25-06-2020

Fraunhofer Project Center nieuwe huurder Mai-pand op Kennispark

Fraunhofer Project Center nieuwe huurder Mai-pand op Kennispark

Het Fraunhofer Project Center (FPC), nu gevestigd op de campus van Universiteit Twente, zal in 2021 haar intrek nemen in een nieuw te bouwen pand op Kennispark. Op de hoek Auke Vleerstraat-Hengelosestraat is nu nog het leegstaande Mai-pand te vinden. Na de sloop van dit pand wordt er op deze toplocatie een nieuw pand gebouwd, waarvan FPC de belangrijkste gebruiker wordt.

Fraunhofer is een befaamd kennisinstituut dat nauw samenwerkt met bedrijven om productieprocessen te digitaliseren en te innoveren. Het past daardoor perfect binnen het hightech-profiel van Kennispark. De vestiging van het FPC op Kennispark is een belangrijke schakel tussen Universiteit Twente en de bedrijven op het innovatiepark.

Anderhalf jaar geleden is door makelaar Boers&Lem het eerste contact gelegd tussen FPC en de Universiteit Twente. STIPT. advocaten en Bloemendaal Bouwmanagement hebben vervolgens namens eigenaren de transactie verder begeleid om te komen tot concrete plannen en afspraken. Met het ondertekenen van de Letter of Intent is het startsein gegeven voor het proces van vergunningen aanvragen, ontwerpen en bouwen. Ook de eigenaren zijn erg verheugd met deze ontwikkeling en de komst van FPC naar hun locatie. Naast de ontwikkeling voor FPC is er nog 6.500 m2 beschikbaar voor andere gebruikers. De verwachting is dat met de komst van FPC naar deze locatie ook die ontwikkeling snel vervuld zal zijn. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

Brug tussen wetenschap en bedrijven

Gebiedsdirecteur Kennispark Anne-Wil Lucas: “Wij zijn blij dat er een oplossing komt voor het pand dat veel mensen al jarenlang een doorn in het oog is. En die oplossing is ook nog eens een hele mooie, want een kennisinstituut als Fraunhofer Project Center (FPC) willen we graag op onze campus huisvesten. Niet alleen vormt FPC een brug tussen de wetenschap en het bedrijfsleven en tussen studenten van de UT en bedrijven op Kennispark, het FPC kan ook de bestaande bedrijven op Kennispark helpen te innoveren en vernieuwen. Het pand stond lang leeg, maar dit is de bestemming die bij deze mooie plek past. We gaan nu met de eigenaar, huurder en gemeente om tafel om te komen tot een goed ontwerp dat past bij de campusuitstraling die we willen realiseren op Kennispark. De gemeente Enschede denkt met de eigenaar en huurder mee over het ontwerp, aangezien het pand een van de belangrijkste bouwstenen is in de realisatie van de gebiedsstrategie en structuurvisie voor Kennispark.”

Nieuwe innovatiehub: Advanced Manufacturing Center

Directeur Fraunhofer Project Center Biba Visnjicki: “Met de uitzonderlijke ondersteuning van Universiteit Twente zijn we erin geslaagd om een locatie te vinden voor Fraunhofer Project Center en ons Advanced Manufacturing Center (AMC). Het AMC is een open innovatiehub voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de nieuwste technieken voor produceren, Smart Industry zogezegd. Het AMC wordt mede mogelijk gemaakt door middelen uit de RegioDeal Twente. Door ons uitgebreide industriële netwerk in Duitsland, zijn wij in staat om de industriële community verder uit te breiden naar Twente en de rest van Nederland. Dat doen we onder andere in samenwerking met onze Duitse partner Fraunhofer Instituut voor Productietechnologie. Om die community verder te versterken, zetten we in op verdere uitbouw van het open innovatiecentrum. Dat doen we onder andere door het aanbieden van trainingen en digitale diensten, plus het faciliteren van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Daarmee wordt het FPC met haar innovatiecentrum AMC het eerste internationale centrum voor geavanceerde productie in onze regio. Ik kijk uit naar de opening volgend jaar.”

De verwachting is dat er in 2020 gestart wordt met de bouw van het nieuwe pand. Tot die tijd blijft Fraunhofer Project Center gehuisvest op de UT in gebouw De Horst.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak