet zich in voor duurzame energie in het gebied. Denk daarbij aan zonnepanelen en laadpalen. Kortom: een belangrijke katalysator in het gebied om de stap van grijs naar groen te zetten!
 • We doen onderzoek naar de warmte- en koudevraag in het gebied om zo gezamenlijk energievoordelen te behalen. Een gezamenlijk warmtenet zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn.
 • We willen toewerken naar een gezamenlijke parkeeroplossing voor de toekomst waar diverse faciliteiten gekoppeld worden. Denk aan slimme last mile-voorzieningen, elektrisch laden, deelauto’s en een pakketservice.
 • Connectivity: een eigen veilig datanetwerk gebaseerd op Internet of Things, voor het hele gebied.
 • Studententeams in het gebied: delen van kennis, showcasing innovaties.

Zet nu de volgende stap van KennisParker naar KennisPartner!

Word KennisPartner >

 

 

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak