Word lid van VONK!

Investeer en profiteer mee van een gezamenlijke, sterke community.

Word lid van VONK!

Kennispark moet meer worden dan een gemiddeld bedrijventerrein. Jij kunt daar nu als ondernemer of vastgoedeigenaar heel concreet aan bijdragen door lid van VONK te worden. Hieronder leggen we je uit wie VONK is, waarom we het als gebied nodig hebben dat je lid wordt en wat het jou als ondernemer en/of vastgoedeigenaar oplevert.

BEPAAL MEDE DE TOEKOMST VAN KENNISPARK TWENTE

VONK is dé vereniging voor vastgoedeigenaren en ondernemers op Kennispark Twente. Zij zetten zich in om onze gezamenlijke visie en acties te realiseren. VONK vertegenwoordigt vanuit een formele samenwerking met UT en gemeente de ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij hebben met recht een stem! VONK wil concreet worden, transparant zijn en snelheid maken. Dat betekent dat zij met hun achterban zelf ‘de handschoen oppakken’, niet afwachten wat er gebeurt, maar zelf die stap naar voren zetten. En daar kunnen ze de energie en denkkracht van alle ondernemers en vastgoedeigenaren op ons sciencepark goed voor gebruiken. Sluit je dus aan!

DEELNAME RAAD VAN TOEZICHT

De gebiedsorganisatie Kennispark wordt aangestuurd door de Universiteit Twente (UT), de gemeente Enschede en VONK. Gezamenlijk voeren we de regie en geven we vorm en inhoud aan het Business & Sciencepark. De Raad van Toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat op dit moment uit Wethouder Arjan Kampman, vice-voorzitter UT Machteld Roos en voorzitter vereniging Kennisparkondernemers Irith Hoffman. .

VOORDELEN VOOR LEDEN

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat het lidmaatschap van VONK nou oplevert. We hebben de voordelen hieronder op een rij gezet. Heb je hier nog vragen over of zijn er zaken onduidelijk? Neem dan contact op met Bianca Screever van VONK.

Voordelen voor ondernemers:

 • Aantrekkelijke innovatiecampus omgeving
  • Makkelijker aantrekken en behouden van talent
  • Fijne werkomgeving voor medewerkers
  • Professionele uitstraling naar klanten en relaties
 • Gezamenlijk vormgeven van de buitenruimte
  • Jouw ideeën worden meegenomen in de uitvoer
  • Bijv. mobiele vergaderunits en E-bike parkeerplaatsen
 • Oplossingen voor korte termijn, met visie voor lange termijn
  • Strategische integrale parkeeraanpak
 • Binnenhalen nieuwe subsidies op relevante onderwerpen
 • Deelname collectieve inkoop van parkmanagementzaken (parkeerplaatsen, beveiliging, laadpalen etc.)
 • Kennispark zakelijk netwerk

Voordelen voor vastgoedeigenaren:

 • Verhoogd rendement op het vastgoed vanwege nieuwe regels voor hogere bebouwingsgraad
 • Deelname Greendeal
 • Realisatie van een aantrekkelijker vestigingsgebied voor huurders
 • Doorzetten van leads van potentiële huurders
 • Binnenhalen nieuwe subsidies op relevante onderwerpen
 • Kosteloos verzorgen van dak scans voor zonnepanelen en advies voor vervolg
 • Breaam ‘very good’ certificaat voor buitenruimte met eventueel financieel voordeel bij verduurzamen
 • Deelname aan collectieve inkoop van parkmanagementzaken (parkeerplaatsen, beveiliging, laadpalen etc.
 • Kennispark zakelijk netwerk

CONTRIBUTIE

Contributie voor ondernemers: Jouw contributie bedraagt €30,- per fte per jaar.
Contributie voor vastgoedeigenaren: Jouw contributie bedraagt €0,75 per m² Bruto Verhuurbaar Oppervlak (BVO) per jaar.

De gehele contributie die de leden van VONK bij elkaar brengen, wordt gedoneerd aan de gebiedsorganisatie. Ook de UT en de gemeente financieren de gebiedsorganisatie. Op deze wijze zijn gemeente, UT en VONK gelijkwaardige partners, met ieder één derde deel van de zeggenschap.

ZET NU DE VOLGENDE STAP VAN KENNISPARKER NAAR KENNISPARTNER VAN VONK!

Word lid van VONK >

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak