10-12-2020

Subsidie ‘voucherregeling thuiswerkplan’ is nu aan te vragen

Subsidie ‘voucherregeling thuiswerkplan’ is nu aan te vragen

Ook na corona gaan we vaker thuiswerken. Maar hoe regel je dat als bedrijf, zodra we weer teruggaan naar het normale werkritme? Een externe adviseur kan voor bedrijven, zoals die van jou, een thuiswerkplan opstellen. De Provincie Overijssel heeft hiervoor speciaal een voucherregeling in het leven geroepen. In dit artikel geven we je alvast antwoord op de belangrijkste vragen. Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Overijssel.

1. Tot wanneer kan ik hem aanvragen?
De ‘Voucherregeling Thuiswerkplan’ is tot 1 juli 2021 van kracht. Let op: voor deze voucherregeling is € 250.000 beschikbaar gesteld, dus wees op tijd met aanvragen.

2. Voor wie is de regeling bedoeld?
De aanvrager is een werkgever met minimaal 50 werknemers in het totaal van fysieke vestigingen in Overijssel. Een werknemer is een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in het bedrijf werkzaam is. Werkgevers met alleen een fysieke vestiging in de gemeente Deventer kunnen niet aanvragen. De Cleantechregio biedt hier mogelijkheden.

3. Wat is het doel van de regeling?
Het doel van de subsidieregeling is werknemers planmatig een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van de mobiliteit.

4. Krijg ik een externe adviseur toegewezen?
Nee, dat bepaal jij.

5. Hoe is de subsidie opgebouwd?
De subsidie is een vast bedrag dat je kunt besteden aan een adviseur:

€ 3.000 voor werkgevers met 50 t/m 99 werknemers;
€ 3.500 voor werkgevers met 100 t/m 249 werknemers;
€ 4.000 voor werkgevers met 250 of meer werknemers.

6. Waar moet het thuiswerkplan aan voldoen?
Tenminste de volgende zaken moeten in het thuiswerkplan worden uitgewerkt:

Motivatie en cultuur

 • Hoe wordt de balans tussen werk en privé beschermd?
 • Hoe houdt de werkgever medewerkers betrokken bij het werk?

Faciliteiten thuis en op kantoor

 • Op welke wijze zijn de werkplekken geregeld?
 • Welke apparatuur en software stelt de werkgever beschikbaar om thuis te werken?
 • Welke vergoedingen zijn er voor thuiswerken (denk aan inrichting)?

Spelregels en afspraken

 • Wie bepaalt – en op basis van welke criteria – wie wanneer mag thuiswerken?
 • Is thuiswerken een recht of een eis?
 • Welke functies komen in aanmerking voor thuiswerken?
 • Welk percentage van medewerkers die kunnen thuiswerken, werkt in deze coronatijd ook daadwerkelijk thuis (als percentage van alle medewerkers)?
 • Welk percentage van medewerkers die kunnen thuiswerken, werkt naar verwachting na coronatijd thuis?
 • In welke mate spreidt de werkgever de thuiswerkdagen van medewerkers over de week?
 • In hoeverre mogen medewerkers die naar het werk komen ook buiten de spits reizen?
 • Wat zijn de afspraken over de begintijden van vergaderen op het werk?
 • Hoe is per week zichtbaar wie op bepaalde dagen thuiswerkt?
 • Hoe zijn face-to-face afspraken geregeld?
 • Hoe is het contact geregeld tussen medewerkers die thuiswerken en medewerkers die op het werk zijn?
 • Hoe zijn de veiligheidsrisico’s van computergebruik beperkt?
 • Wat zijn de afspraken over externe zakelijke afspraken?
 • En: Tips voor verantwoord en doeltreffend thuiswerken.

7. Hoe vraag ik de subsidie aan?
Op de website van Provincie Overijssel vind je een formulier die je stapsgewijs kunt invullen.

Ga hier direct naar het formulier >

8. Wat als ik nog vragen heb?
Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van Provincie Overijssel.

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak