Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:
19-12-2019

“Tijd van voorbereiden voorbij, moment van bewegen is nu!”

“Tijd van voorbereiden voorbij, moment van bewegen is nu!”

Het afgelopen jaar hebben we veel mooie resultaten geboekt om de ambities voor Kennispark 2030 handen en voeten te geven. Ik kan mij heel goed voorstellen dat er ondanks die resultaten bij veel ondernemers zoals u nog vragen zijn. Waarom zien we van die ambities nog niets terug in het gebied? En wanneer gaan we wél wat zien? De komende maanden gaan bepalend zijn voor de fysieke veranderingen en aanpassingen die we volgend jaar willen realiseren in het gebied.

Gezamenlijke ambitie

De transitie van bedrijvenpark naar een campusachtige look and feel is een ambitie die vooral zichtbaar gaat zijn door de fysieke ingrepen in het gebied zelf. Echter, het in gang zetten van die transitie vraagt om veel zorgvuldige voorbereiding. Die is onvermijdelijk én nodig, want de route naar Kennispark 2030 is een gezamenlijke ambitie waar gemeente, Universiteit Twente én ondernemers eensgezind over moeten zijn. Zonder het maken van duidelijke afspraken met alle betrokkenen kunnen we van Kennispark niet een van de meest concurrerende ecosystemen maken.

Zichtbare veranderingen in 2020

Met het selecteren van de eindbelegger en de vaststelling van de structuurvisie hebben we belangrijke stappen gezet om volgend jaar écht te beginnen met de beoogde fysieke veranderingen in het gebied. Vooral in de openbare ruimte verwacht ik het komende jaar al de nodige aanpassingen en ontwikkelingen. Denk hierbij aan de ruimte rondom het nieuwe Demcon Technology Center en de ‘slimme oversteek’ die zo hard nodig is om de bedrijven en de universiteitscampus écht met elkaar te verbinden.

Hardware én software aanpakken

Er moet dus nog veel meer gebeuren in de fysieke ruimte. Ook de software in het gebied moet daarom goed zijn om die transitie naar een campusomgeving op gang te brengen (en te versnellen). Wat mij betreft gaat dat vooral over samenwerking en die zoveel mogelijk in dienst laten staan van het gebied als campus en niet als bedrijventerrein.

We zijn al in gesprek met bedrijven uit het MedTech-cluster om de samenwerking te versterken en te kijken welke faciliteiten er nodig zijn voor de toekomst. Ook zijn we druk bezig om de samenwerking tussen de topwerklocaties – onder de naam ‘Campus Twente’ -handen en voeten te geven. We zijn verder met de ondernemersvereniging in gesprek om een coöperatie op te richten waarin gezamenlijke projecten rondom groen, afval en talentprogramma’s vorm kunnen krijgen.

Vastgoedeigenaren en huurders zijn enthousiast

Dit najaar ligt de focus op de laatste voorbereidingen, maar daarna willen we (samen met jou!) echt aan de slag. Op donderdag 31 oktober organiseerden we een vastgoedbijeenkomst voor gebouweigenaren en eindgebruikers, waarin duidelijk werd welke financiële middelen, fondsen en regelingen er zijn om jouw pand en de buitenruimte te verduurzamen en verbeteren. Veel gebouweigenaren en huurders waren enthousiast en hebben hun interesse en bereidheid voor het verduurzamen van hun pand en buitenruimte kenbaar gemaakt.

Kon je niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst en ben je momenteel huurder van een pand op Kennispark? Spreek de vastgoedeigenaar eropaan, want nu is het moment om in beweging te komen. En let op: begin 2020 worden de eerste subsidies al toegekend, dus ik roep alle vastgoedeigenaren en eindgebruikers op om zich alsnog te melden.

Tijd van voorbereiden voorbij

De gebiedsambities van Kennispark bestaan al langer en de afgelopen jaren heb je de nodige berichtgeving daarover voorbij zien komen. De tijd van voorbereiden is nu echt voorbij. We gaan beginnen! En ongetwijfeld zal dit gepaard blijven gaan met de nodige vragen, frustraties of onduidelijkheden. Hoe snel de transitie gaat? We zijn nu in een fase beland dat we dat zelf kunnen bepalen.

Er gebeurt veel, maar er moet nog veel meer gebeuren en dat kan alleen als ook de ondernemers en vastgoedeigenaren mee gaan doen!

Anne-Wil Lucas
Gebiedsdirecteur Kennispark

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak