20-04-2023

Werkzaamheden op Kennispark

Werkzaamheden op Kennispark

Kennispark Twente gaat op de schop. We voegen een Innovatiedistrict toe, dat letterlijk en figuurlijk de verbinding legt tussen de campus van de Universiteit Twente en het huidige Business- & Sciencepark. Een district waar wonen, werken en ontmoeten centraal staat. Waar altijd reuring is. Waar kennis gedeeld wordt en waar het bedrijfsleven en onderzoekers elkaar nog makkelijker weten te vinden. Voor het nieuwe innovatiedistrict bouwen we tussen nu en eind 2025 het multi-tenantgebouw Next Twente, een woongebouw voor young professionals werkzaam op de UT en Kennispark en een parkeergebouw.

Ten behoeve van deze geplande ontwikkelingen wordt binnenkort gestart met het verleggen van de kabels en leidingen langs de Hengelosestraat tussen de Auke Vleerstraat en het Palatijn.

Planning

De werkzaamheden starten in week 17 (24 april) en zullen naar verwachting circa 6 weken duren. Tijdens de werkzaamheden kunt mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer en geluid). Bij het verleggen van de kabels en leidingen wordt in drie fasen de bestaande weg gekruist, te weten de oude parallelweg aan de Hengelosestraat, de Institutenweg ter hoogte van het Demcon-pand en het Palatijn ter hoogte van de Broeierd. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Aanleg mobiliteitshubs

In de maand mei worden er 4 extra mobiliteitshubs aangelegd. Eén aan de Thermen tegenover nummer 1, naast de examenlocatie van de UT. Eén bij het kruispunt Drienerbeeklaan – Hengelosestraat. Twee aan de Hengelosestraat ter hoogte van nummer 585 en 531-545. De overlast van deze werkzaamheden zal minimaal zijn.

Wat er nog meer aankomt in 2023

Na het verleggen van de kabels en leidingen zal de parallelweg langs de Hengelosestraat, tussen de Auke Vleerstraat en het Palatijn worden verwijderd en vervangen door een tijdelijke bouwstraat op een nieuw tracé. De panden in het gebied blijven gewoon bereikbaar.

Aansluitend op deze ontwikkeling wordt de Institutenweg aan de noord- en zuidzijde in fasen heringericht om de openbare ruimte verder te vergroenen. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen en nadere info kunt u contact opnemen met projectleider A.H. Bolt op telefoonnummer 06-53838772, of met de projectmedewerker C.M. Duurland op telefoonnummer 06-41037619.

De gemeente Enschede doet hun uiterste best om de overlast, als gevolg van de werkzaamheden, zoveel mogelijk te beperken.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak