08-07-2024

Periodieke update juli 2024

Periodieke update juli 2024

Kennispark kenmerkt zich door de aanwezigheid van relatief veel bedrijven en veel verschillende doorbraaktechnologieën. Die verscheidenheid biedt kansen voor cross overs en samenwerking. Door onze cultuur van korte lijnen en sterke verbondenheid met elkaar en de regio, weten we elkaar te vinden en tot nieuwe oplossingen te komen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Op Kennispark zijn we sterk in de volgende kennisposities: ​MedTech, Organ on a chip, Robotica, Advanced Manufacturing, Materials, Chip Design, AI en Smart IT.​

Om een impuls te geven aan de kwaliteit en onderscheidende positie van Kennispark, zetten we een nieuwe stap in de ontwikkeling van het gebied. We werken aan de voorbereidingen van een Innovatiedistrict, dat letterlijk en figuurlijk de verbinding legt tussen de campus van de Universiteit Twente en het huidige Business & Sciencepark. Een district waar wonen, werken en ontmoeten centraal staat. En een district waar cruciale voorzieningen terecht komen die bijdragen aan de vestiging van nieuwe en de groei en ontwikkeling van gevestigde bedrijven. Dat stimuleren we door  Kennispark meer te verbinden tot één gebied en door het organiseren van ontmoeting voor meer dynamiek op het Business & Science park. ​

Naast de voorbereidingen voor het innovatiedistrict, voeren we diverse projecten samen met de gemeente, de UT en de ondernemers op Kennispark uit, om het bestaande Business & Science  terrein aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te maken en om ook andere plekken in het gebied verder te ontwikkelen.

Zo zal dit jaar zichtbaar worden hoe de HMO een begin maakt met de TechArea. In het hart van Kennispark zien we dan mooie voorbeelden van circulaire bouw tot stand komen. ​

De woningbouwcorporaties Domijn en Veste Wonen gaan komend jaar hun steentje bijdragen aan de realisatie van onze gebiedsstrategie en starten op het innovatiedistrict met de wooncommunity bedoeld voor studenten die bijna afstuderen, PhD’ers of medewerkers op het Kennispark. Ook hier is duurzaamheid een belangrijk kenmerk van de te realiseren bouw.   ​

In deze periodieke update geven we inzicht in onze activiteiten van de afgelopen periode en de resultaten die de inspanningen van de gebiedsorganisatie samen met ondernemers, UT en gemeente tot dusver hebben opgeleverd. ​

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak