12-06-2019

Het nieuwe Kennispark: ontmoeten en verbinden

Structuurvisie Kennispark ter inzage

Kennispark Twente heeft goud in handen om zich verder ontwikkelen als dé plek waar onderwijs, onderzoek en ondernemers nieuwe kennis en toepassingen ontwikkelen en veelbelovende nieuwe producten het licht zien. Daarvoor is het nodig het op het Kennispark gelegen business- en sciencepark te moderniseren. Met nieuwe aansprekende gebouwen, op ontmoeting gerichte openbare ruimte en laagdrempelige verbindingen met de aangrenzende campus van de Universiteit Twente (UT). Dit staat in de concept-structuurvisie Kennispark die het college van B&W van Enschede deze week ter visie legt. Sta jij achter onze plannen voor 2030? Dien een zienswijze in om de structuurvisie te steunen!

Ontmoeten en verbinden
Kennispark bestaat uit drie gebieden: de UT-campus, het tegenovergelegen business & sciencepark (B&S-park) en het gebied van het station tot en met de ijsbaan. Het doel van de concept-structuurvisie is Kennispark Twente tot één gebied te ontwikkelen: een gebied met een hoogwaardige uitstraling en veel dynamiek. Met de campusgedachte van de UT daarbij als lichtend voorbeeld. De visie beschrijft hoe het college van B&W tot nieuwe verbindingen tussen het B&S-park en de campus van de UT wil komen. Het is de bedoeling dat op het B&S-park, rond het innovatiepad en aan de Hengelosestraat, aantrekkelijke gebouwen komen voor (startende en groeiende) high tech- en sciencebedrijven met uitnodigende openbare verblijfsruimtes. Om daarvoor ruimte te scheppen is het centraal organiseren van het parkeren noodzakelijk.

Volgende stap
Met de ter visie legging van de concept-structuurvisie zet het college van B&W de volgende stap om Kennispark te laten uitgroeien tot een echte innovatiecampus. Op die innovatiecampus zetten onderzoek, onderwijs en ondernemers samen kennis in om innovatieve toepassingen, nieuwe producten en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Kennispark richt zich daarbij op onderzoek, ontwikkeling, het maken van prototypes en de eerste (kleinschalige) productie. Voor de volgende fase, grootschalige productie, zijn andere (top)werklocaties in de regio geschikter, ook vanwege de beperkte ruimte die op kennispark aanwezig is.

Functiemenging
De concept-visie voorziet in ruimte voor ondersteunende functies als wonen, detailhandel en horeca voor de doelgroepen van Kennispark. Denk daarbij aan (internationale) studenten, afgestudeerden, promovendi en expats die op Kennispark werken. Dit leidt tot toename van de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied Het college verwacht daarmee voor Enschede en de regio meer talent vast te houden en meer en betere samenwerking te realiseren tussen bedrijven onderling en bedrijven en de UT. Op die manier ontwikkelt zich een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe innovatieve toepassingen en groei van werkgelegenheid.

Ter visie legging en vervolg
De inhoud van concept-structuurvisie is het resultaat van intensieve samenwerking tussen ondernemers, UT, provincie Overijssel en de gemeente. Met de ter visie legging nodigt het college van B&W van Enschede belanghebbenden uit om te reageren op deze toekomstvisie voor Kennispark. Na verwerking van de reacties vraagt het college van B&W de gemeenteraad van Enschede zich uit te spreken over de concept-visie. De volgende stap is de vastgestelde visie in het najaar van 2019 te verwerken in een aangepast bestemmingsplan voor Kennispark.

Downloads
De  structuurvisie met bijbehorende documenten is hier te downloaden.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak