26-01-2024

Subsidiekansen voor innovatieve mkb-ondernemers in Oost-Nederland

Subsidiekansen voor innovatieve mkb-ondernemers in Oost-Nederland

Wilt u duurzaam innoveren, uw innovatie testen of demonstreren? Dan is nu een goed moment om de subsidiemogelijkheden van EFRO Oost te ontdekken en te benutten! Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost 2021-2027 stelt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.

Twee mogelijkheden

Het beschikbare budget is verdeeld over twee subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren tot productontwikkeling, digitalisering, duurzaamheid en/of het testen en/of het demonstreren van innovaties.

1. Innovatieprojecten

Deze regeling is voor marktgerichte innovaties binnen TRL-niveau 4-8. Ondernemers met een slim en duurzaam idee die willen samenwerken met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen. Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van bijna € 34 miljoen beschikbaar. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is).
Lees hier alle informatie over de regeling Innovatieprojecten.

2. Test- en demonstratiefaciliteiten

Deze regeling is voor het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen binnen TRL-niveau 6-8. Denk aan: innovaties die op lab-schaal zijn getest en gevalideerd en die u in de praktijk wilt demonstreren, activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Doel is te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. Samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio kunnen een aanvraag indienen. Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van €16,5 miljoen beschikbaar. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 maart 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is).
Lees hier alle informatie over de regeling Test- en Demonstratieprojecten.

Meer algemene informatie: www.efro-oost.eu/nieuws/subsidiekansen-voor-innovatieve-mkb-ondernemers-in-oost-nederland

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak