17-07-2023

Word partner van de nieuwe Minor ‘Going Dutch’ van de UT

Word partner van de nieuwe Minor ‘Going Dutch’ van de UT

Gratis advies hoe je bedrijf UT Master studenten kan binden en boeien? Word partner van de nieuwe Minor ‘Going Dutch’. Tijdens deze minor worden de studenten klaar gestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Afgelopen jaar is de UT hiermee gestart en voor het komende schooljaar hebben zich wederom een mooi aantal studenten gemeld. Het slaat aan onder de doelgroep. Wel is de UT nog op zoek naar bedrijven die studenten willen begeleiden/ondersteunen. Een mooie manier om internationaal talent in vroeg stadium aan je te bedrijf te binden.

Wat is de aanleiding?

Jaarlijks studeren grote aantallen buitenlandse studenten af aan de Universiteit Twente, maar slechts enkelen vinden een baan in Twente. Hier ligt een kans aangezien bedrijven in de regio juist een schreeuwende behoefte hebben aan technici en andere hoogopgeleide talenten. Vandaar de Minor ‘Going Dutch’ die in september 2023 weer van start gaat en één kwartaal duurt.

Deze nieuwe Minor voor buitenlandse bachelor studenten van de UT is bedoeld om hen beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en hen te stimuleren om na hun afstuderen voor een baan in Twente te kiezen. De Minor bestaat uit drie onderdelen: een intensieve cursus Nederlands, een vak over de Nederlandse (bedrijfs)cultuur en een onderdeel bedrijfskunde en adviesvaardigheden. Hiermee worden de studenten zo goed mogelijk voorbereid op een carrière in Nederland.

Als afsluitende opdracht wordt de studenten gevraagd een adviesrapport te schrijven voor een bedrijf in de regio. Ze maken daartoe een analyse van de sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen van het bedrijf om geschikte buitenlandse afgestudeerden aan te trekken. Wat voor afgestudeerden met wat voor vaardigheden heeft het bedrijf nodig en hoe kan het bedrijf de gewenste vakkrachten het beste aantrekken en vasthouden?

Welke bedrijven worden er gezocht?

Voor deze Minor zoekt de UT ieder jaar 4-5 bedrijven die als partner willen optreden en een dergelijk onderzoek willen laten doen door een groep van 5 studenten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De enige investering die het jouw organisatie kost is tijd. De studenten zullen in oktober en november een aantal dagen in het bedrijven meelopen, onder leiding van een begeleider uit het bedrijf, gesprekken voeren met medewerkers, bedrijfsprocessen observeren en op andere manieren data verzamelen. De studenten leren daarbij meteen jouw bedrijf kennen als mogelijke werkgever. Tijdens een projectmeeting op de UT worden de eerste bevindingen aan jou als partner gepresenteerd. Half november ontvangt u als deelnemend bedrijf een adviesrapport met de definitieve bevindingen.

Vindt je dit interessant en wil je benaderd worden voor een kennismaking en verkenning van een mogelijke samenwerking?

Neem contact op met dr. Arnold Enklaar : a.h.enklaar@utwente.nl

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak